18.01.2020 • Wychodząc naprzeciw wymaganiom producentów i użytkowników stołów wibracyjnych opracowany został nowoczesny system wibracji SEW-EURODRIVE z silnikami nowej generacji CMP112S.

Kompletny system wibracji SEW-EURODRIVE złożony z zestawu osi serwo, panelu operatorskiego oraz zestawu synchronicznych silników wibracyjnych gwarantuje długi okres bezawaryjnej eksploatacji w trudnych warunkach, przy niższych kosztach produkcji wyrobów betonowych. Dla uproszczonego uruchamiania dowolnych konfiguracji napędów stworzona została biblioteka parametrów, która odpowiada kilku typom osi oraz różnym silnikom na karcie SD w MOVIAXIS®. Zestaw osi serwo uzupełniony został o dodatkowy moduł zawierający baterię kondensatorów, odpowiedzialnych za kumulację energii generatorowej. Ten innowacyjny system umożliwia stałe monitorowanie pracy silników, poprzez wskazywanie temperatur silników na panelu operatorskim. Panel ułatwia również samodzielne ustawianie resolvera w silniku.

Przemysł betonowy wymaga dużej elastyczności i dostępności wsparcia technicznego 24/7. Podjęliśmy zatem strategiczną decyzję, że silniki wibracyjne serii CMP112S są montowane lokalnie w zakładzie SEW-EURODRIVE w Łodzi - zapewnia to ciągłość dostaw oraz szybką reakcję na niestandardowe sytuacje.

Cykliczne serwisowanie silników CMP112S to gwarancja niezawodnej pracy przez zdefi niowany okres czasu. Zapraszamy do kontaktu z serwisem SEW-EURODRIVE pod numerem telefonu +48 602 739 739 dostępnego 24/7 lub mailowo: serwis@sew-eurodrive.pl

Silniki wibracyjne CMP112S narażone są na ekstremalnie ciężkie warunki pracy, co dotyczy szczególnie takich elementów jak uszczelniacze i łożyska (trwałość dedykowanych łożysk w tym produkcie to około 7 tys. roboczogodzin). Aby zachować ciągłość produkcji i ograniczyć do minimum ryzyko nieplanowanych przestojów zalecamy cykliczne serwisowanie tych silników w zakładzie montażowym SEW-EURODRIVE Polska w Łodzi.

Zakres serwisu łożyskowego dla silników CMP112S obejmuje:

Pobierz broszurę systemu wibracji z silnikami nowej generacji CMP112S.   (PDF)

marketing@sew-eurodrive.pl