Masz konkretne zapytanie i potrzebujesz pomocy? Po prostu wyślij nam wiadomość z pytaniami.

null
Przekładnie Motoreduktor Falownik Serwomotory Serwoprzekładnie Silniki trójfazowe, silniki asynchroniczne Silniki liniowe, ruch liniowy

Czym jest technika sterowania?

Poza czujnikami oraz elementami wykonawczymi urządzenia odpowiedzialne za sterowanie są głównym komponentem techniki automatyzacji. Pod pojęciem techniki sterowania lub przemysłowej techniki sterowania należy rozumieć urządzenia, które odpowiedzialne są za sterowanie, regulację, monitorowanie, zbieranie danych, komunikację oraz diagnostykę. W technice automatyzacji w węższym znaczeniu „sterowanie” oznacza wpływ na przepływ materiału lub energii wywierany za pośrednictwem zamkniętych pętli regulacji, które przetwarzają wiele różnych sygnałów. W efekcie końcowym wywierany jest wpływ na pętlę regulacji, a wielkość wejściowa wpływa na sterowaną wielkość wyjściową.

Jakie urządzenia obejmuje technika sterowania?

W technologii automatyzacji istnieje wiele oznaczeń dla sterowników o specjalnych funkcjach, w tym na przykład:

PLC - Programowalny Sterownik Logiczny (ang. Programmable Logic Controller)

W swojej najprostszej formie sterownik PLC posiada wejścia i wyjścia, system operacyjny oraz interfejs, z którego można załadować program użytkownika. Program ten określa, w jaki sposób wyjścia mają być aktywowane w oparciu o wejścia. Sterownik PLC jest podłączony do maszyny lub systemu za pomocą zintegrowanych czujników i siłowników.

Czujniki w tym sensie obejmują przyciski, enkodery przyrostowe, przełączniki światła, wyłączniki krańcowe itp. Zastosowane siłowniki obejmują na przykład styczniki, zawory elektryczne lub moduły sterowników napędów (sterowanie ruchem, sterowanie prędkością w pętli otwartej z kontrolowanym przyspieszaniem/zwalnianiem, przyrostowe sterowanie silnikiem). Wiele różnych wyświetlaczy lub wizualizacji pokazuje status.

Hard-Wired PLC - przewodowy programowany sterownik logiczny

W tym przypadku logika sterowania (program) jest tworzona poprzez podłączenie przekaźników (styków sterujących). Konstrukcja opiera się na przekaźnikach, które są zwykle używane do prostych zadań sterowania.

CNC - komputerowe sterowanie numeryczne

CNC są stosowane w obrabiarkach (tokarkach, wiertarkach i frezarkach). W tym przypadku podwójne kody numeryczne, które są przechowywane w sterowniku, odwzorowują obrabiany przedmiot, który ma zostać utworzony (dlatego nazwa to "sterowanie numeryczne"). Współrzędne te są implementowane w sekwencjach ruchu dla przedmiotu obrabianego przez sterownik CNC za pomocą oprogramowania.

RC - sterowanie robotem

Sterowniki te zostały opracowane specjalnie dla robotów przemysłowych i są bardzo podobne w swojej logicznej konstrukcji do sterowników CNC.

Czym jest technika sterowania?

Poza czujnikami oraz elementami wykonawczymi urządzenia odpowiedzialne za sterowanie są głównym komponentem techniki automatyzacji. Pod pojęciem techniki sterowania lub przemysłowej techniki sterowania należy rozumieć urządzenia, które odpowiedzialne są za sterowanie, regulację, monitorowanie, zbieranie danych, komunikację oraz diagnostykę. W technice automatyzacji w węższym znaczeniu „sterowanie” oznacza wpływ na przepływ materiału lub energii wywierany za pośrednictwem zamkniętych pętli regulacji, które przetwarzają wiele różnych sygnałów. W efekcie końcowym wywierany jest wpływ na pętlę regulacji, a wielkość wejściowa wpływa na sterowaną wielkość wyjściową.

Przemysłowa rewolucja w pigułce

Istotną rolę techniki sterowania w rozwoju przemysłowym podkreśla projekt Industry 4.0 zainicjowany przez niemiecki rząd oraz przemysł. Poniżej przedstawiamy cztery kroki rewolucji przemysłowej w pigułce

  • Krok 1 - początek: 1784, zastosowanie mechanicznego krosna tkackiego, które w szczególności ze względu na sterowanie za pomocą drewnianych kart dziurkowanych oraz później użyte sterowanie wyposażone w taśmy obiegowe zostało rozwinięte do maszyn tkackich.
  • Krok 2 - początek: 1870, pierwsze zastosowanie taśm produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (w rzeźniach Cincinnati) przy użyciu napędów elektrycznych, które regulowane były za pośrednictwem odpowiednich sterowników stycznikowych i przekaźnikowych.
  • Krok 3 - początek: 1969, pierwsze programowalne sterowniki logiczne amerykańskiej firmy Modicon (typ Modicon 084, wynalazca: Richard E. Morley). Ten rodzaj sterowania wywołał przełom w zakresie elektroniki przemysłowej i techniki informacji umożliwiając masowe wdrożenie sterowania i automatyzacji do procesów produkcyjnych.
  • Krok 4 - Industry 4.0.. Początek: 2012, rozwinięcie i zastosowanie tak zwanych systemów cybernetyczno-fizycznych (CPS) jako globalnie połączonych i zoptymalizowanych systemów sterowania zorganizowanej na skalę światową produkcji (Internet przedmiotów). To stopniowe przejście od trzeciego do czwartego kroku od 2013 roku w coraz większym zakresie przedstawiane jest szerokiej opinii publicznej podczas targów w Hanowerze.
Jakie urządzenia obejmuje technika sterowania?

W technice automatyzacji stosowanych jest wiele oznaczeń dla układów sterowania ze specjalnymi funkcjami, a w tym między innymi:

SPS – programowalny sterownik logiczny

W najprostszym z przypadków SPS posiada wejścia i wyjścia, system operacyjny oraz interfejs, za pomocą którego uruchamiany jest program użytkowy . Oprogramowanie to określa, w jaki sposób w zależności od wejść załączane są wyjścia. Połączenie SPS z maszyną lub instalacją realizowane jest za pomocą zintegrowanych czujników oraz elementów wykonawczych.

Jako czujniki stosowane są łączniki, enkodery inkrementalne, bramki świetlne, wyłączniki krańcowe itd. Jako elementy wykonawcze używa się na przykład styczniki, zawory elektryczne lub moduły sterowania napędów (motion control, sterowanie prędkością obrotową z kontrolowanym przyspieszeniem / opóźnieniem, sterowanie silników krokowych). Różnego rodzaju wyświetlacze lub systemy wizualizacji wskazują status odpowiednich komponentów.

PLC - programowalny sterownik logiczny

W tym przypadku logika sterowania (program) realizowana jest poprzez połączenie przekaźnika (sterowanie stykowe). Budowa oparta jest na przekaźnikach, które co do zasady wykorzystywane są w przypadku prostych zadań w zakresie sterowania.

CNC – komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych

Układy CNC znajdują zastosowanie w obrabiarkach (tokarkach, wiertarkach i frezarkach). W tym przypadku dwójkowe kody numeryczne, które zawarte są w sterowaniu, tworzą produkowany wyrób (stąd nazwa „numerical control”). Współrzędne te przetwarzane są przez sterowanie CNC za pośrednictwem oprogramowania w sekwencje ruchu specyficzne dla wyrobu.

RC – Robot Control

Ten rodzaj sterowania został zaprojektowany specjalnie na potrzeby robotów przemysłowych i przypomina pod kątem logiki budowy sterowanie typu CNC.

Nasza oferta w zakresie techniki sterowania

SEW-EURODRIVE koncentruje się w zakresie techniki sterowania na regulacji realizowanej przy napędzie. W zależności od aplikacji lub maszyny zapewnimy Państwu optymalne połączenie skalowalnych sterowników sprzętowych oraz łatwego w konfiguracji oprogramowania Motion Control. Nasz kompleksowy program do sterowników obejmuje szeroką gamę funkcji ruchu - od prostych zadań pozycjonowania, przez krzywki elektroniczne po kinematykę robotów.

Formularz kontaktowy Kontakt na całym świecie