Polityka prywatności SEW-EURODRIVE Polska

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie stronami internetowymi SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o., naszymi aplikacjami mobilnymi oraz produktami i działalnością.

Ochrona prywatności Państwa danych osobowych jest dla nas ważnym elementem, który bierzemy pod uwagę w naszych procesach biznesowych. Dlatego przetwarzamy Państwa dane osobowe z uwzględnieniem odpowiednich regulacji dotyczących ochrony danych, w szczególności wytycznych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Poniżej przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. W zależności od sposobów i celów, w jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe, tylko wybrane informacje będą miały dla Państwa zastosowanie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest SEW-EURODRIVE Polska sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Techniczna 5 92-518 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079236, NIP: 7261678845, REGON: 471388462 („dalej zwany SEW-EURODRIVE” lub „Administrator”).

Można się z nami skontaktować w związku z ochroną danych osobowych i realizacji przysługujących praw, poprzez:

 • formularz kontaktowy na stronie www pod adresem: www.sew-eurodrive.pl
 • telefon kontaktowy: +48 42 293 00 00
 • wysłanie listu na nasz adres: SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o., ul. Techniczna 5, 92-518 Łódź

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych. Można się z nim kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących Państwu praw za pośrednictwem maila: rodo@sew-eurodrive.pl lub wysyłając list na adres korespondencyjny wskazany powyżej.

I. Co to są dane osobowe

II. Informacja dla użytkowników naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych, w tym „polityka cookies”

III. Cele i sposoby przetwarzania danych klientów i użytkowników stron SEW-EURODRIVE

IV. Cele i sposoby wykorzystania danych kandydatów na pracowników w SEW-EURODRIVE

I. Co to są dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Należą do nich np. Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres e-mail, a także wszelkie informacje na Państwa temat przetwarzane przez nas w związku z łączącymi nas relacjami.

II. Informacja dla użytkowników naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych, w tym „polityka cookies”

Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z wizytą na naszej stronie internetowej oraz innymi formami kontaktu online z nami, w tym jakie rodzaje danych osobowych przetwarzamy, w jakich celach i w jakim zakresie.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej lub aplikacji mobilnej możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe (zarówno służbowe, jak i prywatne), adres. Ponadto możemy zbierać inne informacje mogące stanowić dane osobowe, takie jak numer IP, dane na temat połączeń lub źródeł, z których Państwo korzystają. Te ostatnie dane są z reguły pozyskiwane poprzez wykorzystanie plików logfile i cookies.

Jeśli będą Państwo aplikować do pracy u nas za pośrednictwem naszej strony, będziemy również przetwarzać Państwa dane rekrutacyjne. Więcej na ten temat mogą dowiedzieć się Państwo w rozdziale IV.

1. Przetwarzanie danych użytkowników naszej strony internetowej

Gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, automatycznie zbierane są informacje o charakterze ogólnym. Informacje te (logi serwera) obejmują: rodzaj przeglądarki internetowej, stosowany system operacyjny, nazwę domeny Państwa dostawcy usług internetowych itp. Ponadto możemy wykorzystywać Państwa adres IP do realizacji wybranej przez Państwa usługi. Zbieranie tych informacji jest niezbędne z technicznego punktu widzenia i konieczne do prawidłowego dostarczania treści na naszych stronach internetowych. Ponadto dane te są nam potrzebne, aby zapewnić stałą dostępność strony internetowej. Po upływie kilku tygodni, Państwa dane osobowe zostaną przez nas zanonimizowane lub usunięte, o ile nie będziemy mieć innych podstaw do ich przetwarzania, na przykład, gdy zajdzie jedna z poniżysz sytuacji:

 • prześlecie nam Państwo zapytanie drogą mailową – wówczas będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.
 • będą Państwo korzystać z usług oferowanych na naszych stronach internetowych – wówczas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie, jaki będzie konieczny do wykonania tych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

Jeśli zajdzie jedna z powyżej opisanych sytuacji, w szczególności gdy podacie nam Państwo dane w związku z zawarciem z nami umowy lub dokonaniem rejestracji na naszym portalu, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony danych, wymienionymi w rozdziale III.

2. Wskazówki ogólne dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz na temat linków zewnętrznych

Podejmujemy odpowiednie, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić przechowywane przez nas dane osobowe przed dostępem osób trzecich, ich utratą lub niewłaściwym użyciem oraz aby dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczny transfer. Niemniej jednak, zachęcamy do zachowania czujności przy korzystaniu z Internetu i poczty e-mail, ponieważ pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przy przekazywaniu informacji może dojść do niezamierzonego dostępu do danych przez osoby trzecie. Proszę pamiętać, że Państwo również jesteście odpowiedzialni za odpowiednią ochronę swoich danych.

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych zewnętrznych dostawców usług, za których prywatność lub treść odpowiadają właściciele tych stron.

3. Online Support

Na naszej stronie mają Państwo możliwość rejestracji i utworzenia indywidualnego konta klienta w naszym serwisie „ Online Support”, dzięki czemu uzyskują Państwo dostęp do wsparcia online, w tym konsultacji, możliwości składania zamówień, śledzenia dostaw, zlecenia usunięcia usterek oraz innych funkcji i usług SEW-EURODRIVE. W takich przypadkach podstawa prawna przetwarzania Państwa danych oraz cel i zakres przetwarzania będą różniły się w zależności od poszczególnych funkcji lub zleconych usług. W przypadku utworzenia konta klienta na portalu, podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane również w innych celach, na przykład w celu optymalizacji naszej platformy wsparcia online oraz poprawy Państwa doświadczeń jako użytkowników (tzw. user experience). Wówczas podstawą przetwarzania może być nasz uzasadniony interes albo wyrażona przez Państwa zgoda. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w tych celach znajdą Państwo w rozdziałach II i III.

4. Mailing reklamowy

Jeśli wyrazili Państwo uprzednią zgodę ( np. poprzez formularz), będziemy przekazać Państwu drogą mailową informacje o naszych produktach i usługach.

Niezależnie od powyższego, na otrzymany od Państwa adres korespondencyjny możemy przekazywać Państwu drogą pocztową informacje promocyjne i marketingowe, takie jak informacje o wydarzeniach targowych, produktach i usługach, o ile nie zgłosili Państwo sprzeciwu wobec otrzymywania takiej korespondencji. Więcej na temat wykorzystania Państwa danych osobowych do celów reklamowych znajdą Państwo w rozdziale III) ustęp 1)

W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać zgodę na otrzymanie mailingu reklamowego lub sprzeciwić się wykorzystaniu danych w celach reklamowych, wysyłanych na adres korespondencyjny. W celu odwołania prosimy o kontakt telefoniczny, drogą e-mail lub poprzez formularz.

5. Aplikacje mobilne

Oferujemy Państwu dostęp do naszych aplikacji mobilnych dostępnych w sklepach Apple App Store i Google Play Store. Podczas pobierania tych aplikacji, Państwa dane osobowe takie jak: nazwa użytkownika, adres e-mail i numer konta, moment pobrania, informacje o płatnościach i indywidualny identyfikator urządzenia będą przekazywane do sklepu internetowego. Ponadto sklep internetowy może, jako niezależny administrator danych osobowych, gromadzić inne Państwa dane i udostępniać wyniki analiz, na co nie mamy wpływu. W celu zapoznania się z zakresem przetwarzania danych przez sklep zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności sklepu, z którego zamierzają Państwo pobrać naszą aplikację.

W przypadku korzystania z aplikacji przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w zakresie koniecznym do pobrania aplikacji mobilnej na Państwa urządzenie końcowe i do korzystania z funkcji aplikacji mobilnej oraz po to, by zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo.

Ponadto dla realizacji wszystkich funkcji aplikacji może być konieczne przetwarzanie takich danychjak identyfikacja urządzenia, niepowtarzalny numer urządzenia końcowego (IMEI = International Mobile Equipment Identity), niepowtarzalny numer użytkownika sieci (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), numer telefonu komórkowego (MSISDN), adres MAC do użytku w WLAN, nazwa Państwa urządzenia mobilnego, adres e-mail, jeżeli jest on potrzebny do dostarczenia żądanych przez Państwa funkcji. Podstawę prawną stanowi również art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b RODO.

6. Informacje dotyczące wykorzystania środków technicznych (w tym plików cookies)

Nasza strona internetowa oraz częściowo także nasze aplikacje wykorzystują techniczne środki w celu wspierania różnych funkcji, w szczególności tzw. pliki cookies.

Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym i zapisywane przez Państwa przeglądarkę internetową. Służą one temu, aby nasze oferty były bardziej przyjazne dla użytkownika, efektywne i bezpieczne. Pliki cookies mogą być tymczasowe, to znaczy są automatycznie usuwane wraz z zamknięciem Państwa przeglądarki („Session Cookies”) lub stałe (trwałe). Ponadto cookies można rozróżnić na niezbędne, czyli bezwzględnie wymagane (np. w celu wyświetlania i obsługi Serwisu), konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony oraz dobrowolne, do których należą pliki cookies funkcjonalne (wykorzystywane w takich celach jak anonimowy pomiar danych) oraz cookies marketingowe (wykorzystywane w celach reklamowych, prezentacji istotnych i spersonalizowanych treści).

Przy wejściu na naszą stronę internetową (lub korzystaniu z aplikacji) oraz w każdej chwili mogą Państwo zdecydować, czy zezwalają Państwo na korzystanie z dobrowolnych plików cookies. Wyboru można dokonać za pośrednictwem naszego Panelu Zarządzania Plikami Cookies. Proszę jednak pamiętać, że w przypadku odrzucenia niektórych plików cookies możliwe jest, że nie będą Państwo mogli w pełni skorzystać z naszej oferty.

Poniżej przedstawiamy pliki cookies i narzędzia wykorzystywane na naszej stronie:

a) Pliki cookies niezbędne

Są to tzw. sesyjne pliki cookies, które pozwalają nam rozpoznać Państwa, podczas gdy odwiedzacie stronę w ramach pojedynczej sesji. Sesyjne pliki cookies przyczyniają się do bezpiecznego korzystania ze strony, np. umożliwiając korzystanie z funkcji wsparcia online. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

b) Pliki cookies dobrowolne

Za Państwa zgodą będziemy stosować pliki cookies funkcjonalne i marketingowe. Za pomocą funkcjonalnych plików cookies będziemy mogli korzystać ze stosowanych przez nas funkcji śledzenia, co umożliwi nam analizę korzystania z naszej strony internetowej i poprawę jej funkcjonowania. Wykorzystujemy następujące funkcje śledzenia:

etracker

Jest to narzędzie wykorzystywane do sporządzania statystyk dotyczących użytkowania naszej strony. Dostawcą narzędzia jest etracker GmbH z siedzibą Hamburgu (www.etracker.com). Jeśli wyrażą Państwo uprzednią zgodę, narzędzie to może niekiedy wykorzystywać funkcjonalne pliki cookies, które pozwalają na statystyczną analizę korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających oraz na prezentację treści marketingowych. Dane, które mogą umożliwić identyfikację osoby fizycznej, takie jak adres IP, identyfikatory rejestracji lub urządzenia, będą wówczas jak najszybciej pseudonimizowane lub anonimizowane. Możemy również niekiedy używać narzędzia etracker w opcji bez wykorzystywania plików cookies. Wówczas nie będziemy korzystać z informacji umożliwiających jednoznaczną identyfikację użytkownika.

Dane osobowe przetwarzane przez etracker są przechowywane w Unii Europejskiej, zgodnie z naszymi wytycznymi i tym samym podlegają europejskim przepisom i standardom w zakresie ochrony danych. Etracker nie przetwarza danych dla własnych celów i został poddany niezależnej ocenie pod kątem zgodności z unijnymi normami ochrony danych, a także został certyfikowany i opatrzony pieczęcią ochrony danych ePrivacyseal.

Przetwarzanie danych w etracker odbywa się na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO w opcji bez plików cookies art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, tj. nasz uprawniony interes do prowadzenia statystyk analiz korzystania z naszej strony internetowej i statystyk w celu zapewnienia regularnej optymalizacji naszej oferty online i serwisu internetowego, tak aby nasza strona internetowa była bardziej interesująca dla użytkowników. Mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec opisanego tu przetwarzania danych, o ile odbywa się ono na podstawie danych osobowych. Więcej informacji na temat ochrony danych w etracker znajduje się tutaj.

Narzędzie do tworzenia statystyk

Używamy również własnego, opracowanego wewnętrznie narzędzia, które umożliwia nam prowadzenie analiz dotyczących korzystania z naszej strony internetowej oraz Online Support.

Jeśli pozostaną Państwo na naszej stronie niezalogowani, nie będziemy Państwa identyfikować na podstawie podanych danych i informacji. Wówczas w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego (np. komputerze) będziemy umieszczać pliki cookie i nadawać przypadkowe ID sesji. Pliki cookies zawierać będą ponadto następujące informacje dotyczące Państwa urządzenia:

 • Wielkość ekranu
 • Rozdzielczość ekranu
 • Rodzaj urządzenia końcowego
 • System operacyjny z wersją
 • Przeglądarka
 • Informacja, czy w przeglądarce są aktywowane pliki cookies
 • Dane przestrzenne (kontynent, kraj, region, miasto)
 • Znacznik czasu (data, godzina logowania)
 • "Kliknięcie danych” (wywołanie poszczególnych aplikacji)
 • Zapytania
 • „Porzucone koszyki” (np. produkt włożony do koszyka, ale niezamówiony)
 • Szerokość pasma i dostawca internetu

Będziemy analizować te informacje, aby móc ocenić, czy i jak niezalogowani użytkownicy korzystają z naszej oferty Online Support.

Jeżeli natomiast zalogują się Państwo do Online Suport, to w celach analitycznych będziemy dodatkowo wykorzystywać następujące dane:

 • Rola w przedsiębiorstwie
 • Data rejestracji
 • Nazwa przedsiębiorstwa, firma, numer konta
 • Typ przedsiębiorstwa
 • Uprawnienie do składania zamówień
 • Uprawnienie do ceny netto
 • Organizacja sprzedaży

Narzędzie to nie wykorzystuje Państwa imienia i nazwiska oraz adresu IP. Dane pozyskane przez to narzędzie będą przetwarzane wyłącznie w celu oraz w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia analiz oraz w celu optymalizacji Online Support. Zbierane i analizowane informacje nie będą przekazywane do podmiotów trzecich poza grupą SEW, będą przechowywane wyłącznie na naszych serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Okres ich przechowywania i przetwarzania wynosi maksymalnie 5 lat.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeśli nie życzą sobie Państwo analiz podczas korzystania ze wsparcia online za pośrednictwem Państwa urządzenia końcowego, prosimy o wniesienie sprzeciwu wobec śledzenia na adres rodo@sew-eurodrive.pl.

Funkcje do celów reklamowych

Poniżej zamieszczamy przegląd funkcji, które będą przez nas wykonywane za Państwa zgodą udzieloną na początku korzystania ze strony internetowej. Są to funkcje, które służą do celów reklamowych i wykorzystują do tego celu pliki cookies.

W celach marketingowych stosujemy funkcje wykorzystujące pliki cookies, np. w celu dostosowania reklam do zainteresowań odwiedzającego stronę internetową. Stosowane są one również do ograniczenia częstotliwości wyświetleń i pomiaru efektywności wyświetleń.

Marketo

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Marketo Inc. („Marketo”). Wykorzystujemy w tym pliki cookies przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym, umożliwiające analizę korzystania z Serwisu.

W tym celu tworzymy Państwa pseudonimowany profil, przy czym Państwa adres IP jest zanonimizowany. Następnie analizujemy sposób korzystania przez Państwa z naszego serwisu, bazując na Państwa zainteresowaniach, dopasowujemy prezentowane Państwu treści reklamowe, a także dokonujemy regularnej optymalizacji naszej oferty online oraz treści strony internetowej tak, by była ona coraz bardziej interesująca dla Państwa jako użytkowników.

Informacje generowane przez pliki cookies o Państwa korzystaniu z niniejszej strony internetowej są przesyłane do serwera Marketo w UE i tam przechowywane. W celu zabezpieczenia tych funkcji wykorzystuje się również usługę Cloudflare, która steruje różnymi certyfikatami dla Marketo, np. certyfikat SSL i dokonuje rozłożenia obciążenia zapytaniami na różne serwery w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub wydajności stron internetowych (Load Balancing).

W pojedynczych przypadkach dane dotyczące zastosowań reklamowych mogą być również przekazywane i przechowywane na serwerach w USA. W tych przypadkach Marketo narzuciło sobie standard równoważny z dawną Tarczą Prywatności UE-USA. Ponadto uzgodniliśmy z Marketo i Cloudflare tzw. standardowe klauzule umowne, których celem jest zapewnienie zgodności z odpowiednim poziomem ochrony danych w państwie trzecim.

Przetwarzanie danych osobowy dla celów funkcji Marketo odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Możecie Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę w przetwarzaniu danych (bez wpływu na dopuszczalność przetwarzania do tego momentu), wybierając funkcję w Panelu Zarządzania Plikami Cookies.

LinkedIn Insight Tag

Nasza strona internetowa wykorzystuje LinkedIn Insight Tag (lub LinkedIn Pixel) spółki LinkedIn Ireland Unlimited Company („LinkedIn”). Dzięki włączeniu tego znacznika JavaScript, Państwu jako użytkownikowi naszej strony internetowej mogą być wyświetlane reklamy oparte na zainteresowaniach („Reklamy”), odpowiednie dla Państwa podczas odwiedzania sieci społecznościowej LinkedIn lub innych stron internetowych, które również korzystają z tej procedury, a my otrzymujemy statystyki dotyczące odwiedzających stronę i dane demograficzne. Ponadto możemy ocenić Państwa wykorzystanie naszej reklamy LinkedIn oraz zainteresowanie naszymi ofertami, również za pomocą funkcji śledzenia konwersji, a także wyświetlić informacje o retargetingu na innych stronach internetowych.

Włączając tag LinkedIn Insight Tag, Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem LinkedIn, zarówno podczas odwiedzin strony internetowej LinkedIn, jak i stron internetowych, które zainstalowały znacznik LinkedIn Insight. LinkedIn i my wspólnie odpowiadamy za zbieranie Państwa danych użytkowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej i przekazywanie ich dostawcy usług, ale po przekazaniu danych LinkedIn ponosi wyłączną odpowiedzialność za odpowiednie przetwarzanie w celu realizacji opisanych celów. Nie mamy wpływu na zakres i sposób wykorzystywania danych przez LinkedIn, dlatego informujemy o tym zgodnie z naszym stanem wiedzy: Poprzez włączenie tagu LinkedIn Insight Tag, LinkedIn otrzymuje informację, że weszli Państwo na odpowiednią stronę internetową naszej witryny lub kliknęli na reklamę pochodzącą od nas. Jeżeli są Państwo zarejestrowani w serwisie LinkedIn, link można przyporządkować do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w LinkedIn lub nie zalogowali się, istnieje możliwość, że dostawca usług pozna Państwa adres IP, przedział czasowy i inne identyfikatory i powiąże je z działaniami związanymi z Państwem.

Dezaktywacja tagu LinkedIn Insight Tag i innych zastrzeżeń dotyczących reklamy jest możliwa w ustawieniach reklamy na stronie i dodatkowo pod adresem.

Dalsze możliwości ustawień i informacje można znaleźć w LinkedIn Privacy Center.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach związanych z LinkedIn Insight Tag jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili możecie Państwo wycofać swoją zgodę, najłatwiej poprzez wybranie odpowiedniej funkcji w naszym Panelu zarządzania plikami cookies. LinkedIn przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i narzucił sobie poziom odniesienia, który jest odpowiednikiem dawnej Tarczy Prywatności UE-USA. Uzgodniliśmy również tzw. standardowe klauzule umowne z LinkedIn, których celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych w państwie trzecim.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez LinkedIn można uzyskać u dostawcy usług, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland; Informacje o tagu LinkedIn Insight-Tag; Informacje o prywatności.

YouTube

Na poszczególnych stronach włączyliśmy filmy YouTube, które są zapisane na naszej stronie internetowej http://www.youtube.com i można je bezpośrednio odtwarzać. Są one zintegrowane w „trybie rozszerzonej ochrony danych’, tzn. żadne dane dotyczące Państwa jako użytkownika nie są przekazywane do YouTube, jeżeli nie odtwarzają Państwo filmów. Tylko podczas odtwarzania filmów będą przesyłane dane, o których mowa poniżej. Nie mamy wpływu na ten transfer danych.

Odtwarzając osadzone filmy wideo, YouTube otrzymuje informację, że wywołali Państwo odpowiednią stronę naszej witryny; ponadto do YouTube mogą być przekazywane dalsze dane, o których nie mamy wiedzy. Odbywa się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Po zalogowaniu na YouTube, Państwa dane zostaną bezpośrednio przyporządkowane do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania swojego profilu na YouTube, należy się wylogować przed aktywowaniem przycisku. YouTube przechowuje Państwa dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub tworzenia swojej strony internetowej stosownie do potrzeb. Taka analiza może zostać przeprowadzona w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu realizacji reklamy dostosowanej do potrzeb oraz w celu poinformowania innych użytkowników YouTube o Państwa aktywnościach na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z nich należy kierować się do YouTube.

YouTube przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i narzucił sobie poziom odniesienia odpowiadający dawnej Tarczy Prywatności UE-USA. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych, dalszego przetwarzania i zabezpieczenia transferu danych do państw trzecich można znaleźć w polityce prywatności YouTube. Otrzymają tam Państwo dalsze informacje o swoich prawach i możliwościach ustawień w celu ochrony swojej prywatności. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach określonych w niniejszym dokumencie jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. W każdej chwili możecie Państwo wycofać swoją zgodę, najłatwiej poprzez wybranie odpowiedniej funkcji w naszych ustawieniach cookies.

7. Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapy Google Maps oferowanej przez Google Inc. za pośrednictwem API. Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest przetwarzanie Państwa adresu IP i innych danych użytkowych. Informacje te są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Dostawca usług tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych. Google może połączyć dane użytkowania z innymi danymi i, jeżeli są Państwo zalogowani na koncie Google, przyporządkować je do Państwa konta.Korzystanie z Google Maps służy celowi atrakcyjnego przedstawienia naszych ofert online oraz łatwej identyfikacji miejsc wskazanych przez nas na stronie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu użytej podstawy prawnej art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych użytkownika znajduje się w polityce prywatności Google.

8. Obecność SEW-EURODRIVE na portalach społecznościowych

a) Facebook Fanpage

W zakresie oferowanej tu usługi informacyjnej korzystamy z platformy technicznej i usług Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Zwracamy uwagę, że korzystają Państwo z naszej strony pod tym adresem na Facebooku i jej funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowanie, udostępnianie, ocena).

Podczas odwiedzin naszej strony Facebook rejestruje m.in. Państwa adres IP oraz inne informacje dostępne w formie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Informacje te są wykorzystywane w celu dostarczenia nam, jako operatorom stron na Facebooku, statystycznych informacji o korzystaniu ze strony na Facebooku (tzw. Facebook „Insights”). Więcej informacji na ten temat znajduje się pod następującym linkiem.

Dane zebrane w związku z tym są przetwarzane przez Facebook Ltd. i w razie potrzeby przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej, w szczególności do Stanów Zjednoczonych. Państwa dane mogą być przekazywane do USA, gdzie Facebook, zgodnie z własnym oświadczeniem, utrzymuje odpowiedni poziom ochrony danych, odpowiadający poprzedniej Tarczy Prywatności UE-USA ( www.privacyshield.gov)

Jakie informacje otrzymuje Facebook i jak są one wykorzystywane?

Facebook opisuje ogólnie w swoich wytycznych dotyczących wykorzystywania danych. Tam znajdą Państwo również informacje o możliwościach kontaktu z Facebookiem oraz o możliwościach ustawień reklam. Wytyczne dotyczące wykorzystania danych znajdują się pod następującym linkiem. Pełne wytyczne dotyczące danych na Facebooku można znaleźć tutaj. Informacje na temat sposobu zarządzania posiadanymi informacjami lub ich usuwania można znaleźć na stronach wsparcia Facebook.

Sposób, w jaki Facebook wykorzystuje dane z odwiedzenia stron Facebooka do własnych celów, w jakim zakresie działania na stronie Facebook są przypisywane indywidualnym użytkownikom, jak długo Facebook przechowuje te dane i czy dane z wizyty ze strony Facebook są przekazywane osobom trzecim, nie został jednoznacznie i wyraźnie określoney przez Facebook i nie jest nam znany. Przetwarzanie danych przez Facebook może się różnić w zależności od tego, czy są Państwo zarejestrowani i zalogowani na Facebooku, czy też odwiedzają Państwo stronę jako niezarejestrowany i/lub niezalogowany użytkownik.

Kiedy wchodzą Państwo na stronę lub wysyłają post na Facebooku, adres IP przypisany do Państwa urządzenia końcowego jest przekazywany do Facebooka. Według Facebooka ten adres IP zostanie anonimizowany i usunięty po 90 dniach. Facebook przechowuje ponadto informacje o urządzeniach końcowych swoich użytkowników (np. w ramach funkcji „Powiadomienie o rejestracji”); w razie potrzeby Facebook umożliwia przyporządkowanie adresów IP do poszczególnych użytkowników. Jeśli są Państwo aktualnie zalogowani na Facebooku jako użytkownik, na Państwa urządzeniu końcowym znajduje się plik cookie z Państwa identyfikatorem Facebooka. Dzięki temu Facebook może śledzić, że odwiedzili Państwo tę stronę i jak z niej korzystali. Dotyczy to również wszystkich innych stron Facebooka. Przyciski Facebooka osadzone na stronach internetowych umożliwiają Facebookowi rejestrowanie Państwa wizyt na tych stronach i przyporządkowanie ich do Państwa profilu na Facebooku. Dane te pozwalają na zaoferowanie treści lub reklamy dostosowanej do Państwa potrzeb.

Jeżeli chcą Państwo uniknąć lub ograniczyć opisane powyżej przetwarzanie danych przez Facebook, powinni Państwo wylogować się z Facebooka lub dezaktywować funkcję „pozostań zalogowany”, usunąć pliki cookie znajdujące się na Państwa urządzeniu końcowym i ponownie uruchomić przeglądarkę. W ten sposób usuwane są informacje z Facebooka, dzięki którym można Państwa bezpośrednio zidentyfikować. Dzięki temu mogą Państwo korzystać z naszej strony na Facebooku bez ujawniania swojego identyfikatora na Facebooku. Kiedy uzyskują Państwo dostęp do interaktywnych funkcji strony (polubienia, komentarze, udostępnianie, wiadomość, itp.), pojawia się ekran logowania na Facebooku. Po zalogowaniu się będą Państwo ponownie rozpoznawani przez Facebooka jako konkretny użytkownik.

Ponadto my, jako dostawca usługi informacyjnej, przetwarzamy tylko te dane z Państwa korzystania z naszego serwisu, które Państwo nam przekazują i które wymagają interakcji. Jeśli zadajecie Państwo pytanie, na które możemy odpowiedzieć tylko e-mailem, będziemy przechowywać Państwa informacje zgodnie z ogólnymi zasadami przetwarzania danych, które opisujemy w niniejszej polityce prywatności. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych na Fanpage'u jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

W celu skorzystania z praw osób, których dane dotyczą, mogą Państwo zwrócić się zarówno do nas, jak i do Facebooka. Jeżeli jedna ze stron nie jest odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi lub jeżeli informacje muszą być uzyskane od drugiej strony, wówczas przekazujemy zapytanie do danego partnera lub do Facebooka. W przypadku pytań dotyczących tworzenia profili, przetwarzania Państwa danych podczas korzystania z Serwisu i Insights prosimy o bezpośredni kontakt z Facebookiem (odnośnik patrz wyżej). W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa interakcji z nami na naszej stronie prosimy o kontakt na adres rodo@sew-eurodrive.pl .

W przypadku pytań dotyczących naszej oferty informacyjnej prosimy o kontakt pod wyżej wymienionymi danymi kontaktowymi. Koncepcja leżąca u podstaw oferty znajduje się pod następującym adresem internetowym.

b) Obecność na pozostałych platformach mediów społecznościowych

Jesteśmy obecni również w następujących mediach społecznościowych, prowadzonych przez innych dostawców usług:

W odniesieniu do tych usług informacyjnych korzystamy z platformy technicznej i usług dostawców. Zwracamy uwagę na to, że korzystają Państwo z naszej obecności na platformach mediów społecznościowych i ich funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowanie, udostępnianie, ocena). Podczas odwiedzin dostawcy platform mediów społecznościowych rejestrują m.in. Państwa adres IP oraz inne informacje dostępne w formie plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym. Informacje te są wykorzystywane do przekazywania nam jako operatorowi konta informacji statystycznych dotyczących interakcji z nami.

Również w tym przypadku obowiązują zasady wcześniej opisane dla Facebooka. W szczególności Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, przy czym każdy z wyżej wymienionych dostawców usług spełnia wymogi w zakresie odpowiedniego poziomu ochrony danych, który jest zgodny z Tarczą Prywatności UE-USA. Nie wiadomo, w jaki sposób platformy mediów społecznościowych wykorzystują dane z Państwa wizyty i interakcji z nami do własnych celów, jak długo dane te są przechowywane i czy dane są przekazywane osobom trzecim. Przetwarzanie danych może się różnić w zależności od tego, czy są Państwo zarejestrowani i zalogowani w sieci społecznościowej, czy też odwiedzają Państwo stronę jako niezarejestrowany i/lub niezalogowany użytkownik. W przypadku dostępu do postu lub konta nadany przez Państwa urządzenie końcowy adres IP jest przekazywany dostawcy platformy mediów społecznościowej. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani jako użytkownik, plik cookie na Państwa urządzeniu końcowym może być wykorzystany do śledzenia, w jaki sposób poruszali się Państwo po sieci. Jeśli chcą Państwo tego uniknąć, należy się wylogować, usunąć pliki cookie znajdujące się na Państwa urządzeniu i ponownie uruchomić przeglądarkę.

Ponadto my, jako dostawca usługi informacyjnej, przetwarzamy tylko te dane z Państwa korzystania z naszego serwisu, które Państwo nam przekazują i wymagają interakcji. Jeśli zadajecie Państwo pytanie, na które możemy odpowiedzieć tylko e-mailem, będziemy przechowywać Państwa informacje zgodnie z ogólnymi zasadami przetwarzania danych, które opisujemy w niniejszej polityce prywatności. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych na platformie mediów społecznościowych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

W celu realizacji praw osób, których dane dotyczą, mogą Państwo zwrócić się zarówno do nas, jak i do dostawcy platformy mediów społecznościowej. Jeżeli jedna ze stron nie jest odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi lub jeżeli informacje muszą być uzyskane od drugiej strony, wówczas przekazujemy zapytanie do odpowiedniego partnera. W przypadku pytań dotyczących tworzenia profilu, przetwarzania Państwa danych podczas korzystania ze strony internetowej prosimy o kontakt bezpośrednio z operatorem platformy mediów społecznościowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa interakcji z nami na naszej stronie prosimy o kontakt na adres rodo@sew-eurodrive.pl .

Jakie informacje otrzymuje platforma mediów społecznościowych i w jaki sposób są one wykorzystywane, dostawcy usług opisują je w swoich oświadczeniach o ochronie danych (link patrz w powyższej tabeli). Znajdą tam Państwo również informacje o możliwościach kontaktu, jak również o możliwościach ogłoszeń reklamowych.

III. Cele i sposoby przetwarzania danych klientów i użytkowników stron SEW-EURODRIVE

Zakres przetwarzania danych i zastosowania

a) Realizacja umowy

SEW-EURODRIVE przetwarza dane, które otrzymujemy od Państwa w ramach Państwa zapytań lub istniejących stosunków umownych. Obejmuje to zatem oprócz Państwa służbowych danych kontaktowych w szczególności wszystkie wymieniane informacje, takie jak e-maile, zamówienia i zapytania dotyczące naszych produktów oraz dane dotyczące płatności. W przypadku istnienia relacji biznesowych są Państwo zobowiązani podać dane osobowe, które są niezbędne do przygotowania lub realizacji umów lub do których przetwarzania jesteśmy prawnie zobowiązani. W przeciwnym razie nie będziemy mogli wykonać tych umów.

SEW-EURODRIVE przetwarza dane podane w ramach udzielenia zlecenia w celu wykonania umowy i wykorzystuje do tego celu, jeżeli istnieje taka potrzeba, wyspecjalizowanych i nadzorowanych usługodawców. Przetwarzanie danych w ramach realizacji umowy obejmuje wykorzystanie danych do wykonania usługi objętej umową, w tym świadczenie usług serwisowych w ramach umów serwisowych lub realizację ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi. Ponadto w ramach zapytania o finansowanie dane niezbędne do przygotowania oferty mogą być wykorzystywane przez SEW-EURODRIVE i, o ile to konieczne, przekazywane partnerom umowy. Dalsze szczegóły dotyczące celów znajdą Państwo w odpowiednich dokumentach umownych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

Uzyskane w SEW-EURODRIVE dane dotyczące zakupu naszych produktów lub korzystania z usług mogą być również przekazywane zewnętrznym biegłym rewidentom i/lub doradcom SEW-EURODRIVE dla ich celów doradczych i kontrolnych. SEW-EURODRIVE przechowuje dane zebrane w celu wykonania umowy w systemie operacyjnym tak długo, jak długo istnieją roszczenia z tytułu rękojmi lub inne cele wskazane w niniejszej deklaracji. Następnie dane, które podlegają obowiązkowi przechowywania na podstawie przepisów prawnych (np. podatkowych) są archiwizowane i usuwane po upływie okresu obowiązywania tego obowiązku. Wszystkie pozostałe dane są usuwane bezpośrednio, chyba że istnieją inne zastosowania danych wskazane w niniejszym oświadczeniu. Przetwarzanie danych odbywa się w odniesieniu do roszczeń gwarancyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.

b) Sprawdzanie adresu i wiarygodności kredytowej

W celu sprawdzenia adresu i zdolności kredytowej firma SEW-EURODRIVE wywołuje dane adresowe Państwa firmy, zapisane w bazach danych agencji kredytowych, jak również dane o zdolności kredytowej, również te, które ustalane są na podstawie procedur matematyczno-statystycznych (scoring). Ma to miejsce wtedy, jeżeli SEW-EURODRIVE po zawarciu umowy podejmie ryzyko ekonomiczne i chce się zabezpieczyć poprzez zapytanie o wiarygodność kredytową. Na podstawie tych informacji SEW-EURODRIVE może udzielić kredytu z tytułu dostaw towarów lub usług. W celu dokonania oceny zdolności kredytowej możemy korzystać z usług profesjonalnych podmiotów (agencji kredytowych).

Informacje z agencji kredytowych oraz wewnętrzne informacje o zachowaniach płatniczych są oceniane wewnętrznie przez firmę SEW-EURODRIVE i w ten sposób powstaje własny rating jako podstawa do przyznania limitu kredytowego. Dane dotyczące wypłacalności zostaną usunięte 5 lat po ostatniej dostawie towaru. Omawiane tutaj przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO w celu umożliwienia Państwu dostarczenia towaru lub świadczenia usług serwisowych.

c) Wykorzystanie danych przez SEW-EURODRIVE w celach reklamowych

SEW-EURODRIVE oraz zleceniobiorcy (drukarnie) wykorzystują Państwa nazwisko i adres jako osoby kontaktowej w bieżących kontaktach handlowych lub osoby zainteresowane do dalszych działań mających na celu utrzymanie i aktywizację partnerów handlowych. Do zastosowań reklamowych zalicza się przesyłanie reklam naszych produktów i usług drogą pocztową. Wreszcie, chcielibyśmy pozostać z Państwem w kontakcie przy specjalnych okazjach i na przykład wysłać Państwu życzenia świąteczne. SEW-EURODRIVE wykorzysta Państwa numer telefonu lub adres e-mail do celów reklamowych, jeżeli została wyrażona na to uprzednia zgoda.

SEW-EURODRIVE może przetwarzać Państwa dane pozyskane w związku z utrzymywaniem relacji biznesowych (takiej jak: dane kontaktowe, informacje na temat zakupionych produktów, czy usług) oraz podczas korzystania z ofert/serwisów na stronie internetowej, targów lub innych akcji promocyjnych w celu profilowania i przygotowania dla Państwa spersonalizowanej oferty.

Możemy przekazać Państwu – jako istniejącemu klientowi lub jeśli otrzymaliśmy Państwa dane kontaktowe w inny sposób – w opisanych powyżej ramach również drogą pocztową informacje o szczególnych działaniach, wydarzeniach lub imprezach targowych. Jeśli wyrazili Państwo na to uprzednią zgodę, będą otrzymywać od nas mail z informacją o konkretnej akcji, jak mogą Państwo w niej uczestniczyć i jakie informacje muszą Państwo nam podać. Możemy również rejestrować Państwa uczestnictwo poprzez stronę internetową związaną ze zdarzeniami i przetwarzać Państwa dane w wyznaczonych celach np. w celu udostępnienia oferowanych produktów lub przesłania informacji. Otrzymane informacje możemy ew. wykorzystać w ramach opisanego tutaj przetwarzania. Przetwarzanie Państwa danych na podstawie oceny naszych interesów, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO; w przypadku uczestnictwa w akcji i rejestracji przetwarzamy Państwa dane w celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

Państwa dane przetwarzane w celach reklamowych są przechowywane w UE. Możemy korzystać z usług usługodawców, którzy starannie wyselekcjonowaliśmy i sprawdziliśmy. Jeżeli w poszczególnych przypadkach dane są przekazywane i przetwarzane na serwerach w krajach trzecich poza UE/EOG, tj. w szczególności w USA i ewentualnie w Wielkiej Brytanii (UK) w celach reklamowych, korzystamy ze zleconych i monitorowanych usługodawców, którzy zobowiązali się do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych i z którymi zostały uzgodnione standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych Komisji UE. W pojedynczych przypadkach może dojść do uzyskania zgody na transfer danych z art. 49 RODO, np. na realizację umowy o międzynarodowej koncentracji lub w przypadku udzielenia zgody.

Dane osobowe zebrane do celów reklamowych dane będą przetwarzane przez cały czas trwania naszych produktów i Państwa właściwości jako klienta. Wyjątki dotyczą sytuacji, w których zgoda pozwala na dłuższe wykorzystanie i/lub dane podlegają ustawowym obowiązkom przechowywania. W tym ostatnim przypadku usunięcie następuje po upływie okresu przechowywania. Wykonanie Państwa prawa do wniesienia sprzeciwu, do którego informujemy Państwa w punkcie V. może skutkować krótszym czasem przetwarzania.

Podstawą prawną wykorzystania do celów reklamowych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO lub w przypadku udzielenia zgody na art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. W zakresie Państwa praw w zakresie użytkowania do celów reklamowych, w szczególności prawa do wniesienia sprzeciwu przeciwko wykorzystaniu do celów reklamowych, informujemy Państwa o tym poniżej.

d) Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zobowiązań prawnych

SEW-EURODRIVE podlega – podobnie jak każde przedsiębiorstwo w Polsce i Europie – różnym zobowiązaniom prawnym, np. do przeprowadzania weryfikacji danych naszych klientów i partnerów biznesowych. W tych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do spełnienia tych wymogów prawnych. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa konieczne może być częściowe zautomatyzowane przetwarzanie Państwa danych w tym profilowanie. O ile nie zostaną Państwo o tym wyraźnie uprzedzeni, w związku z profilowaniem nie są podejmowane zautomatyzowane indywidualne decyzje. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO w połączeniu z odpowiednimi przepisami prawa.

Niniejsze wytyczne ustawowe odnoszą się w szczególności do:

 • Zapobieganie nadużyciom finansowym i praniu pieniędzy
 • Wymogów w zakresie kontroli i sprawozdawczości podatkowej
 • Wyceny i zarządzania ryzykiem w koncernie
 • Wykazów sankcji
 • Kontroli eksportu, wymogów celnych
 • Audytów, w szczególności przez biegłych rewidentów.

2. Przekazywanie danych w ramach Grupy SEW-EURODRIVE

SEW-EURODRIVE może przekazywać i w razie potrzeby aktualizować Państwa dane podstawowe (nazwa przedsiębiorstwa, osoba kontaktowa, adres i dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail) do innych przedsiębiorstw Grupy SEW-EURODRIVE, aby zapewnić, że wszystkie spółki SEW-EURODRIVE uczestniczące w procesie (np. realizacja umowy) będą miały dostęp Państwa jednolitych danych podstawowych. Ma to na celu uproszczenie naszych procesów i może Państwa zwolnić z obowiązku ponownego podawania danych podstawowych w przypadku kontaktu z innym przedsiębiorstwem należącym do koncernu. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b lub f RODO. Państwa prawa są zabezpieczone wewnętrznymi uregulowaniami umownymi zapewniającymi wysoki poziom ochrony danych.

Ponadto, oprócz danych podstawowych, innym firmom SEW-EURODRIVE mogą zostać przekazane konieczne do przygotowania zamówienia. Na przykład wiele produktów SEW-EURODRIVE jest produkowanych przez różne spółki SEW-EURODRIVE, dlatego w celu uproszczenia realizacji zamówienia i dostawy można dokonać przeniesienia danych. W takim przypadku w ramach umowy zostaną Państwo poinformowani o ich przeniesieniu. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

W przypadku, gdy Państwa firma znajduje się poza terytorium Polski, odpowiedzialna za Państwa obsługę i obsługę umów lub zapytań może być powiązana z nami spółka SEW-EURODRIVE właściwa dla siedziby Państwa przedsiębiorstwa. Wówczas ta spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, o ile nie wyrażą Państwo sprzeciwu wobec ich przekazywania i przetwarzania przez tą firmę.

Opisane powyżej operacje przetwarzania danych mogą skutkować przetwarzaniem Państwa danych podstawowych przez spółki SEW-EURODRIVE poza Unią Europejską (UE) lub obszarem gospodarczym (EOG). Jeżeli Komisja UE nie ustaliła odpowiedniego poziomu ochrony danych, dokonaliśmy odpowiednich ustaleń umownych, z reguły zawarliśmy standardowe klauzule umowne UE – i dokładnie zbadaliśmy poziom ochrony w danym kraju. Zestawienie przedsiębiorstw wchodzących w skład koncernu znajduje się tutaj. Dane te podlegają takim samym regulacjom usuwania jak opisano powyżej.

3. Ankiety z wykorzystaniem narzędzi internetowych

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem ankiet lub sondaży z klientami, aby dowiedzieć się jak najwięcej o wymaganiach naszych klientów wobec naszych produktów i usług. W tym celu możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie, w której udział zawsze jest dobrowolny.

Gdy biorą Państwo udział w ankiecie, podane przez Państwa informacje będą przetwarzane anonimowo. Ponadto możemy przechowywać Państwa dane osobowe, takie jak adres e-mail, aby móc zaprosić Państwa do udziału w ankietach, które przetwarzamy niezależnie od wyników ankiet. Będziemy również przechowywać informacje o tym, że wzięli Państwo udział w ankiecie, aby zapobiec wielokrotnemu uczestnictwu, a tym samym ewentualnemu zafałszowaniu wyników; informacje te będą przechowywane oddzielnie od informacji o uczestnictwie lub Państwa adresu e-mail i nie są łączone z innymi danymi.

W przypadku uczestnictwa w ankiecie odpowiedzi uczestników będą zbierane i analizowane statystycznie. Przypisanie odpowiedzi do uczestników nie będzie możliwe. Ponadto zwracamy uwagę na konieczność zadawania pytań w sposób uniemożliwiający nawiązanie indywidualnego stosunku do osoby udzielającej odpowiedzi. Częściowo możemy powiązać uczestnictwo w ankiecie z konkursem lub innymi premiami, co jednak odbywa się tylko w taki sposób, że następuje rozgraniczenie między odpowiedziami a premiami, co oznacza, że nie można powiązać ich z odpowiedziami. Dodatkowo możemy wyświetlić poszczególne elementy designu, takie jak zdjęcia, filmy, pytania czy strony indywidualnie. Przy wykonywaniu ankiet i badań korzystamy z narzędzia SurvGo, które działa jako nasz podmiot przetwarzający i jest przez nas odpowiednio weryfikowana (dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych znajdą Państwo w Polityce prywatności dostawcy, Polityka prywatności (survgo.com)).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych kontaktowych do celów reklamowych jest punkt III. 1. c niniejszej polityki prywatności. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w trakcie udziału w ankiecie jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na uzyskaniu informacji o firmie i naszych produktach, które mogą nam Państwo dobrowolnie przekazać.

IV. Cele i sposoby wykorzystania danych kandydatów na pracowników w SEW-EURODRIVE

W przypadku ubiegania się o pracę w SEW-EURODRIVE obowiązują niżej opisane zasady przetwarzania danych. O przetwarzaniu danych po zatrudnieniu poinformujemy Państwa osobno z chwilą zawarcia Państwa umowy.

1. Zakres przetwarzania danych i cele zastosowania

a) Wewnętrzne przetwarzanie przy rozpatrywaniu aplikacji

Przetwarzamy dane podane w ramach Państwa aplikacji w celu rozpatrzenia Państwa kandydatury oraz przydatności na wybrane stanowisko. Przechowujemy Państwa dane w naszym własnym centrum danych w Polsce, również w przypadku ubiegania się o pracę za pośrednictwem jednego z naszych pośredników lub platformy mediów społecznościowych. Przy sprawdzaniu Państwa kandydatury możemy ewentualnie korzystać z wyspecjalizowanych i nadzorowanych przez nas usługodawców. W każdym przypadku do pełnej oceny Państwa kandydatury potrzebujemy następujących informacji: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie innych informacji, w tym zdjęcie, jest dobrowolne.

Państwa dane zebrane w toku rekrutacji zostaną usunięcie 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba że wyrazicie Państwa zgodę na umieszczenie ich w naszej bazie kandydatów. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

W przypadku osób poniżej 18. roku życia, przy zawieraniu umowy z Państwem potrzebujemy zgody Państwa opiekuna prawnego. Także dłuższe przechowywanie Państwa danych aplikacyjnych (np. dla późniejszego stażu) odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą i zgodą opiekunów, które są wpisywane na formularzach.

b) Dopasowanie do ofert wolnych miejsc pracy w Grupie SEW-EURODRIVE

Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, podczas procesu rekrutacji sprawdzimy, czy kwalifikują się Państwo na inne stanowiska niż to na które aktualnie rekrutujecie, a które odpowiadają Państwa kwalifikacjom. W celu przeprowadzenia porównania przechowujemy Państwa dane kandydatów w bazie kandydatów. Jeśli nie życzą sobie Państwo takiego dostępu w późniejszym terminie, będziecie Państwo mogli nas o tym poinformować w każdej chwili, w dowolnej formie e-mailem lub w sposób opisany poniżej (V.). Sprzeciw, niezależnie od czasu, nie będzie miał oczywiście żadnego wpływu na wybór w przypadku Państwa aktualnej aplikacji. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Państwa prawa są zabezpieczone wewnętrznymi uregulowaniami umownymi zapewniającymi wysoki poziom ochrony danych.

c) Zapisywanie Państwa aplikacji w puli kandydatów

Jeżeli wyrażą Państwo odpowiednią zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w kolejnych rekrutacjach Państwa dane zostaną umieszone w naszej bazie kandydatów. W ten sposób będziemy mogli się z Państwem skontaktować, gdy pojawi się odpowiednie stanowisko. Formularz podania o pracę wraz z tekstem zgody można wypełnić tutaj.

W przypadku Państwa zgody przechowujemy Państwa dane rekrutacyjne nie dłużej niż 5 lat. Prosimy pamiętać, że w przypadku niewyrażenia zgody nie możemy uwzględnić Państwa przy przyszłym obsadzaniu stanowisk, które mogą być dla Państwa odpowiednie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

2. Aplikowanie za pośrednictwem platform mediów społecznościowych

Mogą Państwo również aplikować do nas za pośrednictwem platform mediów społecznościowych (np. LinkedIn). Dane z platformy przekierowywane są na dedykowany adres email: praca@sew-eurodrive.pl w postaci Państwa CV i wszelkich innych dokumentów, które dostarczyli Państwo za pośrednictwem platform. Nie są nam znane żadne dalsze szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez platformy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

3. Aplikowanie na praktyki i staże

Chętnie przyjmiemy od Państwa zgłoszenia na staże i praktyki. Państwa dane rekrutacyjne są przetwarzane zgodnie z opisanymi tutaj zasadami, z zastrzeżeniem, że nie umieszczamy Państwa w naszej puli kandydatów. W przypadku braku wyboru Państwa kandydatury na staż czy praktykę usuwamy Państwa dokumenty aplikacyjne każdorazowo na koniec każdego kwartału po zakończeniu procesu rekrutacji. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. VI. Państwa prawa jako osób, których dane osobowe przetwarzamy

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO)
 • Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych (art. 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów reklamowych, w tym profilowaniu lub przekazywaniu danych osobom trzecim do celów reklamowych, w dowolnym momencie bez podania powodów.

Ponadto każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje ogólne prawo do wniesienia sprzeciwu (por. art. 21 ust. 1 RODO). W takim przypadku należy uzasadnić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aktualizacja: 09/2022