27.04.2023 • Dla nas zrównoważony rozwój to nie tylko modne hasło, ale jedyny słuszny sposób prowadzenia działalności po to, by być najlepszym partnerem biznesowym dla naszych Klientów w zmieniającym się świecie. Wszystko pod hasłem #TheGreenSideOfDrive!

"Nasze inwestycje w Strategię Zrównoważonego Rozwoju oraz cyfryzację pozwalają nam na wprowadzanie innowacji w zakresie produktów, procesów oraz usług, dzięki którym obniżamy nasz ślad węglowy i zużycie zasobów. W ten sposób realizujemy postulaty zrównoważonego rozwoju, takie jak ochrona środowiska, efektywne wykorzystanie zasobów czy solidarność międzypokoleniowa" – mówi Tomasz Wieland, Prezes Zarządu SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.

Zrównoważony rozwój nie jest dla nas nowym pojęciem. Od wielu lat w naszą działalność wpisują się aspekty ESG (z ang. Environment, Social, Governance), a obecnie, ze względu na wymogi prawne, dodatkowo rozszerzamy ekologiczne i ekonomiczne działania, mające na celu dbałość o środowisko, jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń, a także ład korporacyjny i etykę prowadzenia biznesu.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju SEW-EURODRIVE uwzględnia również dodatkowy element Q – quality, ponieważ wysoka jakość zawsze była, jest i będzie tym, co nas wyróżnia i zapewnia długi czas użytkowania naszych produktów. Wszystkie te działania przynoszą korzyści nam, ale przede wszystkim naszym Klientom oraz pozostałym Interesariuszom.

Jednocześnie projektujemy naszą technikę napędową i rozwiązania do automatyzacji w taki sposób, by były jak najbardziej energooszczędne. Tym samym wspieramy naszych Klientów we wdrażaniu rozwiązań mających na celu obniżenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, a także redukcję śladu węglowego.

W następstwie obecnych czterech megatrendów - cyfryzacji, deglobalizacji, zmian demograficznych i dekarbonizacji - zrównoważony rozwój zyskuje na znaczeniu. Wynika to z faktu, że świat stoi w obliczu historycznych zmian. Klęski żywiołowe pojawiają się częściej niż kiedykolwiek, a kryzysy gospodarcze, polityczne i społeczne dotykają wszystkich ludzi na świecie.

Firmy są odpowiedzialne za działania i zrobienie tego, co możliwe, aby spowolnić skutki negatywnych zmian klimatu. Obecny cel Unii Europejskiej – neutralność klimatyczna do 2050 roku – zobligowała firmy do zmiany strategii i nowego działania. Dla nas to impuls do wdrożenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju, zintensyfikowania działań w zakresie realizacji nakreślonych przez ONZ celów SDG (z ang. Sustainable Development Goals) oraz kompleksowego inwestowania w cyfryzację procesów i usług.

W 2023 roku wprowadzamy konkretne działania – jedno z nich, możliwe dzięki cyfryzacji naszych procesów, to rezygnacja z papierowej wersji Instrukcji Obsługi. Obecnie oferujemy trzy wygodne, nowoczesne i kompleksowe sposoby dostępu do dokumentacji w formie online.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju to nasza nowa, holistyczna inicjatywa, w ramach której wprowadzamy zmiany produktów, procesów i usług tak, byśmy napędzali świat w jeszcze bardziej świadomy i zrównoważony sposób, pokazując w ten sposób naszą #TheGreenSideOfDrive” – podsumowuje Prezes Zarządu.

sew@sew-eurodrive.pl