Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń

 • Zgodność CE: Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

  Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

  Droga do bezpieczeństwa maszyn i urządzeń: Normy, produkty i usługi

 • safetyDRIVE: Bezpieczeństwo funkcjonalne

  safetyDRIVE: Bezpieczeństwo funkcjonalne

  Pewnie, elastycznie oraz skutecznie

  Więcej
 • safetyDRIVE: Functional Safety Management

  safetyDRIVE: 360° Functional Safety Management

  Maksymalne bezpieczeństwo Twoich maszyn

 • Certyfikowane usługi w zakresie technologii Safety

  Pakiety usług w zakresie technologii Safety dostosowane do specyficznych warunków pracy maszyn

  Dzięki naszym usługom mogą Państwo podnieść bezpieczeństwo swoich maszyn

  Więcej

Wyższe bezpieczeństwo pracy i mniejsze czasy przestoju

W przypadku spełnienia dyrektywy maszynowej WE 2006/42/WE oraz normy EN ISO 13849-1, której celem jest zapewnienie możliwie najniższego poziomu niebezpieczeństwa dla personelu powodowanego przez urządzenia techniczne, możliwe jest zastosowanie w maszynach układów sterowania, które monitorują zamiast wyłączać. Przy tym stosowane systemy sterowania muszą spełniać odpowiednie wymagania w zakresie kategorii bezpieczeństwa względnie wymogi Performance Level.

„Bezpieczeństwo funkcjonalne” to nie tylko bezpieczeństwo personelu, ale również wymierne korzyści wynikające z wyższej produktywności maszyn i urządzeń. Dlatego też w SEW-EURODRIVE stawiamy na elastyczne rozwiązania safetyDRIVE. Zapewniają one elastyczność, ponieważ modułowe lub zintegrowane z techniką bezpieczeństwa pracy układy napędowe są indywidualnie dobierane i dostosowywane do odpowiednich aplikacji i zadań.

Zalety

 • Funkcjonalne bezpieczeństwo techniki napędowej

  zapewnia bezawaryjną i bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń.
 • Unikanie wypadków przy pracy

  i zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.
 • Zwiększona produktywność

  dzięki naszym bezpiecznym produktom i usługom w zakresie technologii Safety.
 • Obniżone koszty

  ze względu na redukcję stref bezpieczeństwa.
 • Zastosowania łączące różne sektory przemysłu

  ponieważ nasza technika napędowa safetyDRIVE została zaprojektowana dla różnego rodzaju wymagań, branż oraz architektur maszyn.

Deklaracja zgodności CE zgodnie z dyrektywą maszynową

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE zapewnia większe bezpieczeństwo maszyn i urządzeń

Zgodność CE: Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Zgodność CE: Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

Wraz z obowiązującą od dnia 29.12.2009 roku nową dyrektywą maszynową (MRL) 2006/42/WE weszły w życie ważne zmiany w zakresie budowy maszyn i urządzeń. Do zharmonizowanych norm wchodzących w skład dyrektywy MRL 2006/42/WE należy między innymi norma EN ISO 13849-1+2 oraz EN 62061, które regulują kwestie związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa elektronicznych oraz elektronicznych programowalnych układów sterowania. Do tego obowiązuje też norma IEC 61508 dotycząca funkcjonalnego zarządzania bezpieczeństwem, która definiuje wymagania stawiane procesom, podmioty odpowiedzialne oraz podstawy organizacyjne.

Oznaczenie CE jest zewnętrznym znakiem, który potwierdza, że produkt odpowiada wymogom dyrektywy maszynowej.

Nadając oznaczenie CE podmiot odpowiedzialny potwierdza, że:

 • produkt odpowiada wszystkim stosowanym przepisom wspólnotowym
 • przeprowadzono wszystkie procedury związane z oceną zgodności.

Oznaczenie CE umożliwia swobodny wewnątrzwspólnotowy obrót towarów.

safetyDRIVE: Bezpieczeństwo funkcjonalne

Bezpieczeństwo funkcjonalne z safetyDRIVE: Pewnie, elastycznie oraz skutecznie

safetyDRIVE: Bezpieczeństwo funkcjonalne
safetyDRIVE: Bezpieczeństwo funkcjonalne

Bezpieczeństwo funkcjonalne nie tylko przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa personelu, ale ma też zasadniczy wpływ na podniesienie produktywności maszyn i urządzeń. W związku z tym stawiamy na elastyczne rozwiązania safetyDRIVE. Dzięki naszemu bogatemu portfolio rozwiązań safetyDRIVE możliwe jest łatwe wdrożenie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa techniki napędowej instalowanej w szafie rozdzielczej. Przekonaj się!

safetyDRIVE: Funkcje bezpieczeństwa napędu

Korzyści wynikające z funkcji bezpieczeństwa wchodzących w skład programu safetyDRIVE

SS1 – Safe Stop 1 / Bezpieczne zatrzymanie 1
SS1 – Safe Stop 1 / Bezpieczne zatrzymanie 1

SS1 – Safe Stop 1 / Bezpieczne zatrzymanie 1

Funkcja ta

 • wyłącza w sposób regulowany napęd, a następnie odcina w bezpieczny sposób zasilanie silnika
 • wyklucza wykonanie przez napęd w stanie spoczynku niebezpiecznych sekwencji ruchu
 • odpowiada kategorii zatrzymania 1 według IEC 60204-1
SS2 – Safe Stop 2 / Bezpieczne zatrzymanie 2
SS2 – Safe Stop 2 / Bezpieczne zatrzymanie 2

SS2 – Safe Stop 2 / Bezpieczne zatrzymanie 2

Funkcja ta

 • wyłącza w sposób regulowany napęd, a następnie wdraża bezpieczne monitorowanie zatrzymania
 • zapewnia pełną dostępność funkcji nastawczych napędu (silnik jest pod napięciem)
 • odpowiada kategorii zatrzymania 2 według IEC 60204-1
SBC – Safe Brake Control / Bezpieczny układ sterowania hamulca
SBC – Safe Brake Control / Bezpieczny układ sterowania hamulca

SBC – Safe Brake Control / Bezpieczny układ sterowania hamulca

Funkcja ta

 • odcina zasilanie hamulca
 • wyklucza zwolnienie hamulca
SDI – Safe Direction / Bezpieczne wykrywanie ruchu
SDI – Safe Direction / Bezpieczne wykrywanie ruchu

SDI – Safe Direction / Bezpieczne wykrywanie ruchu

Funkcja ta

 • umożliwia ruch napędu tylko w jednym wcześniej zdefiniowanym kierunku
 • zgłasza błąd w przypadku naruszenia zasad w zakresie zdefiniowanego kierunku obrotów i w sposób bezpieczny wyłącza napęd
SLS – Safely Limited Speed / Bezpieczne ograniczenie prędkości
SLS – Safely Limited Speed / Bezpieczne ograniczenie prędkości

SLS – Safely Limited Speed / Bezpiecznie ograniczona prędkość

Funkcja ta

 • monitoruje przestrzeganie zdefiniowanej prędkości granicznej
 • zgłasza błąd w przypadku naruszenia zasad w zakresie zdefiniowanej prędkości granicznej i w sposób bezpieczny wyłącza napęd
SOS – Safe Operating Stop / Bezpieczny postój
SOS – Safe Operating Stop / Bezpieczny postój

SOS – Safe Operating Stop / Bezpieczny postój

Funkcja ta

 • monitoruje osiągniętą pozycję zatrzymania i zapobiega opuszczeniu pozycji zatrzymania
 • zapewnia pełną dostępność funkcji nastawczych napędu
 • zgłasza błąd w przypadku naruszenia zasad w zakresie pozycji zatrzymania i w sposób bezpieczny wyłącza napęd
SLA – Safely Limited Acceleration / Bezpieczne ograniczenie przyspieszenia
SLA – Safely Limited Acceleration / Bezpieczne ograniczenie przyspieszenia

SLA – Safely Limited Acceleration / Bezpiecznie ograniczone przyspieszenie

Funkcja ta

 • monitoruje przestrzeganie definiowanych wartości przyspieszenia
 • zgłasza błąd w przypadku naruszenia zasad w zakresie zdefiniowanej prędkości granicznej i w sposób bezpieczny wyłącza napęd
SLI – Safely Limited Increment / Ograniczona liczba inkrementów
SLI – Safely Limited Increment / Ograniczona liczba inkrementów

SLI – Safely Limited Increment / Ograniczona liczba inkrementów

Funkcja ta

 • umożliwia bezpieczną pracę w trybie impulsowym
 • zgłasza błąd w przypadku naruszenia zasad w zakresie trybu impulsowego i w sposób bezpieczny wyłącza napęd
SBA - Safe Brake Actuation
SBA - Safe Brake Actuation

SBA - Safe Brake Actuation

Funkcja ta

 • po aktywacji powoduje bezpieczne mechaniczne zatrzymanie ruchu napędu. Nie jest to standardowa procedura hamowania, a raczej procedura hamowania w przypadku zagrożenia.
SBH - Safe Brake Hold
SBH - Safe Brake Hold

SBH - Safe Brake Hold

Funkcja ta

 • po aktywacji zapewnia zatrzymanie w aktualnej pozycji. Z chwilą aktywacji napęd jest już wyłączony.
SAR – Safe Acceleration Range / Bezpieczny zakres przyspieszenia
SAR – Safe Acceleration Range / Bezpieczny zakres przyspieszenia

SAR – Safe Acceleration Range / Bezpieczny zakres przyspieszenia

Funkcja ta

 • zapobiega wykroczeniu wartości przyspieszenia poza zadany zakres
 • w przypadku przekroczenia dolnej lub górnej granicy dozwolonej wartości przyspieszenia wyłącza funkcję bezpieczeństwa i wyzwala komunikat o błędach
SLP – Safely Limited Position / Bezpiecznie ograniczona pozycja
SLP – Safely Limited Position / Bezpiecznie ograniczona pozycja

SLP – Safely Limited Position / Bezpiecznie ograniczona pozycja

Funkcja ta

 • monitoruje pracę napędu, aby nie przekroczył zdefiniowanych ograniczeń
 • zgłasza błąd w przypadku naruszenia zasad w zakresie ograniczeń i w sposób bezpieczny wyłącza napęd
SSM – Safe Speed Monitor / Bezpieczny wskaźnik prędkości
SSM – Safe Speed Monitor / Bezpieczny wskaźnik prędkości

SSM – Safe Speed Monitor / Bezpieczny wskaźnik prędkości

Funkcja ta

 • umożliwia monitorowanie prędkości
 • bez reakcji na błąd sygnalizuje aktualny stan
SCA – Safe CAM / bezpieczna krzywka
SCA – Safe CAM / bezpieczna krzywka

SCA – Safe CAM/bezpieczna krzywka

Funkcja ta

 • umożliwia monitorowanie zakresu pozycji
 • bez reakcji na błąd sygnalizuje aktualny stan
SSR – Safe Speed Range / Bezpieczny zakres prędkości
SSR – Safe Speed Range / Bezpieczny zakres prędkości

SSR – Safe Speed Range / Bezpieczny zakres prędkości

Funkcja ta

 • zapobiega wykroczeniu wartości prędkości poza zadany zakres
 • w przypadku przekroczenia dolnej lub górnej granicy dozwolonej wartości prędkości wyłącza funkcję bezpieczeństwa i wyzwala komunikat o błędach

safetyDRIVE: Usługi w zakresie technologii Safety

Pełna oferta certyfikowanych usług typu Safety od jednego dostawcy

safetyDRIVE: Usługi w zakresie technologii Safety
safetyDRIVE: Usługi w zakresie technologii Safety

W zakresie bezpiecznej konstrukcji maszyn i urządzeń wiele aspektów odgrywa istotną rolę. Oferujemy Państwu komponenty oraz parametry bezpieczeństwa w formie arkuszy danych i biblioteki SISTEMA. Dzięki temu możliwa jest dokładna walidacja funkcji bezpieczeństwa. Naszą ofertę uzupełniają certyfikowane przez TÜV Rheinland pakiety usług w zakresie technologii Safety oparte o system modułowy.

safetyDRIVE: 360° Functional Safety Management

Cykl życia w zakresie Functional Safety Management

360° Functional Safety Management
360° Functional Safety Management

Przegląd faz cyklu życia bezpieczeństwa zgodnie z normą IEC 61508:

Faza 1: Koncepcja

Faza 2: Definicja pełnego zakresu zastosowania

Faza 3: Analiza zagrożeń i ryzyka

Faza 4: Wymagania w zakresie całościowego bezpieczeństwa

Faza 5: Przyporządkowanie wymagań pod kątem całościowego bezpieczeństwa

Faza 6: Planowanie całościowej eksploatacji i konserwacji

Faza 7: Planowanie sposobu walidacji całościowego bezpieczeństwa

Faza 8: Planowanie całej instalacji oraz kompletnego uruchomienia

Faza 9: Specyfikacja wymagań w zakresie bezpieczeństwa systemu E/E/PE

Faza 10: Systemy E/E/PE istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa Realizacja

Faza 11: Pozostałe środki zapobiegawcze mające na celu redukcję ryzyka Specyfikacja i realizacja

Faza 12: Całkowita instalacja oraz kompletne uruchomienie

Faza 13: Walidacja całościowego bezpieczeństwa

Faza 14: Całościowa eksploatacja, konserwacja i naprawa

Faza 15: Całościowa modyfikacja i wyposażenie

Faza 16: Unieruchomienie i wysortowanie

safetyDRIVE: Bezpieczeństwo SISTEMA

Ocena sterowania maszyną z punktu widzenia bezpieczeństwa według DIN EN ISO 13849

Asystent oprogramowania SISTEMA (bezpieczeństwo sterowania maszyn) oferuje pomoc w zakresie oceny bezpieczeństwa sterowania układami napędowymi w ramach DIN EN ISO 13849-1. Narzędzie pracujące w środowisku Windows odzwierciedla strukturę istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa elementów sterowania (SRP/CS, Safety-Related Parts of a Control System) na podstawie tak zwanej przewidzianej architektury oraz oblicza wartość niezawodności na różnych poziomach uszczegółowienia łącznie z osiągniętym Performance Level (PL).

Aktualną wersję oprogramowania SISTEMA można znaleźć na stronie Instytutu ds. bezpieczeństwa pracy Niemieckiego funduszu ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków: www.dguv.de

SEW-EURODRIVE oferuje na potrzeby zastosowania oprogramowania SISTEMA bibliotekę komponentów. Zawiera ona w zależności od komponentu odpowiednie wartości MTTF, B10d lub PFH. Biblioteka może być stosowana od wersji 1.1.6.

Pobieranie Biblioteki SISTEMA

SISTEMA - wykluczenie odpowiedzialności (PDF, 26 kB)

safetyDRIVE: Obszary zastosowania

Elastyczność i bezpieczeństwo w każdej branży

Elastyczność i bezpieczeństwo w każdej branży
Elastyczność i bezpieczeństwo w każdej branży

Oferujemy Państwu bezpieczne systemy napędowe na potrzeby różnych zastosowań w różnych branżach i architekturach maszyn, np. napędy do techniki scenicznej czy robotów spawających w przemyśle samochodowym lub robotach portalowych w przemyśle napojowym lub opakowań.

Kontakt z SEW-EURODRIVE

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Mają Państwo pytania dotyczące SEW-EURODRIVE lub potrzebują fachowej porady? Wyślij do nas wiadomość z ewentualnymi pytaniami.

Skontaktuj się z nami już teraz