DriveRadar® dla przekładni przemysłowych

Chcieliby Państwo być informowani z wyprzedzeniem o stanie maszyny lub techniki napędowej? Nic prostszego! Aplikacja DriveRadar® oferuje kompleksowe zarządzanie konserwacją w oparciu o cyfrowe rejestrowanie danych, na podstawie których możliwe jest przewidywanie zdarzeń, na przykład zmiany stanu kondycji maszyn.

Monitorowanie stanu komponentów przekładni oraz prognozowanie momentu konserwacji

Konserwacja prewencyjna oraz monitorowanie stanu dla przekładni przemysłowych - dzięki aplikacji DriveRadar® mogą Państwo z wyprzedzeniem planować działania w zakresie konserwacji i utrzymania napędów, aby uniknąć niepożądanych awarii maszyn.

Zasada działania DriveRadar® na przykładzie przekładni przemysłowej generacji X.e

Kliknij na punkty poniżej, by dowiedzieć się więcej

Kroki procesowe DriveRadar® przedstawione graficznie na ciemnoszarym tle 1

Jednolity, specjalnie dobrany i dostosowany pakiet czujników rejestruje parametry eksploatacyjne przekładni przemysłowej, a następnie przekazuje je razem z lokalizacją GPS do EPU (Edge processing unit).

 • Czas pracy
 • Prędkość wejściowa
 • Drgania
 • Poziom oleju
 • Temperatura oleju przekładni
 • Lepkość oleju
 • Temperatura elektroniki
 • Temperatura otoczenia

2

EPU rejestruje dane ze wszystkich czujników i wysyła zebrane wartości w krótkich interwałach za pośrednictwem szyfrowanego połączenia sieci komórkowej do centrum obliczeniowego SEW-EURODRIVE.

 • Plug and Play: zamontowane i gotowe do eksploatacji wraz z przekładnią
 • Komputer przemysłowy wyposażony w wejścia IEPE, analogowe i cyfrowe
 • Modem LTE z lokalizacją GPS
 • Pakiet danych do transmisji danych za pośrednictwem sieci komórkowej

3

W centrum obliczeniowym SEW-EURODRIVE zebrane dane są analizowane, interpretowane i przygotowywane do wizulizacji.

 • Analiza drgań przy stałej i zmiennej prędkości obrotowej:
  • Stan poszczególnych łożysk oraz ich komponentów (pierścień zewnętrzny, wewnętrzny, element toczny)
  • Stan zazębienia (miejscowe uszkodzenia zazębienia, obwodowe uszkodzenia zazębienia/zużycie zazębienia)
 • Prognoza poziomu i zużycia oleju:
  • Prognoza czasu pozostałego do osiągnięcia krytycznego stanu oleju poprzez wzrost lub obniżenie stanu napełnienia (np. ze względu na utratę lub zanieczyszczenie oleju)
 • Określenie terminu kolejnej wymiany oleju:
  • Prognoza następnej wymaganej wymiany oleju ze względu na obliczony stan oleju wynikający z jego zużycia
 • Lokalizacja GSP:
  • Lokalizacja przekładni na mapie w przeglądzie napędu
  • Możliwość szybkiego zlokalizowania napędu w przypadku konieczności podjęcia działań serwisowych
 • Lepkość oleju
 • Czas pracy oraz czas postoju

4

 • Dzięki wizualizacji w DriveRadar® Iot Suite (IoT = Internet of Things) oraz aplikacji na smartphona można monitorować aktualny stan zarówno przekładni, jak również wszystkich pozostałych komponentów: Podstawa inteligentnej konserwacji prewencyjnej.
 • Uwzględnione w systemie wartości graniczne wynikają w zależności od parametru z wytycznych klienta, konstrukcji przekładni lub zostały wygenerowane w okresie pierwszego miesiąca eksploatacji przez samouczące się algorytmy.
 • W przypadku przekroczenia danej wartości granicznej system poinformuje o tym fakcie i zaproponuje bezpośrednie środki zaradcze mające na celu rozwiązanie problemu.
 • Odpowiednie usługi związane z przekładnią przemysłową mogą Państwo zamówić za pośrednictwem aplikacji webowej - w dowolnej chwili lub bezpośrednio po otrzymaniu powiadomienia z systemu.

Legenda

 1. 1
  Czujniki i rejestracja danych
 2. 2
  Edge processing unit (EPU) / przetwarzanie danych
 3. 3
  Obliczenia i analiza danych
 4. 4
  DriveRadar® IoT Suite: Aplikacja webowa i pro

DriveRadar® IoT Suite

Aplikacja DriveRadar® IoT Suite (IoT = Internet of Things) dostępna jest zarówno w wersji webowej z poziomu komputera PC lub laptopa, jak również jako aplikacja na urządzenia mobilne. Dzięki temu mają Państwo możliwość szybkiego przeglądu stanu przekładni oraz wszystkich komponentów. Daje to możliwość wczesnego wdrażania zapobiegawczych środków zaradczych.

 • Interfejs oprogramowania z przeglądem aktywów Przegląd aktywów
 • Interfejs oprogramowania z szczegółowym przeglądem przekładni Szczegółowy przegląd poszczególnych przekładni
 • Analiza i prognozy - interfejs oprogramowania Analiza i prognozy

Przegląd aktywów

 • Aktywne monitorowanie stanu wszystkich napędów
 • Intuicyjny i przejrzysty interfejs użytkownika
 • Możliwość szybkiego ustalenia lokalizacji przekładni w przypadku konieczności podjęcia działań serwisowych
 • Automatyczna rejestracja historii stanu w logach zdarzeń

Szczegółowy przegląd poszczególnych przekładni

 • Jednostronicowy przegląd wszystkich parametrów i komponentów
 • Innowacyjny system informowania w przypadku zmian parametrów pracy
 • Jasne zalecenia działań mających na celu analizę i usunięcie przyczyn awarii
 • Przegląd czasu eksploatacji
 • Szybki kontakt w celu zamówienia dalszych usług serwisowych

Analiza i prognozy

 • Walidowana analiza na potrzeby wczesnego wykrywania uszkodzeń łożysk i zazębienia
 • Prognoza poziomu i zużycia oleju
 • Prognoza kolejnej wymiany oleju
 • Równoczesne wyświetlanie danych kontekstowych na jednym wykresie

Zalety

 • Wczesne ostrzeganie

  w przypadku krytycznych zmian stanu pracy i nieprawidłowej eksploatacji dzięki monitorowaniu parametrów
 • Rozpoznawanie trendów

  w ramach stałego monitorowania i inteligentnej prezentacji danych
 • Unikanie przestojów maszyn

  dzięki przejrzystości w zakresie stanu przekładni oraz ich eksploatacji
 • Wydajne podejmowanie działań

  poprzez ulepszone planowanie czynności utrzymania ruchu dzięki konserwacji prewencyjnej
 • Oszczędność zasobów

  dzięki optymalnemu wykorzystaniu okresu eksploatacji komponentów i systemów
 • Natychmiastowe zastosowanie - plug&play

  dzięki wstępnie zmontowanym i skonfigurowanym urządzeniom

Urządzenia pomiarowe, czujniki oraz łączność

Edge Device

 • Komputer przemysłowy wyposażony w wielordzeniowy procesor marki Intel
 • System operacyjny: Windows 10 IoT Enterprise
 • Wejścia IEPE, analogowe i cyfrowe
 • Modem LTE wyposażony w GPS

Czujniki

Czujnik temperatury:

 • Czujnika temperatury PT100
 • Zakres pomiarowy: -50 – 200°C
 • Wymienna końcówka pomiarowa


Czujnik poziomu oleju:

 • Ultradźwiękowy czujnik napełnienia zbiornika
 • Temperatura otoczenia: -40 – 105°C


Czujnik prędkości obrotowej:

 • Czujnik indukcyjny zgodny z IEC 60947-5-2
 • Rozpoznawanie kierunku obrotów


Czujnik przyspieszenia:

 • Low Frequency Sensor
 • Rozdzielczość: 0.1 Hz przy częstotliwości próbkowania wynoszącej 50.000 Hz

Łączność

Transmisja danych pomiarowych

 • Transmisja danych za pośrednictwem LTE
 • Interwały pomiarowe różnią się w zależności od stanu
 • Przesyłanie danych co 10 minut


Bezpieczeństwo danych

 • Szyfrowana komunikacja pomiędzy EPU a chmurą SEW
 • Identyfikacja oparta o certyfikację
 • Kompleksowa koncepcja uprawnień dla DriveRadar®
 • Bezpieczne przechowywanie danych w centrum obliczeniowym SEW-EURODRIVE

Z chęcią Państwu doradzimy

 • Nasi specjaliści znają Państwa branżę oraz jej potrzeby
 • Pozostają niezmiennie do Państwa dyspozycji, w każdym miejscu na świecie
 • Dysponujemy odpowiednią wiedzą oraz narzędziami, aby zapewnić Państwu optymalne doradztwo

Czym jest aplikacja DriveRadar®

Pracownik serwisowy w czerwonej kurtce i czerwonym hełmie sprawdza szarą przekładnię przemysłową

Dzięki aplikacji monitorowania stanu oraz konserwacji prewencyjnej użytkownik może przewidywać błędy. DriveRadar® firmy SEW-EURODRIVE umożliwia kompleksowe, prewencyjne zarządzanie utrzymaniem ruchu w zakresie napędów. Jest to możliwe dzięki cyfrowej rejestracji danych, ich analizie oraz niezawodnemu prognozowaniu zdarzeń. W ten sposób poprawią Państwo stan swoich produktów oraz maszyn.

Podstawę aplikacji DriveRadar® w zakresie przekładni przemysłowych stanowią procedury monitorowania stanu. W ich ramach zbierane są cyklicznie wszystkie ważne z punktu widzenia eksploatacji mechaniczne parametry Państwa przekładni przemysłowych, które zostały podłączone do DriveRadar® .

W kolejnym kroku te diagnostyczne wartości analizowane i interpretowane są za pomocą nowoczesnych procedur analitycznych. Taka forma stałego monitorowania danych pomiarowych zapewnia Państwu przejrzysty wgląd w stan przekładni przemysłowej.

Mechanizmy analityczne przyporządkowują przy tym odkryte odchylenia odpowiednim komponentom. W połączeniu z wizualizacją tendencji trendu umożliwia to Państwu prognozowanie wystąpienia krytycznych awarii przekładni.

W przypadku stwierdzenia zmiany stanu użytkownik zostanie natychmiast poinformowany, otrzyma pierwsze zalecenia i będzie mógł na czas podjąć odpowiednie środki zaradcze - wliczając w to oferowane przez nas usługi serwisowe. Inteligentna i niezawodna konserwacja prewencyjna nie mogłaby by być prostsza i bardziej intuicyjna.

Kontakt

Proszę wprowadzić swój kod pocztowy, aby skontaktować się z odpowiednią osobą kontaktową.

Ostatnio odwiedzone