Moduły oprogramowania MOVIKIT® dla rozwiązań automatyzacji produktów z rodziny MOVI-C®

MOVIKIT® to predefiniowane moduły oprogramowania, które znajdują zastosowanie w rozwiązaniach od prostych funkcji napędowych po wymagające funkcje Motion Control. Nasz główny cel to maksymalizacja Państwa korzyści, czyli znaczące skrócenie czasów uruchomienia dzięki udostępnieniu konfigurowalnych funkcji automatyzacji oraz funkcji z zakresu Motion Control.

Szczegółowe informacje o modułach

Moduły MOVIKIT® to predefiniowane elementy oprogramowania obsługujące zarówno proste funkcje napędowe, takie jak regulacja prędkości obrotowej czy pozycjonowanie, jak również wymagające funkcje Motion Control, w tym krzywka elektroniczna oraz sterowanie robotami. Moduły oprogramowania są obsługiwane przez system operacyjny kontrolera MOVI-C® (lub w przypadku modułów MOVIKIT® z kategorii “Drive” bezpośrednio na falowniku MOVIDRIVE®). Moduły oprogramowania podzielone są na następujące kategorie:

 • Kategoria „Communication”
 • Kategoria „Drive”
 • Kategoria „Motion”
 • Kategoria „MultiAxisController”
 • Kategoria „MultiMotion”
 • Kategoria „Robotics” Kategoria „Robotics”
 • "Power and Energy Solutions" Kategoria „Power and Energy Solutions”
 • Kategoria „SingleAxis”
 • Kategoria „StackerCrane” Kategoria „StackerCrane”

Kategoria „Communication”

Kategoria „Communication” obejmuje moduły oprogramowania MOVIKIT®, które dostarczają usługi związane z komunikacją sieciową.

 • MOVIKIT® OPC-UA

MOVIKIT® OPC UA

MOVIKIT® OPC UA jest podstawowym rozwiązaniem do włączania i wizualizacji komponentów. Funkcjonalność ta realizowana jest za pośrednictwem protokołu komunikacyjne OPC UA. W ten sposób moduł programowy MOVIKIT OPC UA pozwala na konfigurację serwera OPC UA na kontrolerze ruchu MOVI-C® CONTROLLER progressive o UHX65A.

Funkcjonalność ta wykorzystywana jest zarówno do integracji urządzeń pochodzących od różnych producentów jak również przy tworzeniu wizualizacji (np. panele HMI, tablety). Warunkiem podłączenia urządzeń zewnętrznych/wizualizacji jest obsługa protokołu komunikacyjnego OPC UA oraz udostępniony klient OPC UA.

Kategoria „Drive”

Kategoria „Drive” obejmuje moduły oprogramowania MOVIKIT®, które uruchamione są bezpośrednio w falowniku MOVIDRIVE® :

 • MOVIKIT® Positioning Drive
 • MOVIKIT® RapidCreepPositioning Drive
 • MOVIKIT® Velocity Drive

MOVIKIT® Positioning Drive

Moduł MOVIKIT® Positioning Drive umożliwia realizację zadań pozycjonowania ze stale zdefiniowanym złączem sieci przemysłowej. Moduł oprogramowania wykorzystuje podstawowe funkcje falownika poprzez wywoływanie odpowiednich bloków funkcyjnych wymaganych w konkretnym momencie działania aplikacji.

Zakres funkcji zależy tym samym od falownika (np. z/bez sprzężenia zwrotnego enkodera).

Przegląd dostępnych funkcji:

 • Uruchamianie z poziomu graficznego interfejsu
 • Własne drzewo parametrów do obsługi wszystkich niezbędnych parametrów
 • Udostępnienie trybów pracy: tryb impulsowania, zadawanie prędkości obrotowej, tryb pozycjonowania (względny/bezwzględny) oraz tryb pracy referencyjnej
 • Monitor diagnostyczny do obserwacji i sterowania osi
 • Ustandaryzowane złącze danych procesowych

MOVIKIT® RapidCreepPositioning Drive

MOVIKIT® RapidCreepPositioning Drive jest modułem oprogramowania służącym do realizowania zadań „pozycjonowania szybkiego / pozycjonowania z prędkością pełzania” bez enkodera silnika. Pozycjonowanie odbywa się przy pomocy inicjatorów poprzez przełączanie z wysokiej do niskiej prędkości lub aktywację opóźnionego zatrzymania. Możliwe jest również pozycjonowanie dwukierunkowe oraz użytkowanie dodatkowych czujników opcjonalnych. Uruchamianie oraz diagnostyka nie wymagają posiadania znajomości w zakresie programowania, gdyż moduł oprogramowania jest zintegrowany w oprogramowanie inżynieryjne MOVISUITE® .

Przegląd dostępnych funkcji:

 • Uruchamianie z poziomu graficznego interfejsu
 • Własne drzewo parametrów do obsługi wszystkich niezbędnych parametrów
 • Udostępnienie trybów pracy tryb impulsowania, tryb pracy referencyjnej
 • Różne tryby pracy do wprowadzania, wyprowadzania oraz tryb nawrotowy
 • Monitor diagnostyczny do obserwacji i sterowania osi
 • Ustandaryzowane złącze danych procesowych

MOVIKIT® Velocity Drive

Moduł MOVIKIT® Velocity Drive umożliwia zastosowania z zadaną prędkością obrotową oraz trwale zdefiniowanym złączem Feldbus. Moduł oprogramowania wykorzystuje zasadniczo podstawowe funkcje stosowanego falownika, w którym w zależności od aplikacji aktywowane są odpowiednie moduły funkcyjne (np. regulacja pozycji FCB 09). Zakres funkcji zależy tym samym od falownika (np. z/bez sprzężenia zwrotnego enkodera).

Przegląd dostępnych funkcji:

 • Uruchamianie z poziomu graficznego interfejsu
 • Własne drzewo parametrów do obsługi wszystkich niezbędnych parametrów
 • Udostępnienie trybu pracy nadawanie prędkości obrotowej
 • Monitor diagnostyczny

Kategoria „Motion”

Kategoria „Motion” obejmuje moduły oprogramowania MOVIKIT®udostępniające specjalne funkcje z zakresu MotionControl. Kategoria zawiera ponadto dodatki, które są kompatybilne z modułami oprogramowania innych kategorii.

 • MOVIKIT® EncoderInterface
 • MOVIKIT® Motion add-on AntiSway

MOVIKIT® EncoderInterface

MOVIKIT® EncoderInterface wykorzystywany jest do konwersji danych pochodzących z zewnętrznych źródeł (np. odczyt z enkodera odległościowego podłączonego bezpośrednio do sieci EtherCAT® lub innej zmiennej) z jednostek systemowych na jednostki użytkownika. Moduł ten pozwala również na jednoczesne przetwarzanie operacji modulo jak również zsynchronizowanych danych przeskalowanych bezpośrednio w układzie napędowym. Dodatkowo moduł udostępnia funkcjonalności związane z referowaniem napędów jak również korektą wartości offsetu powiązanego z funkcjonalnością Fail-Safe.

Przegląd dostępnych funkcji:

 • Obsługa przepełnień wartości modulo jako wartości zadanej
 • Przeliczanie danych zewnętrznych do formatu danych typu LREAL o właściwej rozdzielczości (np. danych pochodzących z podłączonego enkodera lub skonfigurowanych na falowniku jednostek użytkownika)
 • Skalowanie wielkości wyjściowych (np. zenkodera przyłączonego do sieci EtherCAT® czy skalowanie jednostek użytkownika na sterowniku MOVI-C® CONTROLLER)
 • Obliczanie pochodnych do określania prędkości i przyspieszenia
 • Aktywacja filtrów wygładzających
 • Spójne i bezpieczne przechowywanie danych
 • Kompensacja czasu martwego

MOVIKIT® Motion add-on AntiSway

MOVIKIT® Motion add-on AntiSway rozszerza zakres funkcji MOVIKIT® MultiMotion, MOVIKIT® MultiMotion Camming oraz MOVIKIT® MultiAxisController o funkcję do redukcji drgań w układzie przeniesienia napędu.

Zastosowanie tej funkcji pozwala na redukcję drgań wykazujących dominującą częstotliwość rezonansową. W określonych trybach pracy MOVIKIT® Motion add-on AntiSway można również dokonywać redukcji zmiennej częstotliwości rezonansowej.

MOVIKIT® Motion add-on AntiSway obsługuje następujące typy aplikacji:

 • TowerSway
 • BellySway (w przygotowaniu)
 • SpringSway, (w przygotowaniu)
 • PendulumSway (w przygotowaniu)
 • FluidSway (w przygotowaniu)

Kategoria „MultiAxisController”

Kategoria „MultiAxisController” obejmuje moduły oprogramowania MOVIKIT®odpowiedzialne za centralne sterowanie dowolnej liczby mechanicznie sprzężonych napędów.

 • MOVIKIT® MultiAxisController
 • MOVIKIT® MultiAxisController Skewing
 • MOVIKIT® MultiAxisController Torque
 • MOVIKIT® MultiAxisController addon Cascading
 • MOVIKIT® MultiAxisController addon FourAxes

MOVIKIT® MultiAxisController

MOVIKIT® MultiAxisController pozawala na realizację sterowania mechanicznnie sprzężonymi napędami (łączonych na sztywno lub luźno) wykorzystując do tego celu dedykowany moduł oprogramowania. Istnieje przy tym możliwość wyboru pomiędzy ustawienia skośnego podczas jazdy (Skewing) lub wyrównaniem momentu obrotowego (Torque) dwóch napędów. W zależność od wybranego trybu pracy wymagany jest zakup odpowiedniej licencji.

Moduł oprogramowania zastępuje klasyczny model Master-Slave, oferując jednocześnie szerszy zakres funkcjonalności w stosunku do pracy synchronicznej napędów w układzie Master-Slave.

W trybie "Torque priority” oraz trybie pracy "Skewing priorytet" - ustawienie skośne” dostępne są następujące funkcje:

 • Zcentralizowane zarządzenie jazdą referencyjną napędów, obsługi wyłączników krańcowych oraz błędów wszystkich osi
 • Centralna regulacja położenia (z możliwością kompensacji poślizgu za pomocą enkodera odcinkowego)
 • Stosowanie wirtualnego mastera w trybach pracy pozycjonowania względnego/absolutnego, kontroli prędkości i bezpośredniego sprzęgania (MOVIKIT® MultiMotion)
 • Praca w trybie elektronicznej krzywki (Camming) w którym to grupa osi podąża po zaprogramowanej trajektorii (sygnał master).
 • Zwiększone możliwości związane z obsługą enkodera. Patrz rozdział „MOVIKIT® MultiMotion addon CombinedEncoderEvaluation (w przygotowaniu)”
 • Centralna kontrola pozycji oraz obsługa enkodera

MOVIKIT® MultiAxisController Skewing

MOVIKIT® MultiAxisController Skewing umożliwia korektę ustawienia skośnego między mechanicznie sprzęgniętymi napędami (tryb pracy „Priorytet - ustawienie skośne”

Przegląd dostępnych funkcji:

 • Praca synchroniczna napędów (synchronizacja kąta obrotu napędów)
 • Stała dostępność funkcji korygowania ukosu jazdy
 • Czujniki przeciążenia: Zapobieganie wypadnięciu ze stanu synchronizacji w przypadku awarii

Rozwiązanie dla układów takich jak:

 • Napędy niesprzęgnięte ze sobą w sposób sztywny
 • Napędy dwuwrzecionowe, które w różnych pozycjach szybko ulegają zblokowaniu

Funkcjonalność ta może być traktowana jako zamiennik następujących funkcji znanych z generacji B:

 • Praca synchroniczna w trybie Master-Slave (przełożenie 1:1)
 • Napęd wielokrotny FCB 22
 • SyncCrane - funkcjonalny zamiennik
 • DriveSync - funkcjonalny zamiennik dla stosunku przełożenia 1:1

MOVIKIT® MultiAxisController Torque

MOVIKIT® MultiAxisController Torque umożliwia wyrównanie momentu obrotowego między mechanicznie sprzęgniętymi napędami (tryb pracy „Torque priority").

Przegląd dostępnych funkcji:

 • Synchronizacja z jednoczesną kontrolą rozkładu momentu obrotowego
 • Rozkład momentu obrotowego
 • Rozdział obciążenia pomiędzy napędami
 • Sztywne sprzężenie pomiędzy napędami (dawniej Master-Slave)
 • Wyrównanie obciążenia (dawniej Master-Slave)
 • Synchronizacja prędkości obrotowej
 • Generowanie momentu obrotowego według ustalonego przebiegu jego wartości
 • Sprzęganie momentu obrotowego
 • Możliwość ustawienia rozkładu obciążeń pomiędzy napędami w trybie online
 • Możliwość ustawienia rozkładu naprężeń pomiędzy napędami w trybie online
 • Elektroniczny mechanizm różnicowy
 • Blokada mechanizmu różnicowego z możliwością parametryzacji
 • ASR (zastępuje oprogramowanie ASR generacji B)
 • Dezaktywacja dowolnego uczestnika grupy osi w razie prac konserwacyjnych

MOVIKIT® MultiAxisController addon Cascading

MOVIKIT® MultiAxisController addon Cascading rozszerza zakres funkcji MOVIKIT® MultiAxisController o możliwość użytkowania kilku grup osi w jednej kaskadzie (modularyzacja).

Konieczność zastosowania kaskadyzacji zachodzi w przypadku, gdy np. jedna strona żurawia bramowego jest napędzana dwoma napędami. W tym przypadku każda strona żurawia bramowego powinna być użytkowana w trybie pracy „Torque priority” przy założeniu, że nadrzędny tryb pracy maszyny nadzorujący poszczególne grupy napędów to tryb „Skewing priority”.

MOVIKIT® MultiAxisController addon FourAxes

MOVIKIT® MultiAxisController addon FourAxes rozszerza zakres funkcji MOVIKIT® MultiAxisController o możliwość sterowania nawet czterema napędami.

Kategoria „MultiMotion”

Kategoria „Motion” obejmuje moduły oprogramowania MOVIKIT® służące do realizowania uniwersalnych funkcji MotionControl przez osie interpolowane. Predefiniowany interfejs programowy IEC pozwala na aktywację i jednoczesne nakładanie profilów ruchu.

 • MOVIKIT® MultiMotion
 • MOVIKIT® MultiMotion Auxiliary Positioning
 • MOVIKIT® MultiMotion Auxiliary Velocity
 • MOVIKIT® MultiMotion Camming
 • MOVIKIT® MultiMotion Gearing
 • MOVIKIT® MultiMotion Camming addon AntiSlosh
 • MOVIKIT® MultiMotion Camming addon Interpolation
 • MultiMotion addon CombinedEncoder Evaluation
 • MOVIKIT® MultiMotion addon PositionController

MOVIKIT® MultiMotion

 • MOVIKIT® MultiMotion to moduł charakteryzujący się uniwersalną funkcjonalnością
 • Interpolowane tryby pracy w zakresie regulacji prędkości obrotowej, pozycjonowania, śledzenia oraz synchronizacji
 • Graficzna konfiguracja i diagnostyka
 • Funkcja TouchProbe
 • Nakładanie na siebie różnych profili ruchu
 • Predefiniowany interfejs programistyczny z odgórnie ustaloną strukturą
 • Programowanie zorientowane obiektowo (OOP)

MOVIKIT® MultiMotion Positioning

MOVIKIT® MultiMotion Positioning to moduł oprogramowania przeznaczony dla osi nieinterpoloanych służących do konfiguracji zadawanych wartości pozycji, prędkości i momentu obrotowego. MOVIKIT® MultiMotion Positioning został stworzony z myślą o sterowaniu osiami pomocniczymi (np. taśmociągami).

 • Zastosowanie dla osi nieinterpolowanych
 • Konfiguracja parametrów zadawanego profilu prędkości
 • Konfiguracja zadawanych wartości momentu obrotowego
 • Konfiguracja pozycjonowania
 • Tryb referowania napędów

MOVIKIT® MultiMotion Positioning wchodzi w zakres licencji MOVIRUN® flexible.

MOVIKIT® MultiMotion Auxiliary Velocity

MOVIKIT® MultiMotion Auxiliary Velocity to moduł oprogramowania przeznaczony dla osi nieinterpolowanych służący do konfiguracji zadawanych wartości prędkości i momentu obrotowego. MOVIKIT® MultiMotion Auxiliary Velocity został stworzony z myślą o sterowaniu osiami pomocniczymi (np. taśmociągami).

 • Zastosowanie dla osi nieinterpolowanych
 • Konfiguracja parametrów zadawanego profilu prędkości
 • Konfiguracja zadawanych wartości momentu obrotowego

MOVIKIT® MultiMotion Auxiliary Velocity wchodzi w zakres licencji MOVIRUN® flexible.

MOVIKIT® MultiMotion Camming

MOVIKIT® MultiMotion Camming obejmuje ten sam zakres funkcji co MOVIKIT® MultiMotion , oferując dodatkowo funkcjonalność krzywki elektronicznej.

 • Konfiguracja z poziomu interfejsu graficznego w narzędziu inżynieryjnym MOVISUITE® lub z programu aplikacji
 • Udostępnia funkcje dedykowane dla osi interpolowanych
  • Czasowe profile ruchu: zadawanie prędkości obrotowej, Pozycjonowanie względne I absolutne, tryb jog
  • Profile ruchu oparte na sygnale Master: bezpośrednie sprzęganie, praca synchroniczna, krzywka elektroniczna
 • Nakładanie się na siebie różnych profili ruchu
 • Odniesienie oparte na osiach i profilu ruchu
 • Funkcja TouchProbe
 • Konfiguracja osi wirtualnych
 • Definiowanie opisu krzywych w trybie online
 • Przetwarzanie opisów krzywych funkcji stworzonych w MOVISUITE® CamEditor.
 • Automatyczne mechanizmy synchronizacji i rozsynchronizowywania napędów
 • Lotna korekta faz i amplitud
 • Lotne przełączanie krzywych
 • Udostępnienie funkcji wyrównawczej
 • Konfiguracja profilów użytkownika

Podczas prac rozwojowych nad modułem MOVIKIT® główny nacisk położono na skoordynowany i zsynchronizowany ruch. Dzięki temu możemy Państwu zaoferować takie funkcje jak interpolowana regulacja prędkości obrotowej, pozycjonowanie, śledzenie, jak również Touchprobe oraz funkcje związane z krzywką elektroniczną.

Na przykład na potrzeby aplikacji dla maszyn pakujących wyposażonych w krzywkę elektroniczną, przekrawaczy lub latających pił.

MOVIKIT® MultiMotion Gearing

MOVIKIT® MultiMotion Gearing bazuje na module MOVIKIT® MultiMotion i rozszerza jego zakres funkcji o synchronizację pozycji pomiędzy dwoma lub większą ilością osi.

Przegląd dostępnych funkcji:

 • Konfiguracja z poziomu interfejsu graficznego w narzędziu inżynieryjnym MOVISUITE® lub z programu aplikacji
 • Udostępnia funkcje dedykowane dla osi interpolowanych
  • Czasowe profile ruchu: zadawanie prędkości obrotowej, Pozycjonowanie względne I absolutne, tryb jog
  • Profile ruchu oparte na sygnale Master: bezpośrednie sprzęganie, praca synchroniczna, krzywka elektroniczna
 • Nakładanie się na siebie różnych profili ruchu
 • Odniesienie oparte na osiach i profilu ruchu
 • Funkcja TouchProbe
 • Konfiguracja osi wirtualnych
 • Mechanizmy synchronizacji i rozsynchronizowywania napędów z odniesieniem do drogi i czasu oraz przetwarzanie wartości offsetowych
 • Udostępnienie funkcji wyrównawczej

MOVIKIT® MultiMotion Camming addon AntiSlosh

MOVIKIT® MultiMotion Camming addon AntiSlosh rozszerza zakres funkcji MOVIKIT® MultiMotion Camming o funkcję służącą do generowania profilów ruchu w celu redukcji drgań układu wynikających z przemieszczania się płynów w przerywanych cyklach. Konfiguracja może zostać wykonana z poziomu interfejsu graficznego w narzędziu inżynieryjnym MOVISUITE® lub z programu aplikacji.

MOVIKIT® MultiMotion Camming addon Interpolation

MOVIKIT® MultiMotion Camming addon Interpolation rozszerza zakres funkcji MOVIKIT® MultiMotion Camming o funkcję służącą do generowania profilów ruchu opartą na interpolacji stabelaryzowanych punktów krzywej. Przy użyciu interpolacji liniowej lub sześciennej można w ten sposób interpolować nawet do 1024 punktów krzywej, w przypadku interpolacji funkcjami sklejanymi możliwe jest interpolowanie do 64 punktów krzywej. Tabele punktów krzywej można zapisywać jako pliki ASCII na karcie pamięci sterownika MOVI-C® CONTROLLER lub generować bezpośrednio w programie aplikacji.

MOVIKIT® MultiMotion addon CombinedEncoderEvaluation

MOVIKIT® Motion addon CombinedEncoderEvaluation rozszerza zakres funkcji modułu oprogramowania MOVIKIT® (np. MultiMotion) o łączoną analizę sygnałów enkoderowych. Za sprawą łaczonej analizy enkodera istnieje możliwość jednoczesnej obsługi enkodera silnika o wysokiej rozdzielczości wraz z dodatkowym enkoderem odcinkowym o niskiej rozdzielczości z opóźnieniem. Enkoder odcinkowy o niskiej rozdzielczości zapewnia właściwą referencję maszyny nawet w przypadku występowania tarcia na łączeniu silnika i maszyny.

MOVIKIT® MultiMotion addon CombinedEncoderEvaluation wytwarza odnoszący się do maszyny i umożliwiający dynamiczne stosowanie sygnał enkodera wysokiej rozdzielczości.

MOVIKIT® MultiMotion addon PositionController

MOVIKIT® MultiMotion addon PositionController rozszerza zakres funkcji modułu oprogramowania MOVIKIT® (np. MOVIKIT® MultiMotion) o centralną regulację pozycji i standardową obsługę enkodera. W przypadku stosowania MOVIKIT® MultiMotion addon PositionController w połączeniu z MOVIKIT® MultiMotion addon "CombinedEncoderEvaluation" możliwe jest wykorzystanie analizy łączonej enkodera jako źródła danych.

Kategoria „Robotics”

Kategoria „Robotics” obejmuje moduły oprogramowania MOVIKIT®do sterowania robotów.

 • MOVIKIT® Robotics
 • MOVIKIT® Robotics add-on Circle
 • MOVIKIT® Robotics add-on ConveyorTracking
 • MOVIKIT® Robotics add-on MediumModels
 • MOVIKIT® Robotics add-on Touchprobe

MOVIKIT® Robotics

MOVIKIT® Robotics to podstawowe oprogramowanie do sterowania robotem. MOVIKIT® Robotics oferuje szeroką gamę modeli do parametryzacji (np. określenia wymiarów).

 • Obsługa przy użyciu MOVISUITE® RobotMonitor lub z poziomu programu IEC
 • Zintegrowana, automatycznie tworzona symulacja 3D robota i jego toru pracy w MOVISUITE® RobotMonitor
 • Predefiniowane modele kinematyczne z 2 osiami przegubowymi dla następujących typów: roboty bramowe, roboty delta, SCARA, konstrukcje mieszane
 • tryb ręczny (tryb impulsowy, program) oraz tryb automatyczny (program)
 • Tryb impulsowania dla osi typu przegubowego/kartezjańskiego
 • Funkcja Override
 • Transformacja narzędzi
 • Programowanie robota przy użyciu SEW Robot Language (SRL) oraz funkcji Teach-In
 • Pamięć z pojemnością 20 programów z setkami poleceń ruchów w programie
 • Tryb krokowy (zadawanie, ruch)
 • Interpolacja liniowa wstecznie płynnym przejściem
 • Koordynowanie lub zmiana pozycji
 • Możliwość edycji i odczytu zmiennych typu BOOL, REAL i POSE w IEC
 • Instrukcje warunkowe (IF, WHILE)
 • CallFunctions w celu zsynchronizowanego wykonania kodu IEC

MOVIKIT® Robotics to indywidualna licencja dla jednego robota.

w przygotowaniu

MOVIKIT® Robotics add-on Circle rozszerza zakres funkcji MOVIKIT® Robotics o możliwość interpolacji kołowej. Parametryzacja segmentu koła może odbywać się na różne sposoby:

 • Środek koła i kąt
 • Środek koła i punkt końcowy segmentu koła
 • Punkt pośredni na segmencie koła i punkt końcowy segmentu koła
 • Promień i kąt
 • Promień i punkt końcowy segmentu koła

w przygotowaniu

MOVIKIT® Robotics add-on ConveyorTracking rozszerza zakres funkcji MOVIKIT® Robotics o możliwość interpolacji w ruchomych układach współrzędnych.

Przykładem zastosowania jest np. pobieranie elementów z taśmy przenośnikowej i odkładanie ich w otoczeniu statycznym lub bezpośrednie przenoszenie towarów pomiędzy kilkoma taśmami przenośników.

MOVIKIT® Robotics add-on MediumModels

MOVIKIT® Robotics add-on MediumModels rozszerza zakres funkcji MOVIKIT® Robotics o możliwość konfigurowania modeli kinematycznych z 3 lub 4 osiami przegubowymi. Obejmuje ona modele kinematyczne dla robotów bramowych, robotów delta, tripodów, SCARA i konstrukcji mieszanych. Odpowiednie wizualizacje 3D modeli kinematycznych są zawarte w zakresie funkcji.

MOVIKIT® Robotics add-on Touchprobe

MOVIKIT® Robotics add-on Touchprobe rozszerza zakres funkcji MOVIKIT® Robotics o możliwość wykonywania pomiaru aktualnej pozycji w układzie kartezjańskim lub realizacji pozycjonowania napędu w oparciu czujnik, poprzez wyzwalanie za pomocą samego czujnika lub zmiennej programowej typu BOOL.

Przykładem zastosowania funkcji Touchprobe jest np. układanie na paletach lub zdejmowanie z palet przy zmiennej lub nieznanej wysokości elementów lub wykonywanie czynności opartych na czujnikach.

Przegląd dostępnych funkcji:

 • Funkcje TouchProbe: Pomiar drogi i pozycjonowanie w oparciu o czujnik
 • Rejestrowanie i wyrejestrowywanie funkcji Touchprobe w dowolnym miejscu toru
 • Większa liczba rejestracji w jednym programie robota
 • Parametryzacja źródła zdarzenia, zbocza, powtarzalności zdarzeń (np. większa liczba pomiarów) oraz kierunku pomiarowego
 • Obszerna diagnostyka dotycząca rejestracji, załączenia wyzwalacza oraz pozycji Touchprobe w RobotMonitor oraz symulacji 3D

Kategoria „Power and Energy Solutions”

Kategoria „Power and Energy Solutions” obejmuje rozwiązania w zakresie zasilania dla falowników z grupy produktowej MOVIDRIVE ® modular.

 • MOVIKIT® Power and Energy Solutions DirectMode
 • MOVIKIT® Power and Energy Solutions EnergyMode
 • MOVIKIT® Power and Energy Solutions PowerMode

MOVIKIT® Power and Energy Solutions DirectMode

MOVIKIT® Power and Energy Solutions DirectMode umożliwia wspólnie z modułem zasilania MDP92A lub przetwornikiem energii MDE90A (w przygotowaniu) z serii produktowej „Power and Energy Solution” proste i programowalnie optymalizowane zasilanie energią dla falowników z grupy produktów MOVIDRIVE® modular. MOVIKIT® Power and Energy Solutions DirectMode został zaprojektowany szczególnie z myślą o zastosowaniach bez układów magazynowania energii energii. Przegląd dostępnych funkcji:

 • Komunikacja sterownika MOVI-C® CONTROLLER z
 • modułem zasilania MDP92A oraz przetwornikiem energii MDE90A (w przygotowaniu)
 • Ewidencja poboru mocy i wydajności modułów osiowych
 • Ewidencja mocy zewnętrznych użytkowników zasilania prądu zmiennego
 • Dynamicznie regulowany maksymalny pobór prądu zmiennego lub stałego
 • Dynamicznie regulowane ograniczenia prądu
 • Dynamicznie regulowane napięcie obwodu pośredniego (do 800 V)
 • Udostępnienie informacji statusowych (zanik fazy lub awaria zasilania, napięcia przewodników zewnętrznych i prąd fazowy) sieci prądu zmiennego (tylko MDP92A)
 • Elastyczny w zastosowaniu licznik energii z obszernym zakresem funkcji
 • Funkcjonalność rejestratora zakresowego i danych do szybkiego ewidencjonowania m.in. danych dot. mocy i energii

MOVIKIT® Power and Energy Solutions EnergyMode

MOVIKIT ® Power and Energy Solutions EnergyMode umożliwia realizację rozwiązań w zakresie zasilania energią o wysokiej wydajności z Magazynu energii wydzielonego z obwodu pośredniego i przy prostym zasilaniu z sieci prądu przemiennego (prostownik mostkowy).

Magazyn energii nie jest w tym przypadku podłączony bezpośrednio do obwodu pośredniego, jego połączenie odbywa się poprzez przetwornik energii MDE90A z serii produktowej SEW „Power and Energy Solutions”.

Takie rozwiązanie stwarza korzyści w kontekście głębszego rozładowania akumulatora lub jego mniejszej pojemności. Obsługę oprogramowania na poziomie sterowania zapewnia MOVIKIT® EnergyMode.

Przegląd dostępnych funkcji:

 • Komunikacja sterownika MOVI-C® CONTROLLER z przetwornikiem energii MDE90A
 • Dynamicznie regulowane napięcie obwodu pośredniego (do 800 V) oraz regulowany stan naładowania wraz z określeniem obszaru roboczego
 • Zmienna regulacja po stronie obwodu pośredniego lub akumulatora energii za sprawą dynamicznie regulowanego ograniczenia mocy lub prądu
 • Ewidencja mocy modułów osiowych oraz mocy akumulatora
 • Ewidencja mocy zewnętrznych użytkowników zasilania prądu zmiennego
 • Monitorowanie akumulatora energii poprzez złącze diagnostyczne (np. aktualna temperatura akumulatora lub sygnały dot. nadmiernej temperatury lub przepięcia)
 • Automatyczna synchronizacja i załączanie akumulatora energii
 • Interfejs komunikacyjny Fieldbus do komunikacji z nadrzędnymi układami sterowania

MOVIKIT® Power and Energy Solutions PowerMode

MOVIKIT® Power and Energy Solutions PowerMode oferuje wspólnie z modułem zasilania MDP92A lub przetwornikiem energii MDE90A (w przygotowaniu) z serii produktowej „Power and Energy Solution” oraz dodatkowymi akumulatorami energii możliwość tworzenia wysokowydajnych rozwiązań w zakresie zasilania energią dla falowników z grupy produktów MOVIDRIVE® modular.

Niniejszy moduł MOVIKIT® nadaje się z tego względu w szczególności do zastosowań z akumulatorami energii podłączanych bezpośrednio do obwodu pośredniego. MOVIKIT® Power and Energy Solutions PowerMode oferuje zakres funkcji modułu MOVIKIT® Power and Energy Solutions DirectMode oraz rozszerzenia dopasowane do opisywanego zastosowania.

Przegląd dodatkowych funkcji:

 • Dynamicznie regulowany stan naładowania akumulatora wraz z określaniem obszaru roboczego
 • Regulowane poprzez moc rozładowanie obwodu pośredniego (tylko MDP92A)
 • Automatyczna synchronizacja i załączanie akumulatora energii
 • Monitorowanie akumulatora energii poprzez złącze diagnostyczne (w zależności od akumulatora może to być np. aktualna temperatura akumulatora lub sygnały dot. nadmiernej temperatury lub przepięcia)
 • Definiowanie czasu pracy układu po wystąpieniu awarii zasilania

Kategoria „SingleAxis”

Kategoria „SingleAxis” obejmuje wszystkie moduły oprogramowania MOVIKIT®, których funkcjonalność podlega parametryzacji oraz które posiadają Ustandaryzowany interfejs danych procesowych.

W przeciwieństwie do kategorii „MultiMotion” czynności uruchamiania i diagnostyki nie wymagają umiejętności z zakresu programowania.

 • MOVIKIT® Gearing
 • MOVIKIT® Positioning
 • MOVIKIT® Velocity

MOVIKIT® Gearing

MOVIKIT® Gearing do zastosowań w pracy synchronicznej z trwale zdefiniowanym Interfejsem komunikacyjnym. Moduł oprogramowania oferuje oprócz trybu pracy Gearing dla zastosowań w pracy synchronicznej wszystkie podstawowe tryby pracy dostępne w MOVIKIT® ”Positioning” (tryb jog, zadawanie prędkości obrotowej, tryb pozycjonowania, tryb pracy referencyjnej). Falownik w module MOVIKIT® Gearing pracuje w oparciu o interpolacje we wszystkich trybach pracy. Przegląd dostępnych funkcji:

 • Uruchamianie z poziomu interfejsu graficznego z narzędziu inżynieryjnym MOVISUITE®
 • Własne drzewo parametrów do obsługi wszystkich niezbędnych parametrów
 • Udostępnienie trybów pracy: tryb jog, zadawanie prędkości obrotowej, tryb pozycjonowania (względny/absolutny), tryb jazdy referencyjnej oraz praca synchroniczna
 • Mechanizmy za-/wysprzęgające z odniesieniem drogi i czasu oraz przetwarzanie wartości offsetowych
 • Udostępnienie funkcji nastawczej
 • Monitor diagnostyczny do obserwacji i sterowania osi
 • Ustandaryzowany interfejs danych procesowych

MOVIKIT® Positioning

Moduł MOVIKIT® Positioning do zadań pozycjonowania ze stale zdefiniowanym Interfejsem danych sieciowych. Moduł oprogramowania wykorzystuje zasadniczo podstawowe funkcje stosowanego falownika, w którym w zależności od aplikacji aktywowane są odpowiednie moduły funkcyjne (np. kontrola pozycji FCB 09). Dostępny zakres funkcji zależy tym samym od stosowanego falownika (np. z/bez sprzężenia zwrotnego enkodera). Przegląd dostępnych funkcji:

 • Uruchamianie z poziomu graficznego interfejsu
 • Udostępnienie trybów pracy: tryb jog zadawanie prędkości obrotowej, tryb pozycjonowania (względny/absolutny) oraz tryb jazdy referencyjnej
 • Monitor diagnostyczny do obserwacji i sterowania osi
 • Ustandaryzowany interfejs danych procesowych

MOVIKIT® Velocity

MOVIKIT® Velocity do zastosowań z zadaną prędkością obrotową oraz trwale zdefiniowanym interfejsem danych procesowych. Moduł oprogramowania wykorzystuje zasadniczo podstawowe funkcje stosowanego falownika, w którym w zależności od aplikacji aktywowane są odpowiednie moduły funkcyjne (np. kontrola pozycji FCB 09). Dostępny zakres funkcji zależy tym samym od stosowanego falownika (np. z/bez sprzężenia zwrotnego enkodera). Przegląd dostępnych funkcji:

 • Uruchamianie z poziomu graficznego interfejsu
 • Udostępnienie trybów pracy: tryb jog, zadawanie prędkości obrotowej, tryb pozycjonowania (względny/absolutny) oraz tryb jazdy referencyjnej
 • Monitor diagnostyczny do obserwacji i sterowania osi
 • Ustandaryzowany interfejs danych procesowych

Kategoria „StackerCrane”

Kategoria „StackerCrane” obejmuje moduły oprogramowania MOVIKIT® dedykowane dla układnic magazynowych.

 • MOVIKIT® StackerCrane effiDRIVE®
 • MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController
 • MOVIKIT® StackerCrane MultiMotion

MOVIKIT® StackerCrane effiDRIVE®

MOVIKIT® StackerCrane effiDRIVE® może być wykorzystywany do obsługi wszelkiego rodzaju układarek regałowych posiadających nawet do 4 osi jezdnych i 4 osi podnośnikowych. Dzięki optymalizacji cyklów jazdy napędów podnośnikowych i jezdnych można uzyskać oszczędność zużycia energii sięgającą 25% . Ponadto zakres funkcji można rozszerzyć np. o regulację wieloosiową lub redukcję drgań.

Do wprowadzania podrzędnych pojedynczych osi lub grup osi dostępne są moduły oprogramowania "MOVIKIT® StackerCrane MultiMotion" oraz "MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController"

MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController

Moduł oprogramowania MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController wykorzystuje się do wprowadzania większej liczby osi pracujących w jednym kierunku jazdy w obrębie jednego modułu MOVIKIT® StackerCrane effiDRIVE® . Pojedyncze osie będące podrzędnymi względem MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController wymagają modułu oprogramowania MOVIKIT® StackerCrane MultiMotion.

MOVIKIT® StackerCrane MultiMotion

Moduł oprogramowania MOVIKIT® StackerCrane MultiMotion wykorzystuje się do wprowadzania pojedynczej osi podrzędnej pracujących w jednym kierunku jazdy w obrębie jednego modułu MOVIKIT® StackerCrane effiDRIVE®.

Zalety

 • Graficzna konfiguracja i diagnostyka

  Oszczędność czasu
 • Parametryzacja zamiast programowania

  Oszczędność czasu oraz redukcja kosztów
 • Skrócenie czasu uruchomienia

  dzięki zastosowaniu standaryzowanych modułów programowych

Konfiguracja indywidualnego produktu

 • Szczegółowe informacje o Państwa indywidualnym produkcie
 • Dane CAD oraz dokumentacja dotycząca Państwa konfiguracji
Skonfiguruj produkt teraz

MOVIKIT® zapewnia wygodę w prostych i wymagających rozwiązaniach

Otwarty laptop na szarym tle
Dzięki rozwiązaniom MOVIKIT® kompleksowe procesy stają się bardzo proste

Parametryzacja zamiast programowania: moduły oprogramowania MOVIKIT® uruchamia się za pośrednictwem łatwego w obsłudze graficznego konfiguratora i aplikacji diagnostycznej. Ponadto nasza oferta obejmuje ustandaryzowane moduły oprogramowania obsługujące zarówno proste funkcje napędowe, takie jak „regulacja prędkości obrotowej“ czy „pozycjonowanie“ , jak również wymagające sekwencje ruchu oraz funkcje Motion Control, w tym krzywka elektroniczna oraz Robotics. W razie potrzeby moduły oprogramowania MOVIKIT® mogą też zostać indywidualnie zaprogramowane zgodnie z wymogami aplikacji.

Moduły oprogramowania MOVIKIT® są optymalnie dostosowane do kontrolerów ruchu z serii MOVI-C® CONTROLLER. Za pośrednictwem oprogramowania inżynieryjnego MOVISUITE® odpowiedni moduł MOVIKIT® zostaje bezpośrednio przyporządkowany do osi lub controllera, a następnie skonfigurowany przy pomocy graficznych kreatorów oraz edytorów. W ten sposób użytkownik z poziomu jednego interfejsu ma dostęp do wszystkich istotnych parametrów - od uruchomienia silnika po ustawienia oprogramowania. Integrację MOVIKIT® z programem IEC wykonuje się jednym kliknięciem myszki dzięki automatycznemu generowaniu kodów IEC. Nawet ten krok procesu może być dzięki rozwiązaniom MOVIKIT® szybko i sprawnie zrealizowany. Za pośrednictwem spójnego i intuicyjnego interfejsu można sterować modułami oprogramowania z poziomu programu IEC. Każdy moduł oprogramowania MOVIKIT® oferuje zarówno klasyczny interfejs zmiennych, jak również interfejs obiektowy służący do realizacji nowoczesnych rozwiązań architektury oprogramowania.

Szczegółowe informacje o modułach

MOVIKIT® Robotics

MOVIKIT® Robotics to podstawowe oprogramowanie dedykowane do sterowania robotem. MOVIKIT® Robotics oferuje szeroką gamę modeli do parametryzacji (np. określenie wymiarów).

 • Obsługa przy użyciu MOVISUITE® RobotMonitor lub z poziomu programu IEC
 • Zintegrowana, automatycznie generowana symulacja 3D robota oraz jego toru ruchu w MOVISUITE® RobotMonitor
 • Predefiniowane modele kinematyczne z 2 osiami przegubowymi dla następujących typów konstrukcji: roboty bramowe, roboty delta, SCARA, konstrukcje mieszane
 • Tryb ręczny (tryb impulsowy, program) oraz tryb automatyczny (program)
 • Tryb Jog zarówno dla osi przegubowych jak i pracujących w układzie kartezjańskim
 • Funkcja Override
 • Transformacja narzędzi
 • Programowanie robota przy użyciu języka SEW Robot Language (SRL) oraz funkcji Teach-In
 • Możliwość przechowywania nawet do 20 programów zawierających setki poleceń ruchu
 • Tryb krokowy
 • Interpolacja liniowa z wygładzaniem profilu ruchu (jerk-limted)
 • Koordynacja wszystkich ruchów oraz ustawień pozycji robota
 • Możliwość wykonywania operacji programowych w edytorze IEC na zmiennych typu BOOL, REAL i POSE
 • Instrukcje warunkowe (IF, WHILE)
 • Wywołania funkcji do synchronizacji poszczególnych części kodu programu napisanego w edytorze IEC

MOVIKIT® Robotics to indywidualna licencja dla jednego robota.

MOVIKIT® Robotics addon MediumModels

MOVIKIT® Robotics addon MediumModels rozszerza zakres funkcji MOVIKIT® Robotics o możliwość konfigurowania modeli kinematycznych z 3 lub 4 osiami przegubowymi. MOVIKIT® Robotics obejmuje modele kinematyczne dla robotów bramowych, robotów delta, tripodów, SCARA i konstrukcji mieszanych.

MOVIKIT® Robotics addon MediumModels zawiera dodatkowo pasujące pod kątem typu modele 3D w MOVISUITE® RobotMonitor.

MOVIKIT® Robotics addon MediumModels to indywidualna licencja dla jednego robota.

MOVIKIT® MultiMotion

Obraz SEW

• MOVIKIT® MultiMotion to moduł charakteryzujący się uniwersalną funkcjonalnością z zakresu kontroli ruchu (Motion Control).

• Interpolowane tryby pracy w zakresie regulacji prędkości obrotowej, pozycjonowania, śledzenia oraz synchronizacji

• Graficzna konfiguracja i diagnostyka

• Funkcja TouchProbe

• Nakładanie na siebie różnych profili ruchu

• Predefiniowany interfejs programistyczny z odgórnie ustaloną strukturą

• Programowanie zorientowane obiektowo (OOP)

MOVIKIT® MultiMotion Auxiliary Velocity

MOVIKIT® MultiMotion Auxiliary Velocity to moduł oprogramowania przeznaczony dla osi bez interpolacji do konfiguracji zadawanych wartości prędkości i momentu obrotowego. MOVIKIT® MultiMotion Auxiliary Velocity nadaje się do sterowania napędów pomocniczych w prostych układach (np. taśmociągi).

 • Zastosowanie w osiach bez interpolacji
 • Konfiguracja zadawanych wartości prędkości
 • Konfiguracja zadawanych wartości momentu obrotowego

MOVIKIT® MultiMotion Auxiliary Velocity wchodzi w zakres licencji MOVIRUN® flexible.

MOVIKIT® MultiMotion Auxiliary Positioning

MOVIKIT® MultiMotion Positioning to moduł oprogramowania przeznaczony dla osi bez interpolacji do konfiguracji zadawanych wartości prędkości i momentu obrotowego. MOVIKIT® MultiMotion Positioning nadaje się do sterowania napędów pomocniczych (np. taśmociągów).

 • Zastosowanie w osiach bez interpolacji
 • Konfiguracja zadawanych wartości prędkości
 • Konfiguracja zadawanych wartości momentu obrotowego
 • Konfiguracja pozycjonowania
 • Jazda referencyjna

MOVIKIT® MultiMotion Positioning wchodzi w zakres licencji MOVIRUN® flexible.

MOVIKIT® MultiMotion Camming

Okrąg ze strzałką otacza symbol przedstawiający krzywkę elektroniczną
Moduł MOVIKIT® MultiMotion Camming

MOVIKIT® MultiMotion Camming obejmuje ten sam zakres co MOVIKIT® MultiMotion uzupełniony o funkcjonalność krzywki elektronicznej.

 • Obliczenia oraz zapisywanie krzywki online
 • Import tabeli punktów krzywej
 • Import opisu krzywej za pośrednictwem MOVISUITE® CamEditor

Podczas prac rozwojowych nad modułem MOVIKIT® główny nacisk położono na skoordynowany i zsynchronizowany ruch. Dzięki temu możemy Państwu zaoferować takie funkcje jak interpolowana regulacja prędkości obrotowej, pozycjonowanie, śledzenie, jak również Funkcję Touchprobe oraz funkcje związane z krzywką elektroniczną. Na przykład na potrzeby aplikacji dla maszyn pakujących wyposażonych w krzywkę elektroniczną, przekrawaczy lub latających pił.

MOVIKIT® Motion addon PositionController

MOVIKIT® Motion addon PositionController rozszerza zakres funkcji modułu oprogramowania MOVIKIT® (np. MultiMotion) o centralną regulację pozycji i standardową obsługę enkodera.

MOVIKIT® Motion addon PositionController to licencja typu performance ważna dla jednego MOVI-C CONTROLLER®.

MOVIKIT® Motion addon FeedbackEvaluation

MOVIKIT® Motion addon PositionController rozszerza zakres funkcji modułu oprogramowania MOVIKIT® (np. MultiMotion) o zoptymalizowaną obsługę enkodera. Za sprawą zoptymalizowanej obsługi enkodera istnieje możliwość łączenia enkodera silnika o wysokiej rozdzielczości z enkoderem odcinkowym o niższej rozdzielczości z opóźnieniem. Enkoder odcinkowy o niższej rozdzielczości zapewnia referencję maszyny także przy połączeniach silnika, gdzie występują duże siły tarcia. MOVIKIT® Motion addon FeedbackEvaluation wytwarza na podstawie tych danych odnoszący się do maszyny i umożliwiający dynamiczne stosowanie sygnał enkodera wysokiej rozdzielczości.

MOVIKIT® Motion addon FeedbackEvaluation to licencja typu performance ważna dla jednego sterownika MOVI-C® CONTROLLER.

MOVIKIT® Motion addon AntiSway - w przygotowaniu

MOVIKIT® Motion addon AntiSway rozszerza zakres funkcji modułu oprogramowania MOVIKIT® (np. MulitMotion lub MultiAxisController) w celu rminimalizacji drgań w układzie napędowym maszyny. Pozwala to na redukcję drgań wykazujących dominującą częstotliwość rezonansową. W określonych trybach pracy MOVIKIT® Motion addon AntiSway można również dokonywać redukcji zmiennej częstotliwości rezonansowej.

MOVIKIT® Motion addon AntiSway to licencja typu performance ważna dla jednego sterownika MOVI-C® CONTROLLER.

MOVIKIT® MultiAxisController

MOVIKIT® MultiAxisController to moduł programowy dla sterowników z rodziny MOVI-C®, który pozwala na implementację rozwiązań napędowych, gdzie napędy zostały ze sobą sprzęgnięte w sposób luźny jak również całkowicie na sztywno. W ramach tej funkcji można dowolnie przełączać się pomiędzy korygowaniem zakrzywienia toru jazdy jak również funkcją rozdziału momentu obrotowego między dwa napędy.

W porównaniu do standardowego rozwiązania w postaci synchronizacji napędów bazującego na koncepcji modelu Master-Slave moduł MOVIKIT® MultiAxisController odchodząc od modelu Master-Slave.

W trybie pracy „Torque priority” oraz trybie pracy „Skewing priority” dostępne są następujące funkcje:

 • Centralne sterowanie, jazda referencyjna, obsługa wyłączników krańcowych i obsługa błędów grupy osi
 • Centralna regulacja położenia (również z możliwością kompensacji poślizgu za pomocą enkodera odcinkowego)
 • Wykorzystanie wirtualnego mastera w trybach pracy pozycjonowania względnego/bsolutnego, kontroli prędkości i bezpośredniego programowego sprzęgania napędów (MOVIKIT® MultiMotion)
 • Tryb pracy Krzywka elektroniczna: Grupa osi podąża na krzywej sygnałowi Master.

MOVIKIT® MultiAxisController to indywidualna licencja ważna dla jednej grupy osi.

MOVIKIT® MultiAxisController add-on FourAxes

MOVIKIT® MultiAxisController add-on FourAxes rozszerza zakres funkcji MOVIKIT® MultiAxisController o możliwość sterowania nawet czterema napędami. Funkcjonalność przeznaczona jest dla układów typu Fail-Safe, redundantnych systemów napędowych, aplikacji, gdzie wymagana jest optymalizacja trakcji jak również stołów obrotowych.

MOVIKIT® MultiAxisController add-on FourAxes to indywidualna licencja ważna dla jednej grupy osi.

MOVIKIT® MultiAxisController add-on Cascade

MOVIKIT® MultiAxisController add-on Cascade rozszerza zakres funkcjonalności modułu MOVIKIT® MultiAxisController pozwalając na pogrupowanie osi, a następnie utworzenie z nich struktury kaskadowej.Konieczność zastosowania kaskadyzacji zachodzi w przypadku, gdy np. jedna strona żurawia bramowego jest wykonana z dwoma napędami. W tym przypadku każda strona żurawia bramowego powinna być uruchomiona w trybie pracy „Torque priority”, przy założeniu, że trybem nadrzędnym kontrolującym obie strony maszyny jest tryb “Skewing priority”.

MOVIKIT® MultiAxisController add-on Cascade to indywidualna licencja ważna dla jednej grupy osi. W opisywanym przypadku dla MOVIKIT® MultiAxisController wymagana jest licencja.

MOVIKIT® OPC UA

OPC UA Logo
OPC UA: Open Platform Communications / Unified Architecture

Bazując na protokole komunikacyjnym OPC UA ® moduł oprogramowania MOVIKIT® OPC UA umożliwia wizualizację oraz integrację komponentów. Nasz sterownik MOVI-C® CONTROLLER UHX65 oferuje w tym zakresie serwer OPC UA ®.

Przy pomocy tego serwera można do celów wizualizacji integrować urządzenia zewnętrzne, jak ekrany HMI, okulary do rozszerzonej rzeczywistości, smartfony, tablety itp. Jedynym warunkiem jest wyposażenie urządzenia w klienta OPC UA®i tym samym obsługę protokołu OPC UA®.

 • Dostępność: z MOVISUITE® V2.10
 • Licencja: Licencja typu performance
 • Wymagania systemowe:
  • MOVI-C® CONTROLLER performance category UHX65A
  • MOVIRUN® flexible
 • Dane do zamówienia: SMK1501-060 (UHX65A)


Mężczyzna w okularach do rozszerzonej rzeczywistości
W technologii AR OPC UA® zapewnia większą transparentność danych

Rozszerzona rzeczywistość tworzy korzyści dla klienta przy serwisowaniu

Rozszerzona rzeczywistość może już teraz być wykorzystywana w rzeczywistych zastosowaniach przemysłowych. W duecie ze standardem komunikacyjnym OPC-UA® oferuje wiele zalet, zwłaszcza w zakresie serwisowania.

Szczególnie w kontekście uruchamiania, naprawy i kompleksowej optymalizacji maszyn nieodzowną rzeczą jest posiadanie wszystkich wymaganych informacji. Udostępnienie tych danych w trybie online za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego OPC-UA® stanowi współczesną odpowiedź na te potrzeby z gwarantowaną transparentnością danych.

Zalety

 • Szybki dostęp do danych

  Otrzymują Państwo bezpośredni dostęp do wszystkich danych dotyczących czujników i aktorów sterownika MOVI-C® CONTROLLER UHX65.
 • Uniwersalność i elastyczność

  Rozwiązanie to można bez ograniczeń stosować na wszystkich urządzeniach opartych na platformie CODESYS (ARTI-INTERFACE)
 • Szybka integracja

  Koniec z wprowadzaniem dużej ilości zmiennych do telegramu przesyłanego przez sieć komunikacyjną (typu MODBUS TCP) lub zapisywania ich w urządzeniu HMI.
 • Łatwa obsługa

  Bezpośrednie połączenie pomiędzy urządzeniem HMI i sterownikiem z rodziny MOVI-C® CONTROLLER pozwala na budowę systemu o prostej architekturze.
Kontakt

Proszę wprowadzić swój kod pocztowy, aby skontaktować się z odpowiednią osobą kontaktową.

Dowiedz się więcej

Moduły oprogramowania MOVIKIT® gwarantują uproszczenie

Łatwe sterowanie aplikacji za pośrednictwem MOVIRUN® oraz MOVIKIT®

Pliki do pobrania