Wartość dodanaSposób działania oraz usługiWidokiKontakt
Kontakt

DriveRadar® IoT Suite do przekładni przemysłowych

Monitorowanie stanu i prognozy konserwacyjne

Niezależnie, w której branży Państwo działają, nieplanowany przestój na produkcji jest wyzwaniem dla każdego eksploatującego instalację. Tymczasowe wstrzymanie produkcji prowadzi do natychmiastowego zwiększenia kosztów.

Nie dopuść do eskalacji problemu i myśl przyszłościowo! Nasz DriveRadar® do przekładni przemysłowych oferuje Państwu wysoce nowoczesny oraz inteligentny system monitorowania stanu, który zbiera w cyfrowej postaci dane przekładni i dokonuje ich automatycznej analizy. W oparciu o wyniki analizy można dokonać oceny aktualnego stanu przekładni. Opracowane na tej podstawie prognozy umożliwiają dodatkowe prognozowanie przyszłościowych zmian stanu. Wszystkie otrzymane rezultaty i spostrzeżenia służą za podstawę dla przyszłościowej konserwacji i utrzymania (Predictive Maintenance).

Wykorzystywana do tego baza danych oferuje kompleksowy pakiet czujników, w który wyposażona jest Państwa przekładnia przemysłowa. Wspomniane czujniki rejestrują wszystkie wielkości fizyczne o znaczeniu dla eksploatacji: drgania, poziom oleju, temperatura oleju, temperatura otoczenia oraz prędkość wejściowa.

Korzyści

Unikanie przestojów


Transparentność stanu przekładni oraz prognoza krytycznych zmian jej stanu umożliwiają konserwację prewencyjną zorientowaną na potrzeby Klienta.

Obniżenie kosztów konserwacji


Planowanie działań serwisowych i utrzymania wydłuża w znaczny sposób interwały konserwacyjne.

Precyzyjne
usuwanie awarii


Precyzyjna lokalizacja szkody oraz odpowiednie zalecenia pozwalają na ukierunkowane działania w zakresie utrzymania.

Przejrzystość z każdego miejsca


Zapewniająca intuicyjną obsługę aplikacja w przeglądarce internetowej oferuje szybki przegląd online stanu przekładni oraz jej komponentów, a także wysyła powiadomienia mailowe lub powiadomienia push na aplikację.

Oszczędne zarządzanie zasobami


Maksymalizacja żywotności oleju poprzez określenie uzależnionego od użytkowania stanu oleju oraz ukierunkowaną wymianę (np. łożysk tocznych) umożliwiają optymalne użytkowanie komponentów.

Prosty sposób działania

DriveRadar® do przekładni przemysłowych umożliwia planowanie działań w zakresie konserwacji, co pozwala na zapobieganie nieplanowanym przestojom instalacji.


Zabudowane w przekładni czujniki rejestrują wielkości fizyczne przekładni przemysłowej, kluczowe dla jej eksploatacji. Następnie zebrane dane są poddawane automatycznej analizie oraz interpretacji. Stałe monitorowanie wartości pomiarowych zapewnia w każdej chwili przejrzysty stan przekładni przemysłowej.

Wykorzystywane przez nas procedury do analiz przyporządkowują incydenty do poszczególnych komponentów, prezentują przebieg trendu i umożliwiają prognozę stanów krytycznych. W momencie wystąpienia zmiany stanu w technice napędowej użytkownik niezwłocznie otrzymuje stosowne powiadomienie. Wyświetlane zostają możliwości dot. samodzielnego usunięcia usterki oraz zalecane usługi serwisowe SEW-EURODRIVE.

Zasada działania aplikacji DriveRadar®

1. Rejestracja danych

Czujniki rejestrują parametry robocze przekładni przemysłowej i przekazują je do EdgeProcessingUnit (EPU) DriveRadar® . Na pakiet czujników składają się 2 x czujniki przyspieszenia, 1 x czujnik temperatury oleju, 1 x czujnik ultradźwiękowy, 1 x czujnik prędkości obrotowej oraz 1 x DriveRadar® EdgeProcessingUnit

Czujniki rejestrują następujące dane:

 • czas pracy
 • prędkość wejściowa i kierunek obrotów
 • drgania łożysk tocznych i zazębienia
 • poziom oleju
 • temperatura oleju
 • lepkość oleju
 • temperatura elektroniki
 • temperatura otoczenia
 • możliwość podłączenia dodatkowych czujników

2. Przesył danych

DriveRadar® EdgeProcessingUnit zbiera wszystkie dane z czujników i przesyła zebrane wartości pomiarowe w krótki interwałach oraz w zaszyfrowanej postaci do certyfikowanych (wg ISO/IEC 27001) centrów obliczeniowych SEW-EURODRIVE.

3. Analiza danych

W centrach obliczeniowych SEW-EURODRIVE zebrane dane są analizowane, interpretowane i przygotowywane:

 • analiza drgań przy stałej i zmiennej prędkości obrotowej:
  • stan poszczególnych łożysk oraz ich komponentów (pierścień zewnętrzny, wewnętrzny, element toczny)
  • stan zazębienia (miejscowe uszkodzenia zazębienia, obwodowe uszkodzenia zazębienia/zużycie zazębienia)
 • prognoza pozostałego okresu żywotności dla łożysk tocznych i zazębienia:
  • monitorowanie statystycznego prawdopodobieństwa awarii jako predykcyjne uzupełnienie analizy drgań
 • obliczanie lepkości oleju:
  • na podstawie zarejestrowanej temperatury oleju i stosowanych rodzajów olejów
 • prognoza kolejnej wymiany oleju:
  • prognoza następnej wymaganej wymiany oleju ze względu na obliczony stan oleju wynikający z jego zużycia
 • prognoza poziomu oleju:
  • prognoza czasu do osiągnięcia krytycznego poziomu oleju poprzez wzrost lub obniżenie stanu napełnienia (np. ze względu na utratę lub zanieczyszczenie oleju)
  • określanie czasu pracy i czasów postoju

4. Wizualizacja danych

Wizualizacja w DriveRadar® IoT Suite daje Państwu przegląd aktualnego stanu przekładni wraz z jej komponentami

Podstawa inteligentnej i przewidującej konserwacji.

 • uwzględnione w systemie wartości graniczne wynikają w zależności od parametru z Państwa wytycznych, konstrukcji przekładni lub zostały wygenerowane w okresie pierwszego miesiąca eksploatacji przez samouczące się algorytmy
 • w przypadku przekroczenia danej wartości granicznej system poinformuje o tym fakcie i zaproponuje bezpośrednie środki zaradcze mające na celu rozwiązanie problemu
 • odpowiednie usługi związane z przekładnią przemysłową mogą Państwo zamówić za pośrednictwem aplikacji w przeglądarce internetowej - w dowolnej chwili lub bezpośrednio po otrzymaniu powiadomienia z systemu

5. Integracja danych (OPC UA)

Dzięki standardowej implementacji złącza OPC UA dane pomiarowe oraz informacje o statusie mogą być bezpośrednio zintegrowane z systemem Klienta. Zmiana kolorystyczna nadrzędnego sygnalizatora na kolor żółty lub czerwony („Overall Health Status”) wskazuje Tobie, kiedy powinieneś rzucić okiem na Twój DriveRadar® IoT Suite.

Aplikacja na przeglądarkę internetową - przegląd

DriveRadar® IoT Suite (IoT = Internet of Things) oferuje zestawienie i wizualizację wszystkich wartości pomiarowych.


Wykaz urządzeń


Wykaz urządzeń zawiera przegląd przekładni przemysłowych w Państwa instalacji. Widok można dowolnie konfigurować, wykorzystując funkcje filtrowania i grupowania. System sygnalizacyjny ułatwia stałe monitorowanie i zapewnia użytkownikowi niezmienną przejrzystość w zakresie stanu przekładni prezentując całość w intuicyjny sposób z ciągłą dostępnością.

DriveRadar® IoT Suite / Widok wykazu urządzeń

Przegląd wartości pomiarowych i prognozy


Dzięki wizualizacji stanu oraz prognoz widzą Państwo jak na dłoni, które wartości pomiarowe są w porządku, a które wskazują na awarię - wszystko na jednej stronie.

 • kompaktowy przegląd wszystkich istotnych wielkości pomiarowych
 • analiza drgań i lokalizacja komponentów
 • prognoza prawdopodobieństwa awarii łożysk tocznych i zazębienia
 • prognoza poziomu i zużycia oleju
 • szybki dostęp do kontaktu i usług
DriveRadar® IoT Suite / Przegląd wartości pomiarowych i prognoza

Szczegóły i zalecenia dot. działań


W widoku szczegółowym wyświetlana jest wizualizacja wszystkich danych historycznych w postaci wartości pomiarowej. W przypadku wystąpienia ostrzeżeń lub błędów mają Państwo możliwość bezpośredniego przejścia do momentu ich wystąpienia.

 • wyświetlane zalecenia dot. działań pomagają w szybkim usunięciu błędu
 • w razie potrzeby można skorzystać z usług firmy SEW-EURODRIVE
 • funkcja eksportu służy do indywidualnego dalszego przetwarzania wyświetlanych danych
DriveRadar® IoT Suite / Widok zaleceń dot. działań

Przegląd naszej oferty

Oprócz nowych przekładni serii X..e, Drive Radar® pozwala również na monitorowanie użytkowanych już przekładni SEW-EURODRIVE lub przekładni innych producentów.

Hardware

Przekrój przekładni przemysłowej

Pakiet czujników:

 • 2 × czujnik przyspieszenia
 • 1 × czujnik temperatury oleju
 • 1 × czujnik ultradźwiękowy
 • 1 × czujnik prędkości obrotowej
 • 1 × DriveRadar® EdgeProcessingUnit

Dostęp do aplikacji w przeglądarce

DriveRadar® IoT Suite Widok wersji desktopowej i mobilnej

Korzyści

 • Dostęp do aplikacji webowej DriveRadar® IoT Suite
 • Aplikacja do urządzeń mobilnych w pakiecie
 • Taryfa przesyłu danych dla telefonii komórkowej w pakiecie
 • Automatyczne powiadomienia w przypadku błędów lub ostrzeżeń

Pliki do pobrania

Wszystkie najważniejsze informacje w jednym miejscu

Z chęcią Państwu doradzimy

Nasi eksperci znają Państwa branżę oraz wymagania i pozostają niezmiennie do Państwa dyspozycji, w każdym miejscu na świecie.