Konsultacje i dobory

Usługi w zakresie technologii Safety w ramach programu safetyDRIVE

Oferujemy Państwu komponenty oraz parametry bezpieczeństwa w formie arkuszy danych i biblioteki SISTEMA. Naszą ofertę uzupełniają certyfikowane przez TÜV Rheinland pakiety usług w zakresie technologii Safety oparte o system modułowy.

Pełna oferta certyfikowanych usług w zakresie technologii Safety

Dokonaliśmy podsumowania wszystkich 16 faz cyklu życia bezpieczeństwa zgodnie z normą IEC 61508 i oferujemy Państwu stosowne pakiety usług.

Przegląd naszych pakietów usług:

Pakiet usług w zakresie technologii Safety 1: Analiza dyrektyw i norm oraz ocena ryzyka

Pakiet usług w zakresie technologii Safety 2: Opracowanie koncepcji bezpieczeństwa

Pakiet usług w zakresie technologii Safety 3: Walidacja funkcji bezpieczeństwa

Pakiet usług w zakresie technologii Safety 4: Uruchomienie

Pakiet usług w zakresie technologii Safety 5: Wsparcie w zakresie oznakowania CE

Zalety

 • Ekonomiczne planowanie

  nasze usługi w zakresie technologii Safety zapewniają kompetentne doradztwo, certyfikowane pakiety usług oraz rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa
 • Pewność w działaniu

  ponieważ Functional Safety Management oraz przestrzeganie wymaganych procedur zapewnia bezpieczeństwo prawne oraz wysoką jakość
 • Wydajne użytkowanie

  dzięki naszym indywidualnie dostosowywanym, modułowym usługom w zakresie technologii Safety, które gwarantują Państwu pewne rozwiązania w zakresie automatyzacji napędów
 • Redukcja nakładów

  dzięki wsparciu naszych doświadczonych pracowników.

Pakiet usług w zakresie technologii Safety 1

Analiza dyrektyw i norm oraz ocena ryzyka

Pakiet usług w zakresie technologii Safety 1

Analiza odpowiednich dla Państwa produktów oraz możliwych do zastosowania dyrektyw oraz norm wraz z przeprowadzeniem oceny ryzyka

Ten pakiet usług obejmuje:

- Analizę dyrektyw i norm

- Ocenę ryzyka dla maszyn, urządzeń, maszyn nieukończonych oraz komponentów na podstawie przeprowadzonej zgodnie z EN ISO 12100 analizy dyrektyw oraz norm

- Rejestrację danych niezbędnych do przygotowania oceny ryzyka przeprowadzanej w siedzibie klienta

- Kontrolę i dostosowanie sporządzonej oceny ryzyka pod kątem merytorycznym i technicznym

Pakiet usług w zakresie technologii Safety 2

Opracowanie koncepcji bezpieczeństwa

Pakiet usług w zakresie technologii Safety 2

Wypracowanie koncepcji bezpieczeństwa w fazie planowania

Ten pakiet usług obejmuje:

- Wypracowanie koncepcji bezpieczeństwa w fazie planowania przy uwzględnieniu zastanej specyfiki

- Wdrożenie wynikających z oceny ryzyka środków zaradczych

- Implementację opracowanej koncepcji bezpieczeństwa w połączeniu z uruchomieniem systemu (porównaj z pakietem 4)

Pakiet usług w zakresie technologii Safety 3

Walidacja funkcji bezpieczeństwa

Pakiet usług w zakresie technologii Safety 3

Analiza parametrów bezpieczeństwa oraz obliczenia w zakresie poziomu wydajności według EN ISO 13849-1+2 za pomocą SISTEMA

Ten pakiet usług obejmuje:

- Szczegółowy wydruk wyników z programu SISTEMA

- Podsumowanie wyników w formie dokumentacji projektowej

- Archiwizację przez SEW-EURODRIVE raportów z walidacji

Pakiet usług w zakresie technologii Safety 4

Uruchomienie

Pakiet usług w zakresie technologii Safety 4

Przeprowadzenie uruchomienia systemu, uwzględniające funkcje bezpieczeństwa realizowane w terenie

Ten pakiet usług obejmuje:

- Kalkulację oraz ofertę w zakresie uruchomienia

- Instalację wymaganych funkcji bezpieczeństwa przygotowanych specjalnie dla Państwa maszyny

- Przeprowadzenie uruchomienia systemu w siedzibie Państwa firmy

Pakiet usług w zakresie technologii Safety 5

Wsparcie w zakresie oznakowania CE

Doradztwo obejmujące wymagane środki zaradcze jeszcze przed planowaniem projektowym

Ten pakiet usług obejmuje:

- Ogólne doradztwo dotyczące procedur związanych z certyfikatami CE oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego, świadczone w siedzibie klienta

- Doradztwo w zakresie wymaganych działań oraz wdrożenia środków zaradczych w celu spełnienia odpowiednich wymagań maszynowych

- Szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa technicznego

Certyfikacja

Posiadamy certyfikację instytutu TÜV Rheinland.

We współpracy z instytutem TÜV z powodzeniem opracowaliśmy wszystkie fazy cyklu życia bezpieczeństwa. Obok komponentów bezpieczeństwa funkcjonalnego w skład usług w zakresie bezpieczeństwa technicznego objętego dyrektywą maszynową wchodzi projektowanie, walidacja funkcji bezpieczeństwa oraz uruchamianie maszyn. Również w zakresie problemów związanych z oceną ryzyka oraz procedur dotyczących certyfikatu CE oferujemy Państwu wsparcie naszych doświadczonych konsultantów.

Kontakt

Proszę wprowadzić swój kod pocztowy, aby skontaktować się z odpowiednią osobą kontaktową.

Ostatnio odwiedzone