Elektryczna kolejka podwieszana (EMS) - rozwiązania automatyzacji

 • elektryczna kolejka podwieszana w kolorze pomarańczowym

Elektryczne kolejki podwieszane wymagają najnowszych standardów technicznych. W ramach oferowanych rozwiązań automatyzacji MAXOLUTION® definiujemy i kreujemy innowacje, a w połączeniu z kompleksowym oprogramowaniem gwarantujemy pewny rozruch produkcji oraz wysoką niezawodność maszyn.

Elektryczne kolejki podwieszane (EMS) – nasze portfolio:

 • Rozwiązanie MAXOLUTION® dla lekkich systemów transportu ze sterowaniem połówkowym: EMS basic
 • Rozwiązanie MAXOLUTION® dla lekkich systemów transportu z komunikacją WLAN: EMS advanced
 • Rozwiązanie MAXOLUTION® dla systemów transportu pracujących z dużym obciążeniem z bezpieczną komunikacją: EMS safety

Zalety

 • Wszystko z jednego źródła

  Kompletny system sterowania i napędu od sterowania stacjonarnego do sterowników i czujników zainstalowanych w zawieszkach.
 • Niezawodne planowanie i minimalizacja ryzyka

  Dzięki certyfikowanemu zespołowi projektowemu, symulacji i emulacji przy pomocy MOVIVISION®, wsparciu procesów rozruchu, odbioru oraz bieżącej produkcji.
 • Doskonałe dopasowanie do wymagań produkcyjnych

  Nasze systemy są zintegrowane z systemami sąsiadującymi dzięki zastosowaniu elastycznych rozwiązań MOVIVISION® z zakresu oprogramowania.
 • Transparentność danych i wysoka dostępność systemu

  Dzięki inteligentnym rozwiązaniom Drive Radar® z zakresu oprogramowania, możliwe jest monitorowanie stanu i konserwacja prewencyjna.

EMS Basic

Funkcje zawieszek

EMS Basic - funkcje pojazdu

Rozwiązanie MAXOLUTION® do kolejek EMS do niewielkich obciążeń
Rozwiązanie MAXOLUTION® do kolejek EMS do niewielkich obciążeń
Rozwiązanie MAXOLUTION® do kolejek EMS do niewielkich obciążeń
 • Sterownik MOVIPRO® PHE basic do napędu jazdy
 • Szybka diagnoza poprzez wbudowany wyświetlacz 7-mio segmentowy oraz diody diagnostyczne
 • Szczegółowa diagnoza za pośrednictwem komputera PC
 • Moduł parametrów umożliwiający szybkie uruchomienie i wymianę urządzeń w sytuacji awaryjnej
 • Optyczne lub indukcyjne czujniki do monitorowania odległości
 • Opcjonalny pilot bezprzewodowy do ręcznego sterowania pojazdami

Schemat technologiczny

Schemat technologiczny Elektrycznej kolejki podwieszanej EHB basic

Technika bezpieczeństwa pracy

 • Safe Torque Off (STO) PL d
 • Opcjonalnie monitorowanie prędkości Safe Limited Speed (SLS) zwbudowanym enkoderem i przekaźnikiem bezpieczeństwa UCS
 • Bezpieczne rozpoznawanie odcinków toru za pomocą czujników kontaktronowych

Funkcje części stacjonarnej

 • Moduły nadawcze oraz odbiorcze sygnałów sterujących

Funkcje oprogramowania

• Prosta parametryzacja oraz uruchomienie za pośrednictwem oprogramowania systemowego MOVIVISION®

Dane techniczne

 • Zintegrowany falownik o mocy do 1,5 kW
 • Opcjonalnie: moduły nadawcze oraz odbiorcze sygnałów sterujących
 • Możliwość zastosowania do maks. 8 zestawów prędkości/parametrów z czujnikami kontaktronowymi
 • Cztery czujniki kontaktronowe mogą zostać podłączone bezpośrednio do PHC, maksymalnie sześć z modułem rozszerzeń

EMS Advanced

Funkcje zawieszek

EMS Advanced - funkcje pojazdu

Rozwiązanie MAXOLUTION® do kolejek EMS do niewielkich obciążeń
Rozwiązanie MAXOLUTION® do kolejek EMS do niewielkich obciążeń
 • • Sterownik MOVIPRO® PHE Advanced z komunikacją WLAN oraz stacjonarnym sterownikiem Segment Controller
 • Zintegrowany falownik napędu jazdy- opcjonalnie można podłączyć dodatkowy falownik decentralny
 • Rozpoznawanie pozycji za pomocą systemu odczytującego kody kreskowe 2D
 • Moduł pamięci parametrów umożliwiająca szybkie uruchomienie i wymianę urządzeń w sytuacji awaryjnej
 • Szybka diagnoza poprzez wbudowany wyświetlacz 7-mio segmentowy
 • Szczegółowa diagnoza pojazdów z poziomu MOVIVISION®
 • Opcjonalny panel do ręcznego sterowania pojazdami

Schemat technologiczny

Schemat technologiczny Elektrycznej kolejki podwieszanej EHB advanced

Technika bezpieczeństwa pracy

 • Safe Torque off (STO) PL d
 • Opcjonalnie monitorowanie prędkości Safe Limited Speed (SLS) ze zintegrowanym enkoderem silnikowym i przekaźnikiem bezpieczeństwa UCS

Funkcje części stancjonarnej

 • System/Segment Controller do sterowania i diagnozy pojazdów
 • Niezawodna ekranowana komunikacja WLAN w falowodzie szczelinowym
 • Wizualizacja i obsługa za pomocą systemu opartego na Windows, np. panelach HMI lub PC
 • Opcjonalnie również z wyposażeniem do bezstykowego indukcyjnego przesyłu energii
 • Opcjonalne sterowanie zwrotnicami za pośrednictwem MOVIPRO® PHE Advanced
 • Opcjonalnie: aluminiowa szyna nośna ze zintegrowanym falowodem

Funkcje oprogramowania

  • • Parametryzacja i diagnozowanie w aplikacji typu klient-serwer z zarządzaniem uprawnieniami dostępu
  • • Parametryzowany interfejs do połączenia z nadrzędnym sterownikiem PLC
  • • Szczegółowa diagnostyka
  • • Monitorowanie stanu (Condition Monitoring)
  • • Opcjonalnie: wirtualne uruchomienie z wykorzystaniem symulacji 3D w oparciu o docelowe oprogramowanie
 • Sterowanie za pomocą oprogramowania systemowego MOVIVISION®® (np. praca ciągła z różnymi długościami taktów produkcyjnych, nadzorowanie odległości pomiędzy zawieszkami, jazda synchroniczna, routing, sprawdzanie stanu zawieszek)
 • Parametryzacja i diagnozowanie w aplikacji typu klient-serwer z zarządzaniem uprawnieniami dostępu
 • Parametryzowany interfejs do połączenia z nadrzędnym sterownikiem PLC
 • Szczegółowa diagnostyka
 • Monitorowanie stanu (Condition Monitoring)
 • Opcjonalnie: wirtualne uruchomienie z wykorzystaniem symulacji 3D w oparciu o docelowe oprogramowanie

Dane techniczne

 • Falownik do 1,5 kW do napędu jazdy
 • Opcjonalnay falownik dodatkowej osi napędowej
 • Rozmiary do 15 kW
 • Ciągła komunikacja WLAN w ekranowanym falowodzie szczelinowym
 • Możliwa dokładność pozycjonowania do +/- 2mm
 • Segment Controller koordynuje do 50 pojazdów, możliwa struktura kaskadowa składająca się z maks. 10 sterowników Segment Controller

EMS Safety

Funkcje zawieszek

Funkcje zawieszek EMS Safety

Rozwiązanie MAXOLUTION® do kolejek EMS z bezpieczną komunikacją
Rozwiązanie MAXOLUTION® do kolejek EMS z bezpieczną komunikacją
 • Sterownik MOVIPRO® PHCBezpieczna komunikacja WLAN pomiędzy pojazdem a stacjonarnym sterownikiem bezpieczeństwa
 • Zintegrowany falownik do napędu podnoszenia; oś jazdy i pozostałe osie z możliwością rozszerzenia za pomocą falowników decentralnych
 • Bezpieczne rozpoznawanie pozycji za pomocą systemu odczytującego kody 2D
 • Szybka diagnoza poprzez wyświetlacz 7-mio segmentowy na sterowniku
 • Moduł pamięci parametrów umożliwiający szybkie uruchomienie i wymianę urządzeń w sytuacji awaryjnej
 • Szczegółowa diagnoza pojazdów z poziomu MOVIVISION®
 • Opcjonalny panel do ręcznego sterowania pojazdami

Schemat technologiczny Elektrycznej kolejki podwieszanej EMS safety

Schemat technologiczny Elektrycznej kolejki podwieszanej EHB safety

Technika bezpieczeństwa pracy

 • Wydajny sterownik bezpieczeństwa MOVISAFE HM31 – SIL 3/ PL e®

Dostępne funkcje bezpieczeństwa PL d:

 • STO, SLS, SLP oraz bezpieczne sterowanie hamulcem (Safe Brake Control (SBC) osi podnoszącej
 • STO, SLS oraz SLP dla osi jezdnej oraz osi pomocniczych
 • Awaryjne zatrzymanie urządzenia dzięki bezpiecznej komunikacji realizowanej za pośrednictwem falowodu szczelinowego
 • Pobieranie parametrów sterowania i bezpieczeństwa poprzez sieć WLAN
 • Opcjonalnie: bezpieczne monitorowanie odstępów (SDM®) pomiędzy pojazdami w obszarze montażu

Stacjonarne funkcje komunikacji

 • Kontroler systemu/segmentów do koordynacji i diagnozy pojazdów
 • Niezawodna ekranowana komunikacja WLAN w falowodzie szczelinowym
 • Wizualizacja i obsługa za pomocą systemu opartego na Windows takich jak panele HML lub PC
 • Opcjonalne sterowanie zwrotnicami za pośrednictwem MOVIPRO ® PHE Advanced

Funkcje oprogramowania

 • Koordynacja i monitorowanie przez inteligentne oprogramowanie systemowe MOVIVISION® (np. praca ciągła z różnymi długościami taktów montażowych, monitorowanie odległości pomiędzy zawieszkami, jazda synchroniczna, routing, doagnostyka zawieszek)
 • Parametryzacja i diagnozowanie w aplikacji typu klient-serwer z zarządzeniem uprawnieniami dostępu
 • Parametryzowany interfejs do połączenia z nadrzędnym sterownikiem PLC
 • Szczegółowa diagnostyka
 • Monitorowanie stanu (Condition Monitoring)
 • Opcjonalnie: wirtualne uruchomienie z wykorzystaniem symulacji 3D w oparciu o docelowe oprogramowanie
 • Opcjonalnie: oprogramowanie Motion Profile Manager umożliwiający szybką zmianą profili podnoszenia, obrotu, oraz obwiedni

Dane techniczne

 • Falownik do 22 kW do osi podnoszenia
 • Falownik do 4 kW do osi jazdy oraz opcjonalnych osi pomocniczych
 • Ciągła komunikacja bezpieczna WLAN w ekranowanym falowodzie szczelinowym
 • Możliwa dokładność pozycjonowania do +/- 2mm
 • Kontroler segmentów koordynuje do 50 pojazdów; możliwa struktura kaskadowa składająca się z 10 kontrolerów segmentowych
 • Sterownik bezpieczeństwa PFF-HM31 PLe
 • Możliwość podłączenia do ProfiSafe, CIP Safety i innych

Dlaczego warto korzystać z rozwiązań MAXOLUTION® EMS w przemyśle motoryzacyjnym?

EMS do niewielkich obciążeń ze sterowaniem połówkowym

EMS Basic

 • Sprawdzone rozwiązanie dla prostych zadań transportowych ze sterowaniem odcinkowym, przy pomocy sygnałów połówkowych
 • Możliwość sterowania tylko jedną osią napędową – napęd jazdy
 • Szybki i proste uruchomienie dzięki oprogramowaniu do parametryzacji i modułowi pamięci
 • Może być instalowany w istniejących systemach kolejek podwieszanych (retrofit) – wdrażanych szybko i niezawodnie przez nasz zespół serwisowy

Systemy EMS do niewielkich obciążeń z komunikacją WLAN

EMS Advanced

 • Bardziej elastyczny – bardziej przyjazny dla użytkownika
 • Ciągła komunikacja z każdą z zawieszek poprzez WLAN
 • Oś jezdna plus opcjonalna oś dodatkowa
 • Kompletny system: sterownik stacjonarny, komunikacja, system pozycjonowania, sterowanie mobilne i nie tylko
 • Opcjonalnie: Doskonale dostosowane komponenty mechaniczne: szyna nośna z wbudowanym falowodem szczelinowym
 • Wirtualny rozruch z symulacją i emulacją
 • Możliwość łatwego nadzorowania systemu – DriveRadar® / monitorowanie stanu i prewencyjne utrzymanie ruchu

EMS do pracy z dużymi obciążeniami z komunikacją WLAN

EMS Safety

 • Szybki, precyzyjny i bezpieczny
 • Zintegrowane funkcje wieloosiowe jazdy, podnoszenia oraz obrotu
 • Kompletny system: sterownik stacjonarny, komunikacja, system pozycjonowania, sterowanie mobilne i nie tylko
 • Wirtualny rozruch z symulacją i emulacją
 • Rozbudowane funkcje bezpieczeństwa zgodnie z SIL3 (PL d/e)
 • Opcjonalne monitorowanie bezpiecznej odległości (SDM®) w celu optymalizacji długości taktów produkcyjnych
 • Użytkownik może w prosty sposób dostosowywać i zmieniać wysokości podnoszenia
 • Możliwość łatwego nadzorowania systemu – DriveRadar® / monitorowanie stanu i prewencyjne utrzymanie ruchu

Z chęcią Państwu doradzimy

 • Nasi specjaliści znają Państwa branżę oraz jej potrzeby
 • Pozostają niezmiennie do Państwa dyspozycji, w każdym miejscu na świecie
 • Dysponujemy odpowiednią wiedzą oraz narzędziami, aby zapewnić Państwu optymalne doradztwo
Kontakt

Proszę wprowadzić swój kod pocztowy, aby skontaktować się z odpowiednią osobą kontaktową.

Service
Zapewnij sobie za pomocą naszych elastycznych rozwiązań przewagę konkurencyjną w przemyśle samochodowym. Nasza animacja 3D wyjaśnia, jak to osiągnąć.

Factory automation

Samojezdne wózki transportowe AGV dla Twojej inteligentnej fabryki przyszłości

Service
Nasze sprawdzone rozwiązania MAXOLUTION® dla branży motoryzacyjnej wspierają Cię w drodze do smart factory
Automatyzacja dla branży automotive

Ładuję materiał wideo...

Nasze sprawdzone rozwiązania MAXOLUTION® dla branży motoryzacyjnej wspierają Cię w drodze do smart factory

Pliki do pobrania

Ostatnio odwiedzone