Zarządzanie Jakością i BHP

Głównym celem działalności naszej firmy jest produkcja, sprzedaż, serwis oraz wdrażanie rozwiązań z zakresu techniki napędowej oraz automatyzacji produkcji przy zachowaniu najwyższej jakości produktów oraz świadczonych usług.

W SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i BHP. Posiadamy certyfikaty ISO 9001:2015 i 45001:2018.

Nasze procesy, łańcuchy dostaw, sprzedaż, montaż, produkty i usługi są monitorowane i podlegają mechanizmowi ciągłego doskonalenia, biorąc pod uwagę zasadę zrównoważonego rozwoju oraz racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Nasze działania zorientowane są na potrzeby Klienta, z zachowaniem bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy odpowiadających w pełni wymaganiom prawa.

Te cechy naszego działania stanowią gwarancję bezpieczeństwa i wysokiej jakości naszych produktów i usług.

Polityka jakości

System zarządzania jakością i BHP - certyfikat ISO

System of Quality and OHS Management - ISO certificate

Qualitätsmanagementsystem und Arbeitsschutz - ISO-Zertifikat