Kontakt

Siedziba firmy
Zakład montażowy i Serwis

SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.
ul. Techniczna 5
92-518 Łódź
tel. +48 42 270 90 00
sew@sew-eurodrive.pl
tel. serwis +48 42 270 90 30
serwis@sew-eurodrive.pl
Zgłoszenie serwisowe   (PDF, 2,1 MB)

Centrum Techniczno-Szkoleniowe
Biuro Handlowe i Serwis
ul. Strzelecka 66
43-109 Tychy
tel. +48 32 736 56 00
tychy@sew-eurodrive.pl
tel. serwis +48 32 736 56 37
serwis@sew-eurodrive.pl
Zgłoszenie serwisowe   (PDF, 2,1 MB)

Biuro Handlowe Poznań
Swadzim, ul.Wschodnia 7B
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 674 45 00
poznan@sew-eurodrive.pl

Biuro Handlowe Bydgoszcz
ul. Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz
tel. +48 52 584 90 00
bydgoszcz@sew-eurodrive.pl

Biuro Handlowe Radom
ul. Wrocławska 10, biuro nr 7
26-600 Radom
tel. +48 48 377 47 00
radom@sew-eurodrive.pl

Biuro Handlowe Wrocław
ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
tel. +48 71 769 49 00
wroclaw@sew-eurodrive.pl

Wpis do rejestru: KRS 0000079236,
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7261678845
Numer identyfikacyjny REGON: 471388462
Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 3 250 000 PLN

Dział odpowiedzialny za publikowane treści:
Dział Marketingu
ul. Techniczna 5
92-518 Łódź
tel. +48 42 270 90 00
e-mail: marketing@sew-eurodrive.pl

Inspektor Ochrony Danych: Katarzyna Lamczyk - iod@sew-eurodrive.pl

Prosimy zapoznać się z naszymi Warunkami korzystania ze stron internetowych