Narzędzia do planowania bezpieczeństwa funkcjonalnego

Podstawowym założeniem niezawodnych procesów produkcyjnych jest ekonomiczna i bezawaryjna eksploatacja maszyn. Nasze kompleksowe portfolio produktów w zakresie techniki bezpieczeństwa pracy oraz certyfikowane komponenty bezpieczeństwa zapewniają naszym klientom niezawodność i odpowiednie bezpieczeństwo. Wspieramy ich podczas wyboru, opracowania koncepcji oraz kontroli funkcjonalności sterowania maszyn mającego wpływ na bezpieczeństwo zapewniając pomoc w doborze techniki zabezpieczeń i udostępniając bibliotekę komponentów SISTEMA.

Pomoc w doborze komponentów techniki zabezpieczeń:
Safety Configration Library SCL®

Zrzut ekranu ukazujący interfejs oprogramowania Safety Configuration Library

Biblioteka Safety-Configuration-Library SCL® jest pomocą w zakresie doboru produktów funkcjonalnej techniki zabezpieczeń i służy do wstępnego wyboru komponentów techniki napędowej oraz odpowiednich zabezpieczeń marki SEW-EURODRIVE.

Korzystając z łatwej nawigacji, można w prosty sposób wybrać lub skonfigurować swoją preferowaną koncepcję bezpieczeństwa. Każdy dokonany wybór przyczynia się do aktualizacji odpowiedniego obrazu koncepcji. Jest to graficzne wsparcie, które zapewnia użytkownikowi szybki przegląd wszystkich niezbędnych komponentów.

Po zakończeniu konfiguracji otrzymują Państwo kompletny obraz koncepcji wraz z funkcjami bezpieczeństwa, które są zgodne z Państwa wyborem. Opracowaną koncepcję bezpieczeństwa mogą Państwo pobrać jako plik PDF i zapisać na dysku lokalnym.

Safety Configuration Library SCL®

Nasze koncepcje opracowane przy pomocy Safety-Configuration-Library zostały sprawdzone przez TÜV SÜD.

WSKAZÓWKA: Przedstawioną technikę napędową należy osobno zaprojektować w zgodności z aplikacją, a jej funkcjonalność zostanie następnie sprawdzona pod kątem bezpieczeństwa.

Zalety

 • Szybka konfiguracja

  dzięki przewodnikowi użytkownika
 • Szybki przegląd

  dzięki sprawdzonym przez TÜV Süd oraz przedstawionym w uproszczonej formie graficznej obrazom koncepcyjnym

Więcej bezpieczeństwa dzięki bibliotece SISTEMA

Interfejs oprogramowania SISTEMA pokazujący bibliotekę SEW-EURODRIVE

Czy aby uchronić operatora przed zagrożeniem wypadku przy pracy, wystarczy wykonać odgrodzenie z drzwiami ochronnymi? A może niezbędne jest zastosowanie innych środków bezpieczeństwa? Dzięki oferowanej przez SEW-EURODRIVE ocenie funkcji bezpieczeństwa nasi klienci mogą zredukować ryzyko związane z odpowiedzialnością do niewielkiego i nieuniknionego ryzyka resztkowego .

W celu walidacji oraz udokumentowania zgodnie z obowiązującymi normami funkcji bezpieczeństwa, które mają być realizowane przez maszynę, stosuje się oprogramowanie SISTEMA (Sicherheit von Steuerungen an Maschinen). Jego użytkownicy otrzymują kompleksowe wsparcie podczas opracowania koncepcji oraz walidacji bezpieczeństwa urządzeń i maszyn.

Bezpłatne i niezależne od producentów oprogramowanie SISTEMA dla platformy Windows zostało opracowane przez Instytut ds. bezpieczeństwa pracy Niemieckiego funduszu ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków - w skrócie IFA. Głównym założeniem było umożliwienie projektantom, konstruktorom oraz kontrolerom układów sterowania maszyn mających wpływ na bezpieczeństwo prostego i zrozumiałego wdrożenia w regulacje oraz wymagania normy DIN EN ISO 13849 .

SEW-EURODRIVE opracował wyczerpującą bibliotekę komponentów na potrzeby korzystania z oprogramowania SISTEMA.

Nasza biblioteka SISTEMA obejmuje w zależności od komponentów następujące parametry:

 • odpowiednie wartości MTTFd(MTTFd = mean time to failure "danger" – średni czas do wystąpienia niebezpiecznej awarii),
 • wartości B10d(B10d = ilość cykli roboczych, osiągniętych przed czasem, zanim 10% urządzeń ulegnie niebezpiecznej awarii)
 • wartości PFH(PFH = probability of dangerous failure per hour − prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę)

Korzystając z biblioteki SISTEMA opracowanej przez SEW-EURODIVE użytkownik importuje do oprogramowania SISTEMA niezbędne parametry zastosowanych komponentów. Następnie może pracować bezpośrednio na odpowiednich danych i ocenić zaplanowane środki bezpieczeństwa.


Nasz biblioteka na potrzeby SISTEMA może być wykorzystywana od wersji 1.1.6 oprogramowania SISTEMA.

Zalety

 • Łatwa oraz zgodna z normą walidacja

  dzięki łatwemu w obsłudze oprogramowaniu SISTEMA, które w zrozumiały sposób objaśnia normę DIN EN ISO 13849.
 • Planowanie i ocena środków bezpieczeństwa

  przy wykorzystaniu biblioteki komponentów SISTEMA, w ramach której SEW-EURODRIVE udostępnia wszystkie niezbędne parametry.
Kontakt

Proszę wprowadzić swój kod pocztowy, aby skontaktować się z odpowiednią osobą kontaktową.

Ostatnio odwiedzone