Bezpieczna komunikacja...

Bezpieczna komunikacja dotyczy każdej płaszczyzny Państwa instalacji. Dlatego też zalecamy zastosowanie naszych rozwiązań napędowych ze zintegrowaną bezpieczną komunikacją lub rozwiązań z możliwością rozszerzenia o moduły bezpiecznej komunikacji - zarówno dla instalacji centralnych, jak również techniki decentralnej.

... na wszystkich płaszczyznach

Bezpieczna komunikacja
Bezpieczna komunikacja
Bezpieczna komunikacja

PROFIsafe stanowi dziś synonim bezpiecznej komunikacji, ponieważ zapewnia Państwa maszynom oraz koncepcjom automatyzacyjnym niezbędne bezpieczeństwo funkcjonalne.

Nasze komponenty napędów wspierają PROFIsafe i to na wszystkich poziomach, włączając płaszczyznę sterującą.

Zaufaj technologii jednego z wiodących, światowych producentów techniki napędowej i wykorzystaj możliwości komunikacyjne naszych komponentów. Niezależnie od tego, czy chodzi o maszyny czy urządzenia, czy instalacje centralne czy decentralne. Na całym świecie.

Z chęcią Państwu doradzimy jak najlepsze rozwiązania!

 • Nasi eksperci znają Państwa branżę oraz wymagania.
 • Pozostają niezmiennie do Państwa dyspozycji, w każdym miejscu na świecie.
 • Mamy odpowiednią wiedzę oraz narzędzia, aby doskonale Państwu doradzić!

Zalety

 • Bezpieczna komunikacja

  w ramach instalacji centralnych oraz decentralnych, dzięki technice napędowej ze zintegrowanymi opcjami bezpieczeństwa lub opcjami z możliwością rozszerzenia o odpowiednie moduły bezpieczeństwa.
 • Kompleksowa komunikacja

  zarówno w zakresie wszystkich płaszczyzn architektury instalacji jak i w obrębie komponentów techniki napędowej.

Technologie

Przegląd naszej techniki napędowej kompatybilnej z PROFIBUS ze zintegrowanymi opcjami bezpieczeństwa lub opcjami MOVISAFE® z możliwością rozszerzenia o odpowiednie moduły bezpieczeństwa:

Instalacja w szafach sterowniczych

 • Serwofalownik wieloosiowy MOVIAXIS®
 • Falownik aplikacyjny MOVIDRIVE® B
 • Falownik standardowy MOVITRAC® B

Technika decentralna

 • Sterowanie napędem i panel sterowania do rozwiązań systemowych MAXOLUTION®
 • Decentralny sterownik napędu, pozycjonowania oraz aplikacji MOVIPRO®
 • Instalacja decentralna: Rozdzielacz oraz sterownik, falownik standardowy i aplikacyjny MOVIFIT®
 • Motoreduktor z falownikiem MOVIMOT®

Przegląd falowników oraz opcji

Technika napędowa instalowana w szafach sterowniczych: Zintegrowane w falowniku bezpieczeństwo funkcjonalne

Certyfikacja zgodnie z (IEC 61508) SIL 3, (EN ISO 13849-1) PL e

Zamknij tabelę
Funkcje bezpieczeństwa Elektronika napędu Karta opcji Komunikacja / sterownik

 • STO (Safe Torque Off): bezpieczne odłączenie momentu
 • SS1 (Safe Stop 1): bezpieczne zatrzymanie
 • 1 bezpieczne wyjście cyfrowe

 • dla falownika MOVIDRIVE® B
  (rozmiar 0 do 7)
 • dla falownika MOVITRAC® B
  (rozmiar 0 do 5)


MOVISAFE® DFS11B/21B
Monitorowanie zatrzymania

PROFIsafe poprzez

 • PROFIBUS DP lub
 • PROFINET IO

 • zintegrowana funkcja czujnika osi
 • prosta parametryzacja z funkcją ochronną
 • funkcje bezpieczeństwa: SLS, SDI, SLA, SCA, SSM, SLI, SLP, STO, SS1, SS2, SOS
 • 8 bezpiecznych wejść cyfrowych
 • 3 bezpieczne wyjścia cyfrowe

dla falownika MOVIDRIVE® B
(rozmiar 1 do 7)

MOVISAFE® DCS21B
Monitorowanie ruchu oraz pozycjonowania

PROFIsafe poprzez

 • PROFIBUS DP interfejsem sieci przemysłowej DFS12B lub
 • PROFINET IO interfejsem sieci przemysłowej DFS22B lub

 • zintegrowana funkcja czujnika osi
 • zintegrowane przetwarzanie logiki w celu swobodnego powiązania wejść/ wyjść
 • funkcje bezpieczeństwa: SLS, SDI, SLA, SCA, SLP, STO,SS1, SS2, SOS
 • 8 bezpiecznych wejść cyfrowych
 • 3 bezpieczne wyjścia cyfrowe

dla falownika MOVIDRIVE® B
(rozmiar 1 do 7)

MOVISAFE® DCS22B
Monitorowanie ruchu

PROFIsafe poprzez

 • PROFIBUS DP interfejsem sieci przemysłowej DFS12B lub
 • PROFINET IO interfejsem sieci przemysłowej DFS22B lub

 • zintegrowana funkcja czujnika osi
 • zintegrowane przetwarzanie w warstwie logiki w celu swobodnego powiązania wejść/ wyjść.
 • funkcje bezpieczeństwa: SLS, SDI, SLA, SCA, SLP, STO,SS1, SS2, SOS
 • 8 bezpiecznych wejść cyfrowych
 • 3 bezpieczne wyjścia cyfrowe

dla falownika MOVIDRIVE® B
(rozmiar 1 do 7)

MOVISAFE® DCS31B
Monitorowanie ruchu oraz pozycjonowania
-

 • zintegrowana funkcja czujnika osi
 • zintegrowane przetwarzanie w warstwie logiki w celu swobodnego powiązania wejść/ wyjść.
 • funkcje bezpieczeństwa: SLS, SDI, SLA, STO, SS1, SSM
 • 8 bezpiecznych wejść cyfrowych
 • 3 bezpieczne wyjścia cyfrowe

dla falownika MOVIDRIVE® B
(rozmiar 1 do 7)

MOVISAFE® DCS32B
Monitorowanie ruchu
-
W tym miejscu zamieściliśmy dla Państwa tabelę

Technika napędowa instalowana w szafach sterowniczych: Modułowe bezpieczeństwo w falowniku

Certyfikacja zgodnie z (IEC 61508) SIL 3, (EN ISO 13849-1) PL e

Zamknij tabelę
Funkcje bezpieczeństwa Elektronika napędu Moduł bezpieczeństwa Komunikacja / sterownik

 • zintegrowane przetwarzanie logiki w celu swobodnego powiązania wejść/ wyjść
 • funkcje bezpieczeństwa: STO, SS1
 • możliwość rozszerzenia za pomocą modułów wejścia/wyjścia
 • do 56 wejść cyfrowych
 • do 32 wyjść


dla naszego pełnego zakresu falowników:

 • Falownik MOVIDRIVE®
 • Falownik MOVITRAC®
 • Serwofalownik wieloosiowy MOVIAXIS®


Moduł bezpieczeństwa
UCS10B/PS

PROFIsafe poprzez

 • PROFIBUS DP lub
 • PROFINET IO


 • zintegrowane przetwarzanie logiki w celu swobodnego powiązania wejść/ wyjść
 • zintegrowana funkcja czujnika osi (jedna oś)
 • funkcje bezpieczeństwa: SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA, SAR, SSM, SLI, SCA, SLP
 • możliwość rozszerzenia za pomocą modułów wejścia/wyjścia
 • do 56 wejść cyfrowych
 • do 32 wyjść

-
Moduł bezpieczeństwa
UCS11B/PS
-

 • zintegrowane przetwarzanie logiki w celu swobodnego powiązania wejść/ wyjść
 • zintegrowana funkcja czujnika osi (do dwóch osi)
 • funkcje bezpieczeństwa: SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA, SAR, SSM, SLI, SCA, SLP
 • możliwość rozszerzenia za pomocą modułów wejścia/wyjścia
 • do 56 wejść cyfrowych
 • do 32 wyjść

-
Moduł bezpieczeństwa
UCS12B/PS
-

 • zintegrowane przetwarzanie logiki w celu swobodnego powiązania wejść/ wyjść
 • zintegrowana funkcja czujnika osi (do dwunastu osi)
 • funkcje bezpieczeństwa: SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA, SAR, SSM, SLI, SCA, SLP
 • możliwość rozszerzenia za pomocą modułów wejścia/wyjścia
 • do 150 cyfrowych wejść/wyjść
 • do 54 wyjść

-
Wieloosiowe moduły logiki
UCS50B + UCS51B
Wieloosiowe moduły logiki
UCS50B/PS + UCS51B/PS
W tym miejscu zamieściliśmy dla Państwa tabelę

Instalacja decentralna

Zamknij tabelę
Funkcje bezpieczeństwa Elektronika napędu Moduł bezpieczeństwa Komunikacja / sterownik
Bezpieczne sterowanie / Bezpieczna eksploatacja? MOVIMOT® Motoreduktory ze zintegrowanym falownikiem oraz dystrybutorem polowym MQS../Z.6F
- dystrybutor polowy ze zintegrowanym falownikiem MOVIMOT® typu MQS../Z.7F
poprzez PROFIsafe na PROFIBUS

 • bezpieczne odłączenie momentu (STO)
 • bezpieczne wyłączanie (SS1(a), SS1(c))
 • bezpieczny ruch (SDI, SLS)
 • dopuszczenia:
  • SIL 3 zgodnie z IEC 61508
  • PL e zgodnie z EN ISO 13849-1

decentralny sterownik napędu MOVIFIT® MC lub FC ze zintegrowanym bezpieczeństwem funkcjonalnym
z opcją MOVISAFE® S12
Wariant S12A

 • 4 bezpieczne wejścia F-DI (wspiera OSSD)
 • 2 wyjścia impulsowe
 • 2 bezpieczne wyjścia F-DO (2 biegunowe)
 • 1 bezpieczne wyjście wewnętrzne STO (2 biegunowe)
  Wariant S12B
 • 8 bezpiecznych wejść F-DI (wspiera OSSD)
 • 2 wyjścia impulsowe
 • 1 bezpieczne wyjście wewnętrzne STO (2 biegunowe)

poprzez PROFIsafe z opcją MOVISAFE®® S12

 • rozwiązania stand alone typu Safety z autonomicznym trybem pracy bez zewnętrznego sterownika bezpieczeństwa
 • opcjonalne odłączanie hamulców z funkcją ochronną (SBC)


instalacje decentralne z decentralnym sterownikiem napędu, pozycjonowania lub aplikacji

 • MOVIPRO® SDC ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa oraz
 • MOVIPRO® ADC z decentralnym sterownikiem bezpieczeństwa MOVISAFE® HM31


ze zintegrowaną opcją MOVISAFE®S11:
dysponuje 4 wejściami z funkcją ochronną do podłączania bezpiecznych czujników oraz 2 wyjściami z funkcją ochronną
poprzez PROFIsafe z opcją MOVISAFE® S11

 • w oparciu o normę EN 61800-5-2 dostępne są gotowe moduły napędowe oraz aplikacyjne (Motion Library, SIL 3 lub z certyfikacją PL e) do
  mobilnej i stacjonarnej techniki transportu bliskiego
 • SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA, SAR, SSM, SLI, SLP
 • bezpieczne odłączenie momentu i wyłączanie
 • bezpieczne przełączanie obszaru
 • bezpieczne wykrywanie ruchu i położenia
 • certyfikacja:
  • SIL 3 zgodnie z IEC 61508
  • PL e zgodnie z EN ISO 13849-1

Specjalna wersja MOVIPRO® z rozszerzeniami funkcjonalnymi jako sterownik napędu i panel sterowania do rozwiązań systemowych MAXOLUTION® decentralny sterownik bezpieczeństwa MOVISAFE® HM31


Bezpieczna komunikacja:

 • safeethernet (SIL 3, Master & Slave), możliwa również za pośrednictwem WLAN
 • PROFINET PROFIsafe (Controler/Host & Device/Device)

W tym miejscu zamieściliśmy dla Państwa tabelę

Obszary zastosowania

Możliwe jest zastosowanie bezpiecznej komunikacji we wszystkich strukturach maszyn oraz urządzeń - pionowych oraz poziomych - zarówno w instalacjach centralnych jak i decentralnych.

 • Układnice regałowe, również aplikacyjne układnice regałowe
 • Urządzenia transportowe
 • Systemy dźwigowe
 • Portalowe systemy handlingowe
 • Maszyny handlingowe do bagażu
 • Branża: Tłocznia, konstrukcje surowe, lakierowanie, montaż końcowy
 • Roboty SCARA
 • Budowa maszyn specjalnych
 • Paletyzery
 • Maszyny pakujące
 • Prowadnice rolkowe
 • Przenośniki akumulacyjne
 • Przenośniki, przenośniki narożne
 • Aplikacje takie jak systemy EHT do dużych obciążeń, AGV, stoły nożycowe, podnośniki i przenośniki opuszczające, stacje podnoszenia, wózki transportowe, rozdzielacze obrotowe, stoły obrotowe, szybkobieżne przenośniki poziome z funkcją pozycjonowania
Kontakt

Proszę wprowadzić swój kod pocztowy, aby skontaktować się z odpowiednią osobą kontaktową.

Ostatnio odwiedzone