Uruchomienie i konserwacja

CDM® – Zarządzanie konserwacją

System serwisowy w zakresie techniki napędowej - innowacyjny i transparentny

CDM® - Zarządzanie konserwacją

Nowoczesna konserwacja zyskuje coraz większe znaczenie, w szczególności w zakresie LCC (Life Cycle Costing), TCO (Total Cost of Ownership) oraz TPM (Total Productive Maintenance). Dotyczy to w szczególności powiązanych procesów produkcyjnych, które wymagają znacznych inwestycji i charakteryzują się wysokim wskaźnikiem udziału majątku trwałego w majątku całkowitym.

W celu zapewnienia pełnej dostępności maszyn oraz urządzeń zarządzanie konserwacją CDM® (Complete Drive Management) oferuje Państwu obszerną paletę indywidualnych usług. W ten sposób zapewnią sobie Państwo możliwie najlepszą ochronę przed kosztownymi awariami i nieplanowanymi przestojami maszyn.

CDM®: warunek konieczny planowych prac konserwacyjnych

Podstawą naszego zarządzania konserwacją CDM® jest inwentaryzacja istniejących komponentów techniki napędowej (w obrębie maszyny lub w magazynie) oraz zapisanie jej wyniku w bazie danych online. Centralna rejestracja wszystkich danych tworzy optymalne warunki do oszacowania oraz zaplanowania niezbędnych w danym czasie prac konserwacyjnych. Wymagane działania, takie jak konserwacja i naprawy, wskazywane są przez bazę danych.

W taki właśnie sposób możliwe jest zdefiniowanie oraz zoptymalizowanie indywidualnych scenariuszy w zakresie konserwacji poszczególnych napędów. Oczywiście możliwy jest również bezpośredni transfer danych zbazy danych CDM® do SEW-EURODRIVE. Dzięki temu nasi pracownicy serwisowi będą mogli zadbać o to, aby zawczasu zidentyfikować i zredukować ryzyko wystąpienia usterek. A Państwo dzięki naszym usługom zarządzania konserwacją CDM® będą mogli całkowicie skoncentrować się na wykorzystaniu wydajności dostępnych maszyn i urządzeń.

W zakresie zapewniania dostępności maszyn system CDM® obejmuje całą paletę usług:

 • Rejestrację napędów oraz falowników wraz z oceną stanu (dotyczy również produktów innych firm)
 • Strukturyzację oraz regulację istniejących urządzeń techniki napędowej
 • Udostępnianie online danych dotyczących napędów i falowników
 • Oznakowanie napędów oraz falowników w celu jednoznacznej i szybkiej identyfikacji - również w zakresie Infolinii serwisowej 24h
 • Indywidualne doradztwo mające na celu optymalizację koncepcji konserwacyjnych dla poszczególnych komponentów techniki napędowej, ale również w odniesieniu do aspektów takich jak oszczędność energii, analizy stanu napędu czy optymalizacja gospodarki magazynowej

Usługi związane z bazą danych CDM® są odpłatne. Z chęcią udzielimy Państwu wszelkich porad w zakresie możliwości ich wykorzystania.

Zarejestruj się w Online Support


Mają już Państwo dostęp do bazy danych CDM®?

Przejdź do strony logowania

Zalety

 • Minimalne nakłady czasowe

  dzięki komfortowej bazie danych CDM® służącej do zapisywania, aktualizacji, wyszukiwania oraz oceny danych
 • Optymalizacja prac konserwacyjnych

  poprzez zastosowanie funkcjonalności CDM®, takich jak planowanie prac naprawczych czy wyświetlanie historii.
 • Obniżenie kosztów magazynowych

  ze względu na zoptymalizowane dostosowanie stanów magazynowych, zintegrowane zarządzanie gospodarką magazynową oraz łatwą dostępność części zamiennych.
 • Całkowita przejrzystość

  dzięki zarejestrowaniu wszystkich danych w zakresie napędów oraz falowników (według typu, ilości, stanu oraz dostępności)
Dowiedz się więcej
SEW-EURODRIVE
CDM - Zarządzanie konserwacją

Ładuję materiał wideo...

SEW-EURODRIVE

CDM® zarządzanie konserwacją – wideo

Obejrzyj krótki film i dowiedz się, czym są usługi w zakresie zarządzania konserwacją CDM®

Pliki do pobrania

Ostatnio odwiedzone