Silniki trójfazowe w wersji przeciwwybuchowej

Silniki w wersji przeciwwybuchowej serii EDR.. zapewniają Państwa maszynom bezpieczeństwo i wydajność zgodnie z dyrektywą ATEX, IECEx lub HazLoc-NA®. Silniki serii EDR.. oferują 13 rozmiarów umożliwiających zastosowanie w środowiskach zawierających wybuchowe mieszanki powietrza z gazami lub pyłami.

Wydajne silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym - żadnych kompromisów w strefach niebezpieczeństwa

Silniki w wersji przeciwwybuchowej serii EDR..
Silniki w wersji przeciwwybuchowej serii EDR..
Silniki w wersji przeciwwybuchowej serii EDR..

Postaw na naszą technikę napędową i nie zgadzaj się na jakiekolwiek kompromisy w strefach zagrożenia wybuchem. Zarówno w zakresie Państwa zastosowania, jak również różnych zakresów mocy stosowanych napędów.

Jest to możliwe dzięki temu, że nasze silniki trójfazowe w wersji przeciwwybuchowej serii EDR.. są zgodne z najważniejszymi międzynarodowymi dyrektywami i normami.

Silniki te spełniają wymagania stawiane urządzeniom technicznym, które stosowane są w strefach zagrożonych wybuchem zdefiniowanych w dyrektywie UE 94/9/WE (ATEX) lub od dnia 20.04.2016 roku w dyrektywie UE 2014/34/WE (ATEX). W zależności od atmosfery, a więc otoczenia z zagrożeniem gazowym lub pyłowym, silniki dostępne są poza tym w różnych stopniach iskrobezpieczeństwa lub stopniach ochrony IP. Silniki serii EDR.. zostały ze względu na wymogi bezpieczeństwa przyporządkowane do II grupy urządzeń. Mówiąc w uproszczeniu, nasze silniki w wersji przeciwwybuchowej mogą być stosowane w zakresie kategorii 2 oraz 3 - w strefach z zagrożeniem gazowym 1 oraz 2 lub strefach z zagrożeniem pyłowym 21 oraz 22.

W zakresie urządzeń oraz systemów ochronnych do zgodnego z przeznaczeniem zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem od 26 lutego 2014 roku obowiązuje dyrektywa 2014/34/EU. Zastępuje ona dyrektywę 94/9/WE.
Deklaracje zgodności zgodnie z nowymi dyrektywami mogą być wystawiane dopiero od 20 kwietnia 2016 roku.

W państwach, które uznają regulacje IECEx, silniki dostępne są z certyfikacją IECEx w zakresie EPL b oraz c (Equipment Protection Level).

Silniki HazLoc-NA® zgodne z systemem Class / Division są certyfikowane przez CSA w zakresie zastosowania w Division 2 Class I (gaz) i Class II (pył).

Różnorodność zapewnia 14 rozmiarów - od 63 do 315 - o zakresie mocy od 0,12 kW do 175 kW (50 Hz) lub 200 kW (60 Hz). Dzięki temu umożliwiamy Państwu niezliczoną liczbę kombinacji napędów do różnych maszyn i urządzeń eksploatowanych w strefach zagrożonych wybuchem.

Zastosowanie bez przekładni jedynie połowicznym rozwiązaniem? W takiej sytuacji mogą Państwo skorzystać z naszego systemu modułowego i połączyć silnik w wersji przeciwwybuchowej zgodnie z zapotrzebowaniem z przekładnią walcową, płaską, walcowo-ślimakową, walcowo-stożkową lub SPIROPLAN®. Również na potrzeby zastosowania w obszarze technologii serwo mamy w ofercie odpowiednie przekładnie planetarne lub przekładnie walcowo-stożkowe.

Konfigurator produktów

 • Szczegółowe informacje o Państwa indywidualnym produkcie
 • Dane CAD oraz dokumentacja dotycząca Państwa konfiguracji
Skonfiguruj produkt teraz

Zalety

 • Nadzwyczajna elastyczność

  ponieważ nasze silniki w wersji przeciwwybuchowej mogą być stosowane w obu rodzajach stref zagrożonych wybuchem - w strefach z zagrożeniem gazowym oraz pyłowym.
 • Wysokie bezpieczeństwo

  dzięki dopuszczeniu zgodnie z dyrektywą UE 2014/34/UE (ATEX) silniki mogą być eksploatowane na całym świecie.

Właściwości

W obszarach z wybuchowymi mieszankami gazu i powietrza oraz pyłu i powietrza administratorzy maszyn muszą spełniać warunki specjalnych dyrektyw. Stosujemy się do tych dyrektyw w ramach opracowywania nowych oraz dalszego rozwoju aktualnych rozwiązań techniki napędowej w wersji przeciwwybuchowej. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz kompetencjom.


Silniki w wersji przeciwwybuchowej serii EDR..

Silniki w wersji przeciwwybuchowej serii EDRN.. spełniają wymagania klasy energooszczędności IE3 zgodnej z IEC 60034-30-1 lub Premium Efficiency zgodnej z NEMA MG-1 oraz rozporządzenie (UE) 2019/1781. Silniki serii EDRS.. spełniają wymagania klasy energooszczędności IE1 zgodnej z IEC 60034-30-1.


Zgodność z wytyczną 2014/34/UE (ATEX)

Obraz SEW

Odbiory silnika zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi aktualnie obowiązujących w Europie norm w zakresie zabezpieczeń przeciwwybuchowych:

Normy

 • ogólne wymagania zabezpieczeń przeciwwybuchowych EN 60079-0
 • gaz EN 60079-7 Urządzenia przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej „e” (Ex eb oraz ec)
 • pył EN 60079-31 Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu za pomocą obudowy „t” (Ex tb oraz Ex tc)
 • silniki spełniają wymagania globalnie obowiązujących Equipment Protection Level EPL
 • silniki serii EDR.. spełniają wymagania najważniejszych standardów oraz norm, jak również normę IEC 60034

Certyfikaty

 • certyfikacja została przeprowadzona przez niemiecki urząd PTB (Physikalisch-technische Bundesanstalt - odpowiednik polskiego Głównego Urzędu Miar)
 • silniki są zgodne z grupą urządzeń II
 • silniki kategorii 2G, 2D oraz 3G, 3D do stref 1 / 21 oraz 2 / 22

Opcje

 • w kategorii 3 dostępne również z hamulcem, enkoderem oraz wentylatorem zewnętrznym
 • dopuszczone na potrzeby eksploatacji przy falowniku, również w zakresie pracy w osłabionym polu, dla kategorii 2 oraz 3


Zgodność z IECEx

Obraz SEW

Odbiory silnika zostały przeprowadzone zgodnie z aktualnymi międzynarodowymi normami w zakresie zabezpieczeń przeciwwybuchowych:

Normy

 • ogólne wymagania zabezpieczeń przeciwwybuchowych IEC 60079-0
 • gaz IEC 60079-7 Urządzenia przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej „e” (Ex eb oraz ec)
 • pył IEC 60079-31 Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu za pomocą obudowy „t” (Ex tb oraz Ex tc)
 • silniki spełniają wymagania globalnie obowiązujących Equipment Protection Level EPL
 • silniki serii EDR.. spełniają wymagania najważniejszych standardów oraz norm, jak również normę IEC 60034Certyfikaty

 • silniki EDR.. zostały poddane audytowi według IECEx „Certified Equipment Scheme” i certyfikacji w ramach ExTr, QAR oraz CoC przez niemiecki urząd PTB (Physikalisch-technische Bundesanstalt - odpowiednik polskiego Głównego Urzędu Miar); więcej informacji na temat systemu certyfikacji znajduje się na stronie International Electrotechnical Comission (IEC)
 • zgodnie z IECEx według EPL Gb oraz Db, jak również Gc oraz Dc dla stref 1 / 21 oraz 2 / 22

Opcje

 • w wersji EPL Gc oraz Dc dostępne również z hamulcem, enkoderem oraz wentylatorem zewnętrznym
 • dopuszczone na potrzeby eksploatacji przy falowniku, również w zakresie pracy w osłabionym polu w zakresie EPL b oraz c

Zgodność z HazLoc-NA® na obszarze USA i Kanady

Obraz SEW

Odbiory silnika zostały przeprowadzone zgodnie z aktualnymi normami w zakresie zabezpieczeń przeciwwybuchowych obowiązującymi w Ameryce Północnej:

Normy

 • odbiory silnika zostały przeprowadzone zgodnie z aktualnymi normami w zakresie zabezpieczeń przeciwwybuchowych obowiązującymi w Ameryce Północnej:den US Bestimmungen der NFPA70, National Electrical Code (NEC Artikel 500)
  • amerykańskimi postanowieniami NFPA70, National Electrical Code (NEC Artikel 500)
  • kanadyjskimi normami C22.1 Canadian Electrical Code, Part I oraz CAN/CSA-C22.2 Canadian Electrical Code, Part II
  • certyfikacja wykonana przez jednostkę certyfikowaną CSA Group
 • silniki EDRN.. spełniają wytyczne dotyczące sprawności obowiązujące w Kanadzie; podstawa ustawa o oszczędności energii (Energy Act) z 2010 roku wraz z uzupełnieniem nr 13, obowiązuje od czerwca 2017 roku oraz CSA C390-10.
 • USA zgodnie z EISA (Energy Independent and Security Act) oraz Code of Federal Regulations Titel 10, rozdział II, podrozdział D, część 431 B silniki

Certfyfikaty

 • dostępne jako typ CID2, dla Class I Divison 2 dla grup gazowych A, B, C oraz D
 • dostępne jako typ CIID2, dla Class II Divison 2 dla grup pyłowych F oraz G
 • dostępne jako typ CICIID2, dla Class I Divison 2 dla grup gazowych A, B, C oraz D, jak również w zakresie Class II Division 2 dla grup pyłowych F oraz G

Opcje

 • dostępne również jako silnik z hamulcem z funkcją zatrzymania i enkoderem
 • praca z falownikiem możliwa w Class I Division 2 oraz Class II Division 2
  • brak redukcji mocy
  • możliwy zakres nastaw 1:6 do 1:10
  • prędkość obrotowa do 3000 obr./min
 • opcjonalne adaptery montażowe enkodera

Dopuszczenia obowiązujące w poszczególnych krajach

 W oparciu o dopuszczenia zgodne z ATEX lub IECEx istnieją dopuszczenia obowiązujące w Brazylii (INMETRO). Chiny (CCCEx), Europejska Unia Celna (EAC Ex), Korea (KCs), oraz Ukraina (UA.TR)

Australia/Nowa Zelandia

Obraz SEW

Australia oraz Nowa Zelandia uznają IECEx – COC (Certificate of Conformity) bez konieczności dodatkowych certyfikacji lub rejestracji. Silniki podlegają obowiązkowi MEPS (IE2 ≥ 0.75 kW) i podlegają rejestracji.

Brazylia

schwarzes INMETRO Logo

Ustawodawstwo w Brazylii wymaga potwierdzenia zgodności (CoC), które jest wystawiane przez National Institute of Metrology, Quality and Technology (INMETRO). W związku z tym IECEx CoC nie obowiązuje w Brazylii. Jednak uznawane są Test Reports (ExTRs) i stanowią część CoC, o ile silniki z certyfikacją INMETRO są ujęte w wykazie dostępnym na stronie internetowej IECEx.

Wymagania stawiane obszarom zagrożonym eksplozją na rynku brazylijskim zostały zdefiniowane w rozporządzeniach nr 179 z maja 2010 roku oraz nr 89 z lutego 2012 roku.

Chiny

CNCA-C23-01 Logo schwarz

Wymagania w zakresie zabezpieczeń przeciwwybuchowych na terenie Chin zostały opisane w normach GB 3836 oraz GB12476. Została ona później zharmonizowana w normie IEC 60079 lub IEC 61241. Od 01.10.2020 silniki muszą być certyfikowane zgodnie z CNCA-C23-01:2019 oraz poddane audytowi w zakładzie produkcyjnym.

Silniki należy opatrzyć etykietą CEL (Chinese Energy Label) zgodnie z chińskimi postanowieniami w zakresie sprawności.Euroazjatycka Unia Celna

EAC Ex Logo schwarz

Motoreduktory na obszarze Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (Rosja, Kazachstan, Białoruś, Armenia und Kirgistan) wymagają certyfikacji zgodnie z wymaganiami certyfikatu/deklaracji TR CU i posiadają oznaczenie zgodności euroazjatyckiej.

Produkty stosowane w strefach zagrożonych wybuchem wymagają dodatkowego oznakowania.

Korea

ICS Logo schwarz

Republika Korei, zwana zazwyczaj Koreą Południową - w obszarach zagrożonych wybuchem obowiązuje certyfikacja zgodnie z Occupational Safety and Health Act.

EDR.. zostały certyfikowane przez państwową agencję KOSHA (Korea Occupational Safety and Health Agency). Certyfikowane produkty oznaczane są logo KCs (Korea Certification).

Od 01.10.2018 silniki w wersji przeciwwybuchowej klasy energooszczędności IE3 muszą być zgodne z rozporządzeniem REELS (Regulation on Energy Efficiency Labeling and Standards). Silniki oznaczane są etykietą KEL (Korean Energy Label).Ukraina

UA TR Logo schwarz

Silniki przeznaczone na rynek ukraiński wymagają certyfikacji według "Ukraińskich regulacji technicznych" (UA.TR) i posiadają odpowiednie oznaczenie.

Dane techniczne

zgodność z wytyczną 2014/34/UE (ATEX)

Silniki w wersji przeciwwybuchowej serii EDRN..

Zamknij tabelę

Wersja
ATEX
Ochrona przeciwwybuchowa Strefa 4-polowy / rozmiar Zakres mocy
kW
Klasa IE
/3G II3G, „ec“, IIB albo IIC,T3 2
EDRN 63MS - 315H
0.12 - 200 IE3
/3D II3D, „tc“, IIIB albo IIIC, T120°C albo T140°C 22
/3GD II3G, „ec“, IIB albo IIC,T3 2 / 22
II3D, „tc“, IIIB albo IIIC, T120°C albo T140°C
/2G II2G, „eb“, IIB albo IIC,T3 1 EDRN 63MS - 315H 0.12 - 110
/2D II2D, „tb“, IIIC, T120°C 21 EDRN 63MS - 315H 0.12 - 200
/2GD II2G, „eb“, IIB albo IIC,T3 1 / 21 EDRN 63MS - 315H 0.12 - 110
II2D, „tb“, IIIC, T120°C
/2G II2G, „eb“, IIB albo IIC, T4 1 EDRN 63MS - 80M 0.12 - 0.75
/2G II2G, „eb“, IIB albo IIC, T3 EDRN 90S - 160L 1 - 13.5*
W tym miejscu zamieściliśmy dla Państwa tabelę

zgodność ze standardem IECEx

Silniki w wersji przeciwwybuchowej serii EDRN..

Zamknij tabelę
Wersja
ATEX
Ochrona przeciwwybuchowa Strefa 4-polowy / rozmiar Zakres mocy
kW
Klasa IE
/3G-c EPL Gc, „ec“, IIB albo IIC, T3
2
EDRN 63MS - 315H
0.12 - 200 IE3
/3D-c EPL Dc, „tc“, IIIB albo IIIC, T120°C albo T140°C 22
/3GD-c EPL Gc, „ec“, IIB albo IIC, T3 2 / 22
EPL Dc, „tc“, IIIB albo IIIC, T120°C albo T140°C
/2G-b EPL Gb, „eb“, IIB albo IIC, T3 1 EDRN 63MS - 315H 0.12 - 110
/2D-b EPL Db, „tb“, IIIC, T120°C 21 EDRN 63MS - 315H 0.12 - 200
/2GD-b EPL Gb, „eb“, IIB albo IIC, T3 1 / 21 EDRN 63MS - 315H 0.12 - 110
EPL Db, „tb“, IIIC, T120°C
/2G-b EPL Gb, „eb“, IIB albo IIC, T4 1 EDRN 63MS - 80M 0.12 - 0.75
W tym miejscu zamieściliśmy dla Państwa tabelę

Silniki w wersji przeciwwybuchowej serii EDRS..

Zamknij tabelę
Wykonanie
IECEx
Ochrona przeciwwybuchowa Strefa 4-polowy / rozmiar Zakres mocy
kW
Klasa IE
/3D-c EPL Dc, „tc“, IIIB albo IIIC, T120°C albo T140°C 22 EDRS 71S - 80S
0.12 - 0.55 IE1
/3GD-c EPL Gc, „ec“, IIB albo IIC, T3
2 / 22
EPL Dc, „tc“, IIIB albo IIIC, T120°C albo T140°C
/2G-b EPL Gb, „eb“, IIB albo IIC, T3 1 EDRS 71S - 80S 0.25 – 0.55
/2GD-b EPL Gb, „eb“, IIB albo IIC, T3 1 / 21 EDRS 71S - 80S 0.25 – 0.55
EPL Db, „tb“, IIIC, T120°C
/2G-b EPL Gb, „eb“, IIB albo IIC, T4 1 EDRS 71S - 80S 0.25 – 0.55
W tym miejscu zamieściliśmy dla Państwa tabelę

zgodność z NFPA 70 oraz C22.1 (HazLoc-NA®)

Silniki w wersji przeciwwybuchowej serii EDRN..

Zamknij tabelę
Wykonanie HazLoc-NA® Ochrona przeciwwybuchowa Częstotoliwość pracy falownika 4-polowy / rozmiar Zakres mocy
kW
Klasa IE
/CID2 Klasa I Podział 2, Grupa A, B, C & D, T3B lub T3C T3 EDRN 63MS - 315H 0.12 - 200 IE3
/CIID2 Klasa II Podział 2, Grupa F & G, T4A T3C
/CICIID2 Klasa I Podział 2, Grupa A, B, C & D, T3B lub T3C T3
Klasa II Podział 2, Grupa F & G, T4A T3C
W tym miejscu zamieściliśmy dla Państwa tabelę

Silniki w wersji przeciwwybuchowej serii EDRS..

Zamknij tabelę
Wykonanie HazLoc-NA® Ochrona przeciwwybuchowa Częstotliwość pracy falownika 4-polowy / rozmiar Zakres mocy
kW
Klasa IE
/CID2 Klasa I Podział 2, Gruppen A, B, C & D, T3B albo T3C T3 EDRS 71S - 71M 0.18 - 0.55 IE1
/CIID2 Klasa II Podział 2, Grupa F & G, T4A T3C
/CICIID2 Klasa I Podział 2, Grupa A, B, C & D, T3B albo T3C T3
Klasa II Grupa 2, Podział F & G, T4A T3C
W tym miejscu zamieściliśmy dla Państwa tabelę

Kombinacja z falownikami

Przegląd zalet pomiędzy kombinacją silnika w wersji przeciwwybuchowej o podwyższonym bezpieczeństwie „eb”, a trójfazowym silnikiem asynchronicznym z iskrobezpieczeństwem „d” (EN 60079-1; ognioszczelny):

 • duża efektywność
 • krótki czas dostawy, duża dostępność
 • dostawa od jednego producenta, który oferuje oba, optymalnie ze sobą zgrane komponenty - silniki oraz falownik.
 • łatwiejsze przyuczenie w zakresie konserwacji i serwisowania
 • wyższa prędkość obrotowa, eksploatacja w osłabionym polu
 • mniejsza waga silnika
 • certyfikacja w zakresie eksploatacji z falownikami
 • nadają się do zastosowania w napędach do pomp i wentylatorów
 • po dziesiątkach lat skutecznej eksploatacji kombinacja „Ex e +FU” zyskała większe uznanie klientów i użytkowników końcowych

W obszarze stref zagrożonych wybuchem w atmosferach z mieszankami gazu i/lub powietrza oraz pyłu i powietrza wymagane jest konsekwentne przestrzeganie i spełnianie odpowiednich wytycznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz kompetencjom, które stale są rozszerzane w ramach rozwoju nowych oraz dalszego rozwoju aktualnych produktów.

 • nasze 4-biegunowe silniki nadają się zgodnie z ATEX, IECEx oraz HazLoc-NA® również do eksploatacji przy falowniku
 • kategorie 2 oraz EPL b i c są certyfikowane w ramach badania typu
 • silniki zgodne z HazLoc-NA® posiadają certyfikację CSA
 • w kategorii 3, EPL c oraz Division 2 dostępne są również silniki z hamulcem
 • dopuszczenie do pracy przy falowniku jest potwierdzone na tabliczce znamionowej
 • druga tabliczka znamionowa zawiera wszystkie niezbędne dla eksploatacji dane
Zamknij tabelę
Strefa Typ silnika Iskrobezpieczeństwo MOVITRAC® B MOVIDRIVE® B MOVIMOT®
1
EDR../2G "e" (EN 60079-7, podwyższone bezpieczeństwo) x x -
2 EDR../3G "ec" (EN60079-7, podwyższone bezpieczeństwo) x x -
21 EDR../2D "tb" (EN60079-31, zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu) x x -
22 EDR../3D "tc" (EN60079-31, zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu) x x x
W tym miejscu zamieściliśmy dla Państwa tabelę

Dodatkowe funkcje

Dodatkowe funkcje

Zamknij tabelę
Sposoby odbioru mocy
Sposoby odbioru mocy /wersja z nóżkami oraz montażem kołnierzowym jak w przypadku silnika standardowego
Mechaniczne elementy zewnętrzne
Hamulec Wszystkie rozmiary w kategorii 3 oraz EPL c dla silników do rozmiaru 280M jako HazLoc-NA®
Ręczne zwalnianie hamulca HF, HR
Sprzęgło jednokierunkowe /RS
Instalacja decentralna MOVISWITCH®® oraz MOVIMOT® w klasie II3D dla silników w rozmiarze od 71 do 100 jako ATEX
Czujnik temperatury / pomiar temperatury
Ochrona termiczna silnika /TF
Pomiar temperatury /PT, /PK
Enkoder
Enkodery do dodatkowego montażu EDRN71-315 /EK8S, /EK8R, /EK8C, /AK8W, /AK8Y,
/EV8S, /EV8R, /EV8C, /AV8W, /AV8Y
Adaptery montażowe EDRN.. /EK8A, /XV8A
Enkodery do dodatkowego montażu EDRS71-80 /ES7S, /ES7R, /ES7C, /AS7W, /AS7Y, /EV7S, /EV7R, /EV7C, /AV7W, /AV7Y
Adaptery montażowe EDRS.. /ES7A, /XV.A
Luzowanie hamulca
Wentylator chłodzący /VE w kategorii 3 oraz EPL c
Inne opcje
2. Końcówka wału /2W
W tym miejscu zamieściliśmy dla Państwa tabelę

Obszary zastosowania

w środowiskach zagrożonych wybuchem ze względu na mieszanki powietrza i gazu i/lub powietrza i pyłu zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE (ATEX), IECEx oraz według HazLoc-NA®.

 • Oczyszczalnie ścieków i oczyszczalniki
 • Przetwarzanie materiałów budowlanych
 • Zastosowania w zakresie techniki napędowe
 • Obróbka drewna
 • Aplikacje transportowe w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym
 • Lakier i farby
 • Przetwarzanie produktów spożywczych (na przykład zboża / mąka)
 • Wentylacja i klimatyzowanie

Przykłady aplikacji:

 • Eckumsetzer
 • Przenośnik narożny
 • Prasy ślimakowe
 • Napędy pojazdowe oraz skokowe w systemach obsługi regałów
 • Przenośniki ślimakowe
 • Przenośniki taśmowe
 • Dźwignice oraz przepompownie
 • Przenośniki łańcuchowe
 • Dźwigi towarowe
 • Przenośniki paletowe
 • Żurawie portalowe
 • Prasy
 • Pompy i wentylatory
 • pPrzenośnik rolkowy
 • Stoły obrotowe
 • Stoły nożycowe
 • Wentylatory
Kontakt

Proszę wprowadzić swój kod pocztowy, aby skontaktować się z odpowiednią osobą kontaktową.

Ostatnio odwiedzone