Zarządzanie awariami

1 Zidentyfikuj produkt

Które urządzenie ma awarię?

Ostatnie wyszukiwania

Aby korzystać z tej funkcji, należy się zalogować.

Można użyć następujących kryteriów wyszukiwania:

  • Numer seryjny (np. 01.7526835901.0001.17)
  • Oznaczenie modelu (np. KA77)
2 Zidentyfikuj awarię
3 Wybierz działanie