Power and Energy Solutions

Celem przedsiębiorstw jest podwyższanie efektywności energetycznej i obniżanie zapotrzebowania na energię za pomocą odpowiednich działań z obszaru automatyzacji, jednocześnie bez wywierania negatywnego wpływu na wysoką dyspozycyjność samego procesu, produkcji oraz modułu maszynowego. W idealnych przypadkach inteligentne zarządzanie mocą sieciową i energią podwyższa dyspozycyjność instalacji oraz parku maszyn.

Rozwój fabryki modułowej

Falownik i kondensator na tle szarego betonu
Power and Energy Solutions zapewniają rozsądne wykorzystywanie energii
Power and Energy Solutions zapewniają rozsądne wykorzystywanie energii

Rosnące wymogi rynku oraz wymagania klientów zmieniają rozplanowanie fabryk. Efektem jest zwiększenie liczby modułów, większa elastyczność, wyższy poziom zautomatyzowania oraz redukcja stałych struktur w zakładach.

Taki kierunek rozwoju wymaga uwzględnienia nowych technologii także w zakresie automatyzacji oraz zarządzania energią. W zakresie zasilania energetycznego oferujemy naszym klientom rozwiązania z zakresu zarządzania napięciem sieciowym oraz energią, zgodnie z ideą Przemysłu 4.0.

Umożliwia to podjęcie niezbędnych działań pozwalających na lepsze wykorzystanie energii w procesie produkcji. Jednocześnie system zarządzania energią powinien zapewniać pełną transparentność oraz szczegółowy monitoring danych dotyczących sieci i zużycia energii.

Rozsądne wykorzystywanie energii

Zakłady produkcyjne będą musiały być w przyszłości znacznie bardziej elastyczne niż dotychczas. Postępująca cyfryzacja, wytwarzanie krótkich serii towarów, zmieniające się życzenia klientów oraz elastyczne procesy produkcji to jedynie kilka wymagających spełnienia warunków brzegowych. Kolejnym czynnikiem wpływającym na konstrukcję techniczną maszyn i produkcję jest wzrost kosztów energii.

Oferowane przez SEW-EURODRIVE Power and Energy Solutions to:

 • Redukcja obciążeń szczytowych w sieci zasilającej dzięki zastosowaniu kondensatorów akumulacyjnych w obwodzie pośrednim część wymaganych obciążeń szczytowych udostępniana jest z kondensatorów.
 • Redukcja kosztów energii dzięki kondensatorom akumulacyjnym w obwodzie pośrednim - energia wytworzona podczas pracy generatorowej napędów magazynowana jest w kondensatorach akumulacyjnych i ponownie wykorzystywana w kolejnym etapie pracy motorycznej.
 • Podłączenie do zewnętrznych sieci prądu stałego - obwód pośredni przyłączany jest do zewnętrznych sieci prądu stałego za pomocąprzetwornicy DC-DC.
 • Nieprzerwana eksploatacja instalacji w przypadku awarii sieci - energia w kondensatorze akumulacyjnym służy jako zasilacz awaryjny. Zasila napędy, hamulce silników i poziom 24V (PLC).
 • Dane pomiarowe wydajności i energii dla systemów zarządzania energią ISO 50001 - moduł zasilania mierzy dane dotyczące wydajności i udostępnia dane z liczników energii. Informacje te można włączać do systemów zarządzania energią ISO 50001.
 • Redukcja zawartości wyższych harmonicznych w sieci zasilającej - moduł mocy, dzięki pomiarowi napięcia i prądu zasilania oraz możliwości odpowiedniego zarządzania kondensatorami magazynującymi energię jest w stanie przesunąć pobór prądu z obszaru wyższych harmonicznych na harmoniczną podstawową.

SEW-EURODRIVE oferuje następujące komponenty Power and Energy Solutions: MOVI-C® CONTROLLER, kompaktowy układ wieloosiowy MOVIDRIVE® składający się z modułów zasilających, kondensatorowych oraz modułów o jednej lub podwójnej osi, rozszerzony za pomocą modułów zasilacza sieciowego zasilanego prądem przemiennym oraz prądem stałym oraz odpowiedniego modułu kondensatora.

Topologie

Direct Mode

Zalety:

– moduł zasilania może być eksploatowany w zakresie napięcia wejściowego 3x AC 200 V – 500 V

– napięcie obwodu pośredniego może być ustawione niezależnie od zasilania

– dzięki temu możliwa jest krótkotrwała eksploatacja napędów z wyższą prędkością obrotową

Power Mode

Zalety:

– redukcja szczytowego zapotrzebowania na moc z sieci

– redukcja kosztów energii

– dostosowane do dużych mocy

– zasilanie awaryjne na czas wynoszący od kilku sekund do kilku minut

Energy Mode

Zalety:

– redukcja szczytowego zapotrzebowania na moc z sieci

– redukcja kosztów energii

– idealne rozwiązanie do zastosowań z dużym przepływem energii

– zasilanie awaryjne na czas kilku minut

Flex Mode

Zalety:

- redukcja szczytowego zapotrzebowania na moc z sieci

– redukcja kosztów energii

– dostosowane do dużych mocy

i dużych przepływów energii

– zasilanie awaryjne na czas kilku minut

Przykładowe zastosowanie

Przykładowe zastosowanie w stacji podnoszenia

Towar jest w sposób automatyczny podnoszony i opuszczany pomiędzy dwoma poziomami za pomocą stacji podnoszenia.

Realizacja:

Power and Energy Solutions, MOVIDRIVE ® modular stosowany w trybie Power Mode

Rezultat:

– Szczytowe zapotrzebowanie na moc podczas przyspieszania może zostać zredukowane nawet 15-krotnie

– Koszty energii zredukowano w porównaniu do eksploatacji z wykorzystaniem rezystora hamującego o 60%

– W przypadku awarii zasilania dzięki energii zmagazynowanej w kondensatorze ruch w dół zostanie wykonany całkowicie

Ruch w górę jest regulowany do momentu wyhamowania i całkowitego zatrzymania. Dopiero po tym hamulec zostaje zamknięty

– Moduły Power oraz Energy dostarczają danych pomiarowych do systemu zarządzania energią zgodnemu z normą ISO50001. Są one wykorzystywane nie tylko do tworzenia wizualizacji, ale również do identyfikacji odchyleń od cykli referencyjnych. Na ich podstawie można określić zużycie lub występowanie oporów mechanicznych w maszynie

Power and Energy Solutions z falownikiem MOVIDRIVE® modular

Moduł zasilania z regulowanym napięciem obwodu pośredniego

Moduł zasilania z regulowanym napięciem obwodu pośredniego
 • Napięcie znamionowe sieci 3x AC 200 – 500 V
 • Regulowane napięcie obwodu pośredniego: DC 0 – 800 V
 • Moc nominalna: 25 kW
 • Zdolność przeciążeniowa: 160 %
 • Możliwe połączenie równoległe

Moduł zasilacza sieciowego z zasilaniem AC oraz DC

Moduł zasilacza sieciowego z zasilaniem AC oraz DC
 • Napięcie zasilania: 1x AC 200 V – 3x AC 500 V lub DC 150 V – 800 V
 • Znamionowe napięcie wyjściowe: DC 24 V
 • Znamionowy prąd wyjściowy: 22.5 A
 • Możliwe połączenie równoległe

Moduł akumulacyjny

 • Zakres napięcia: DC 0 – 800 V
 • Typowa jednostka energetyczna: 2 kWs
 • Podłączenie za pośrednictwem szyny DC
 • Możliwe połączenie równoległe

Kondensatory zewnętrzne

Kondensatory zewnętrzne
 • Zakres napięcia: DC 0 – 800 V
 • Jednostka energetyczna do: 3000 kWs
 • Podłączenie za pośrednictwem przewodu DC
 • Możliwe połączenie równoległe i szeregowe
Kontakt

Proszę wprowadzić swój kod pocztowy, aby skontaktować się z odpowiednią osobą kontaktową.

Service
CMS_OPEN_VIDEO

Service