Kontakt

Siedziba firmy
Zakład montażowy i Serwis

SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.
ul. Techniczna 5
92-518 Łódź
tel. +48 42 293 00 00
sew@sew-eurodrive.pl
tel. serwis +48 42 293 00 30
serwis@sew-eurodrive.pl
Zgłoszenie serwisowe (PDF, 2,1 MB)

Centrum Techniczno-Szkoleniowe
Biuro Handlowe i Serwis
ul. Strzelecka 66
43-109 Tychy
tel. +48 32 32 32 610
sew.tychy@sew-eurodrive.pl
tel. serwis +48 32 32 32 637
serwis@sew-eurodrive.pl
Zgłoszenie serwisowe (PDF, 2,1 MB)

Biuro Handlowe Poznań
Swadzim , ul.Wschodnia 7B
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 646 55 00
sew.poznan@sew-eurodrive.pl

Biuro Handlowe Gdańsk
ul. Galaktyczna 30A
80-299 Gdańsk
tel. +48 58 762 70 00
sew.gdansk@sew-eurodrive.pl

Biuro Handlowe Bydgoszcz
ul.Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz
tel. +48 52 567 30 00
sew.bydgoszcz@sew-eurodrive.pl

Biuro Handlowe Radom
ul. Słowackiego 84
26-600 Radom
tel. +48 48 679 47 00
sew.radom@sew-eurodrive.pl

Biuro Handlowe Rzeszów
ul. Armii Krajowej 80
35-307 Rzeszów
tel. +48 17 784 27 00
sew.rzeszow@sew-eurodrive.pl

Biuro Handlowe Wrocław
ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
tel. +48 71 747 78 00
sew.wroclaw@sew-eurodrive.pl

Wpis do rejestru: KRS 0000079236,
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7261678845
Numer identyfikacyjny REGON: 471388462
Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 3 250 000 PLN

Dział odpowiedzialny za publikowane treści:
Dział Marketingu
ul. Techniczna 5
92-518 Łódź
tel. +48 42 293 01 03
e-mail: marketing@sew-eurodrive.pl

Inspektor Ochrony Danych: Małgorzata Grudzińska - iod@sew-eurodrive.pl

Prosimy zapoznać się z naszymi Warunkami korzystania ze stron internetowych