sew-eurodrive.pl

Zaloguj się
 
Jesteś w: Strona główna >

Przekładnie / Motoreduktory w wykonaniu ATEX

Uruchom Konfigurator
Dokumentacja
  Dokumentacja dla: Przekładnie / Motoreduktory w wykonaniu ATEX
Products
Zakres obowiązywania
Dyrektywa 94/9/EG lub też ATEX reguluje na rynku europejskim wytyczne w zakresie ochrony przeciwwybuchowej wszystkich rodzajów urządzeń.

Dyrektywa ta ma zastosowanie zarówno dla przekładni jak i silników. Dyrektywa 94/9/EG obowiązuje nieograniczenie od 01.07.2003 w zakresie eksploatacji motoreduktorów i silników na terenie Unii Europejskiej. Inne kraje europejskie, przykładowo Szwajcaria, przyłączyły się w międzyczasie do tej regulacji.

Zakres
Firma SEW-EURODRIVE dostarcza chronione przed wybuchem motoreduktory i silniki tylko zgodne z odpowiednimi przepisami ATEX. Ma to zastosowanie także dla opcji i akcesoriów w wersji z ochroną przeciwwybuchową.

SEW-EURODRIVE dostarcza motoreduktory i silniki kategorii

do stosowania w strefach 1, 21, 2 i 22.

Strefa
Stosowane urządzenia
Gaz
Pył
Obecność wybuchowej atmosfery
Gaz
Pył
Bezpieczeństwo
0
20
ciągle, często, przez dłuższy czas
 
1
21
od czasu do czasu
II2G
II2D
wysokie
2
22
rzadko, przez krótki czas
II2G
II2D
II3G
II3D
normalne

Świadectwo kontroli EG wegług ATEX
Asynchroniczne silniki trójfazowe w wersji przeciwwybuchowej kategorii 2 (94/9/EG) w połączeniu z przetwornicami częstotliwości SEW

Zalety tego połączenia w porównaniu z asynchronicznym silnikiem trójfazowym klasy ochrony przed zapłonem "d" (EN 60079-1; zamknięcie hermetyczne) w ogólnym zarysie:

W strefie obecności wybuchowych mieszanin powietrza i gazu oraz gazu, pyłów i powietrza należy konsekwentnie przestrzegać dyrektyw. SEW-EURODRIVE gwarantuje to dzięki długoletniemu doświadczeniu i kompetencji, które są ciągle rozszerzane poprzez tworzenie nowych konstrukcji i udoskonalanie starych.

Ten podstawowy rodzaj dopuszczenia przeprowadzony został obecnie dla wszystkich 4-biegunowych silników SEW kategorii 2 a certyfikaty wszystkich silników eDT i eDV są w naszym posiadaniu.

Nowe odbiory dla silników przeprowadzone zostały zgodnie z nowymi normami europejskimi, obowiązującymi dla ochrony przeciwwybuchowej:

Gaz (EN 60079-0; EN 60079-7) i pył (EN 61241-0; EN 61241-1).

Te silniki spełniają wszystkie zdefiniowane wymagania dotyczące środków eksploatacyjnych podczas stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem kategorii 2, zgodnie w dyrektywą 94/9/EG (ATEX 95). Urządzenie do bezpośredniego nadzoru temperatury wraz z określonymi parametrami przetwornicy częstotliwości zapewniają najwyższą, możliwą ochronę przed niedopuszczalnym rozgrzaniem na skutek przeciążenia.

Dane techniczne
Silniku eDT/eDV w 15 wielkościach
PN [kW]
MN [Nm]
MFU [Nm]
IN-FU przy 400 V / 50 Hz [A]
0.37 – 16.0
2.6 – 103.9
2.2 – 85.3
1.04 – 26.8

W porównaniu ze znamionowym obrotowym sieciowym dopuszczalna wartość obciążenia podczas eksploatacji na przetwornicy częstotliwości zmieniona został do wskazanych wartości, aby zagwarantować bezpieczną pracę pod względem termicznym; prądy dla napięcia 400 V / 50 Hz w połączeniu w gwiazdę, prądy dla połączenia w trójkąt 230 V / 50 Hz (lub 400 V / 87 Hz) należy przeliczać ze współczynnikiem √3.

Silniki / motoreduktory w wersji przeciwwybuchowej
Zalety:

Przekładnie / Motoreduktory w wykonaniu ATEX
Napędy w wersji przeciwwybuchowej
Eksploatacja maszyn maszyn i urządzeń w środowisku zawierającym wybuchowe mieszanki powietrzno-gazowe lub powietrzno-pyłowe wymaga zachowania napędy z ochroną przeciwwybuchową. Jeżeli tworzenia się mieszanek nie da się uniknąć, muszą zostać zastosowane szczególnie chronione napędy. Odpowiednie normy i przepisy regulują możliwości stosowania środków technicznych w istniejących strefach zagrożenia. Określają one także wymagania jakościowe, jakie musi spełnić producent napędów.

Dane techniczne
Kategoria / Strefa
Typ
Zakres mocy [kW]
II3D / II3G
Motoreduktory zębate walcowe R..D../II3
Motoreduktory płaskie F..D../II3
Motoreduktory walcowo-stożkowe K..D../II3
0.12 ... 75
Motoreduktory ślimakowe S..D../II3
0,12 ... 22
Motoreduktory SPIROPLAN® W..D../II3
0,12 ... 0,75
II2D
Motoreduktory zębate walcowe R..D../II2D
Motoreduktory płaskie F..D../II2D
Motoreduktory walcowo-stożkowe K..D./II2D
0,37 ... 22
Motoreduktory ślimakowe S..D../II2D
0,37 ... 22
Motoreduktory SPIROPLAN® W..D../II2D
0,37 ... 0,75
II2G
Motoreduktory zębate walcowe R..D../II2G
Motoreduktory płaskie F..D../II2G
Motoreduktory walcowo-stożkowe K..DG/II2D
0.15 ... 16
Motoreduktory ślimakowe S..D../II2G
0.15 ... 16
Motoreduktory SPIROPLAN® W..D../II2G
0,15 ... 0,75
II2G_T4
Motoreduktory zębate walcowe R..D../II2G_T4
Motoreduktory płaskie F..D../II2G_T4
Motoreduktory walcowo-stożkowe K..D./II2G_T4
0,15 ... 1,5
Motoreduktory ślimakowe S..D../II2G_T4
0,15 ... 1,5
Motoreduktory SPIROPLAN® W..D../II2G_T4
0,15 ... 0,55

 
Powrót w górę