Silniki trójfazowe w wersji przeciwwybuchowej

Silniki w wersji przeciwwybuchowej serii EDR.. zapewniają Państwa maszynom bezpieczeństwo i wydajność zgodnie z dyrektywą ATEX, IECEx lub HazLoc-NA®. Silniki serii EDR.. oferują 13 rozmiarów umożliwiających zastosowanie w środowiskach zawierających wybuchowe mieszanki powietrza z gazami lub pyłami.

Wydajne silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym - żadnych kompromisów w strefach niebezpieczeństwa

Silniki w wersji przeciwwybuchowej serii EDR..
Silniki w wersji przeciwwybuchowej serii EDR..
Silniki w wersji przeciwwybuchowej serii EDR..

Postaw na naszą technikę napędową i nie zgadzaj się na jakiekolwiek kompromisy w strefach zagrożenia wybuchem. Zarówno w zakresie Państwa zastosowania, jak również różnych zakresów mocy stosowanych napędów.

Jest to możliwe dzięki temu, że nasze silniki trójfazowe w wersji przeciwwybuchowej serii EDR.. są zgodne z najważniejszymi międzynarodowymi dyrektywami i normami.

Silniki te spełniają wymagania stawiane urządzeniom technicznym, które stosowane są w strefach zagrożonych wybuchem zdefiniowanych w dyrektywie UE 94/9/WE (ATEX) lub od dnia 20.04.2016 roku w dyrektywie UE 2014/34/WE (ATEX). W zależności od atmosfery, a więc otoczenia z zagrożeniem gazowym lub pyłowym, silniki dostępne są poza tym w różnych stopniach iskrobezpieczeństwa lub stopniach ochrony IP. Silniki serii EDR.. zostały ze względu na wymogi bezpieczeństwa przyporządkowane do II grupy urządzeń. Mówiąc w uproszczeniu, nasze silniki w wersji przeciwwybuchowej mogą być stosowane w zakresie kategorii 2 oraz 3 - w strefach z zagrożeniem gazowym 1 oraz 2 lub strefach z zagrożeniem pyłowym 21 oraz 22.

W zakresie urządzeń oraz systemów ochronnych do zgodnego z przeznaczeniem zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem od 26 lutego 2014 roku obowiązuje dyrektywa 2014/34/EU. Zastępuje ona dyrektywę 94/9/WE.
Deklaracje zgodności zgodnie z nowymi dyrektywami mogą być wystawiane dopiero od 20 kwietnia 2016 roku.

W państwach, które uznają regulacje IECEx, silniki dostępne są z certyfikacją IECEx w zakresie EPL b oraz c (Equipment Protection Level).

Silniki HazLoc-NA® zgodne z systemem Class / Division są certyfikowane przez CSA w zakresie zastosowania w Division 2 Class I (gaz) i Class II (pył).

Różnorodność zapewnia 14 rozmiarów - od 63 do 315 - o zakresie mocy od 0,12 kW do 175 kW (50 Hz) lub 200 kW (60 Hz). Dzięki temu umożliwiamy Państwu niezliczoną liczbę kombinacji napędów do różnych maszyn i urządzeń eksploatowanych w strefach zagrożonych wybuchem.

Zastosowanie bez przekładni jedynie połowicznym rozwiązaniem? W takiej sytuacji mogą Państwo skorzystać z naszego systemu modułowego i połączyć silnik w wersji przeciwwybuchowej zgodnie z zapotrzebowaniem z przekładnią walcową, płaską, walcowo-ślimakową, walcowo-stożkową lub SPIROPLAN®. Również na potrzeby zastosowania w obszarze technologii serwo mamy w ofercie odpowiednie przekładnie planetarne lub przekładnie walcowo-stożkowe.

Konfigurator produktów

 • Szczegółowe informacje o Państwa indywidualnym produkcie
 • Dane CAD oraz dokumentacja dotycząca Państwa konfiguracji
Skonfiguruj produkt teraz

Zalety

 • Nadzwyczajna elastyczność

  ponieważ nasze silniki w wersji przeciwwybuchowej mogą być stosowane w obu rodzajach stref zagrożonych wybuchem - w strefach z zagrożeniem gazowym oraz pyłowym.
 • Wysokie bezpieczeństwo

  dzięki dopuszczeniu zgodnie z dyrektywą UE 2014/34/UE (ATEX) silniki mogą być eksploatowane na całym świecie.

Właściwości

W obszarach z wybuchowymi mieszankami gazu i powietrza oraz pyłu i powietrza administratorzy maszyn muszą spełniać warunki specjalnych dyrektyw. Stosujemy się do tych dyrektyw w ramach opracowywania nowych oraz dalszego rozwoju aktualnych rozwiązań techniki napędowej w wersji przeciwwybuchowej. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz kompetencjom.

Silniki w wersji przeciwwybuchowej serii EDR..

 • Silniki serii EDR.. spełniają wymogi klasy energooszczędności IE 2 według IEC 60034-30-1 lub High według NEMA MG-1
 • Odbiory silnika zostały przeprowadzone zgodnie z aktualnymi europejskimi normami w zakresie zabezpieczeń przeciwwybuchowych:
  • Wymagania ogólne IEC/EN 60079-0, gaz IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-15 oraz pył IEC/EN 60079-31
  • Silniki spełniają wymagania globalnie obowiązujących Equipment Protection Level EPL
  • Silniki serii EDR.. spełniają wymagania najważniejszych standardów oraz norm, jak również normę IEC 60034
  • Certyfikacja została przeprowadzona przez Federalny Instytut Metrologii
 • Odbiory na rynek północnoamerykański zostały przeprowadzone zgodnie z NEC500 oraz CSA22.2
  • Certyfikacja przez CSA
  • Według systemu Class und Division
 • Możliwa eksploatacja przy falowniku, również w zakresie pracy w osłabionym polu, dla kategorii 2 oraz 3 lub EPL b oraz c lub Div2
 • Zgodność z dyrektywą 4/9/WE (ATEX), a od dnia 20.04.2016 roku dyrektywą UE 2014/34/UE (ATEX)
  • możliwość eksploatacji w kategorii 2G, 2GD oraz 3GD, 3D dla stref 1 / 21 oraz 2 / 22
  • w kategorii 3 również z hamulcem, enkoderem oraz wentylatorem zewnętrznym
 • Zgodność z IECEx
  • zgodnie z IECEx według EPL Gb oraz Db, jak również Gc oraz Dc
  • silniki typu EDRS oraz EDRE według IECEx „Certified Equipment Scheme“ łącznie z ExTr, QAR oraz CoC - certyfikacja i audyt przeprowadzone przez Federalny Instytut Metrologii;
   więcej informacji na temat systemu certyfikacji znajduje się na stronie International Electrotechnical Comission (IEC)
 • Zgodnie z HazLOC-NA®
  • spełniają wytyczne w zakresie sprawności według EISA 2007 lub CSA C390-10 dla rynku północnoamerykańskiego
  • Silniki są certyfikowane według systemu Class Division (NEC 500, CSA22.1) i tym samym zgodne z wymaganiami ochrony przeciwwybuchowej dla rynku północnoamerykańskiego
  • dostępne jako typ CID2, dla Divison 2 Class I dla grup gazowych A, B, C oraz D
  • dostępne jako typ CIID2, Divison 2 Class II dla grup pyłowych F oraz G
  • dostępne jako typ /CICIID2, dla Divison 2 Class I dla grup gazowych A, B, C oraz D, jak również w zakresie Class II dla grup pyłowych F oraz G
  • dostępne również jako silnik z hamulcem z funkcją zatrzymania
  • Praca z falownikiem możliwa w dla Class I oraz Class II
   • Brak redukcji mocy
   • Możliwy zakres regulacji 1:6 do 1:10
   • Prędkość obrotowa do 3000 obr./min
 • Opcjonalny adapter montażowy enkodera

Dane techniczne

Silniki w wersji przeciwwybuchowej serii EDR..

zgodność z dyrektywą 94/9/WE (ATEX) oraz IECEx

Zamknij tabelę
Wersja
ATEX
IECEx Ochrona przeciwwybuchowa Strefa 4-polowy / rozmiar Klasa IE Zakres mocy
kW
/3D oraz /3GD /3Gc oraz /3GDc II3G, EPL Gc, T3, "nA"
2
DR63*
EDRS 71 – 80
EDRE 80 – 315
-
IE1
IE2
IE2
0,12 – 0,25
0.25 – 0.55
0.75 – 45
0.75 – 185/200
II3D, EPL Dc, IIIB, IIIC
T120 °C / T140° C, „tc“
22
/2G oraz /2GD /2Gb oraz /2GDb II2G, EPL Gb, T3, „e“ 1 eDR63

EDRS 71 – 80
EDRE 80 – 225


IE1
IE2
0.12 - 0.25

0.25 – 0.55
0.75 – 37
II2D, EPL Db, IIIC T120° C „tb“ 21
/2G oraz /2GD /2Gb oraz /2GDb II2G, EPL Gb, T4, „e“ 1 EDRS 71 – 80
EDRE 80
IE1
IE2
0.25 – 0.55
0.75
II2D, EPL Db, IIIC T120° C „tb“ 21
W tym miejscu zamieściliśmy dla Państwa tabelę

Silniki w wersji przeciwwybuchowej EDR.. / według HazLoc-NA®

Zamknij tabelę
Division 2 4-polowy / rozmiar Klasa IE Zakres mocy
kW
Class I
Grupy A, B, C oraz D
T3 przy pracy z falownikiem
T3 przy pracy w sieci
T3B/C silnik z hamulcem w sieci
EDRS 71 – 80
EDRE 80 – 225
IE1
High (IE2)
0.18 – 0.55
0.75 – 45
Class II
Grupy F oraz G
W tym miejscu zamieściliśmy dla Państwa tabelę

Kombinacja z falownikami

Przegląd zalet połączenia w stosunku do trójfazowego silnika asynchronicznego w klasie iskrobezpieczeństwa „d” (EN 60079-1; ognioszczelny):

 • duża efektywność
 • mała waga
 • krótki czas dostawy, duża dostępność
 • certyfikacja w zakresie eksploatacji z naszymi falownikami
 • nadają się do zastosowania w napędach do pomp i wentylatorów
 • dostawa od jednego producenta, który oferuje oba komponenty
 • wysoka prędkość obrotowa

W obszarze stref zagrożonych wybuchem w atmosferach z mieszankami gazu i powietrza oraz pyłu i powietrza wymagane jest konsekwentne przestrzeganie i spełnianie odpowiednich wytycznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz kompetencjom, które stale są rozszerzane w ramach rozwoju nowych oraz dalszego rozwoju aktualnych produktów.

 • nasze 4-polowe silniki nadają się zgodnie z ATEX, IECEx oraz HazLoc-NA® również do eksploatacji przy falowniku
 • kategorie 2 oraz EPL b i c są certyfikowane w ramach badania typusilniki zgodne z HazLoc-NA®
 • posiadają certyfikację CSA
 • w kategorii 3 oraz Division 2 dostępne są również silniki z hamulcem
 • dopuszczenie do pracy przy falowniku jest potwierdzone na tabliczce znamionowej
 • druga tabliczka znamionowa zawiera wszystkie niezbędne dla eksploatacji dane
Zamknij tabelę
Strefa Typ silnika Iskrobezpieczeństwo MOVITRAC® B MOVIDRIVE® B MOVIMOT®
1
EDR../2G "e" (EN 60079-7, podwyższone bezpieczeństwo) x* x -
2 EDR../3GD "na" (EN60079-15, nieiskrzące) x* x* -
21 EDR../2GD "tb" (EN60079-31, zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu) x* x -
22 EDR../3GD "tc" (EN60079-31, zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu) x* x* x*
EDR../3D
W tym miejscu zamieściliśmy dla Państwa tabelę

Dodatkowe funkcje

Możliwe wersje dodatkowe zależą od zabezpieczenia przeciwwybuchowego

Zamknij tabelę
Sposób montażu
Sposób montażu /wersja na łapach z kołnierzem jak w przypadku silnika standardowego
Mechaniczne elementy zewnętrzne
Hamulec Wszystkie rozmiary (dla silników do rozmiaru 225) w kategorii 3 oraz HazLoc-NA®
Ręczne zwalnianie hamulca HF, HR
Sprzęgło jednokierunkowe /RS
Instalacja decentralna MOVISWITCH® oraz MOVIMOT® w II3D
Czujnik temperatury / pomiar temperatury
Ochrona termiczna silnika /TF
Pomiar temperatury /PT, /KY
Enkodery
Enkodery do dodatkowego montażu EDR71-132 /ES7S, /ES7R, /ES7C, /AS7W, /AS7Y, /EV7., /AV7.
Enkodery do dodatkowego montażu EDR160-280 /EG7S, /EG7R, /EG7C, /AG7W, /AG7Y, /EV7., /AV7.
Enkodery do dodatkowego montażu EDR315 /EH7S, /AH7Y
Adapter montażowy /ES7A, /EG7A, /XV.A, /XH.A
Luzowanie hamulca
Wentylator obcego chłodzenia /VE
Inne opcje
Druga końcówka wału /2W
W tym miejscu zamieściliśmy dla Państwa tabelę

Obszary zastosowania

Obszary zastosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem ze względu na mieszanki powietrza i gazu oraz powietrza i pyłu zgodnie z dyrektywą 94/9/WE (ATEX) lub od dnia 20.04.2016 roku dyrektywą UE 2014/34/UE (ATEX) oraz według HazLoc-NA®.

 • Oczyszczalnie ścieków
 • Przetwarzanie materiałów budowlanych
 • Aplikacje przenośnikowe
 • Obróbka drewna
 • Aplikacje procesowe w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym

Przykłady aplikacji:

 • Przenośnik narożny
 • Ekstrudery
 • Napędy jazdy i podnoszenia w układnicach regałowych
 • Przenośniki śrubowe
 • Przenośniki taśmowe
 • Windy oraz mechanizmy unoszenia
 • Przenośniki łańcuchowe
 • Dźwigi towarowe
 • Przenośniki paletowe
 • Suwnice bramowe
 • Prasy
 • Pompy i wentylatory
 • Przenośniki rolkowe
 • Stoły obrotowe
 • Stoły nożycowe
 • Wentylatory
Kontakt

Proszę wprowadzić swój kod pocztowy, aby skontaktować się z odpowiednią osobą kontaktową.

Ostatnio odwiedzone