Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie stronami internetowymi SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-518) przy ul. Technicznej 5 oraz naszą ofertą i działalnością.
Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas kwestią bardzo ważną. Dane osobowe, pozyskiwane podczas Państwa wizyt na naszych stronach internetowych oraz w związku z przeprowadzaniem naszych procesów operacyjnych przetwarzane są w sposób poufny oraz zgodny z przepisami prawa.

Dane osobowe

Informujemy, że za pośrednictwem naszych stron internetowych nie pozyskujemy danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail), chyba że dobrowolnie udostępnili nam Państwo powyższe dane np. poprzez dokonanie rejestracji czy wypełnienie ankiety lub jeśli wyrazili Państwo zgodę na powyższe lub odpowiednie przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych na to pozwalają.

Sposób oraz cel wykorzystywania danych osobowych

Udostępnione nam dane osobowe wykorzystujemy przede wszystkim w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania, wykonywania Państwa zleceń lub udostępniania Państwu informacji oraz ofert.

W celu utrzymywania kontaktów z klientami może zachodzić także konieczność:

 • zapisywania oraz przetwarzania danych osobowych, aby móc lepiej spełniać Państwa życzenia oraz ulepszać nasze produkty i usługi;
 • wykorzystywania przez nas (lub przez podmioty trzecie działające w naszym imieniu) danych osobowych w celu:
  • udzielenia na Państwa prośbę informacji o naszej ofercie,
  • przesyłania ofert, które mogą być przydatne w Państwa działalności np. w ramach newslettera SEW-EURODRIVE,
  • przeprowadzania ankiet online, mających na celu coraz lepsze realizowanie zapotrzebowań i wymagań naszych klientów.

Oczywiście szanujemy Państwa decyzję o niewyrażeniu zgody na przekazanie nam danych osobowych. Wskazujemy jednak że przetwarzanie przez nas danych osobowych ma na celu wspieranie relacji z klientami w szczególności w związku z potrzebami marketingu bezpośredniego oraz badaniami rynkowymi. Informujemy, że nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim ani nie wprowadzamy ich do obrotu w żaden inny sposób.

Pozyskane od Państwa online dane osobowe pobieramy, wykorzystujemy oraz przetwarzamy wyłącznie do celów, o których zostali Państwo poinformowani, za wyjątkiem sytuacji, w których pozyskiwanie, przetwarzanie oraz wykorzystywania danych osobowych:

 • następuje w celu, który jest w sposób bezpośredni powiązany z celem pierwotnym, w którym te dane zostały pozyskane,
 • wymagane jest dla celów przygotowania, negocjowania oraz wywiązywania się z zawartej lub zawieranej z Państwem umowy,
 • wymagane jest z powodu istnienia obowiązku prawnego lub w związku z wezwaniem otrzymanym od właściwych organów np. Policji, sądu lub organów kontroli,
 • niezbędne jest w celu ochrony roszczeń prawnych SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. w tym uczestniczenia przez powyższą Spółkę w sprawach sądowych w charakterze pozwanego.

Dane pozyskiwane automatycznie, niebędące danymi osobowymi

Z chwilą wejścia na nasze strony internetowe automatycznie (tzn. nie poprzez rejestrację) zbierane są informacje, które nie są przyporządkowane do konkretnych osób (np. rodzaj wyszukiwarki internetowej oraz rodzaj używanego systemu operacyjnego, data i godzina wizyty na stronie, nazwa domeny strony internetowej, z której użytkownik dostał się na naszą stronę internetową, liczba wejść na stronę oraz średni czas pozostawania na niej, przeglądane strony internetowe). Na stronach internetowych zbierane i zapisywane są w celach marketingowych oraz optymalizacyjnych dane za pomocą technologii firmy etracker GmbH. Z danych tych można utworzyć pseudonimizowane profile użytkowników. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie.

Pliki cookies („ciasteczka") są to małe pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu może go rozpoznać przy ponownym połączeniu.

Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie wyszukiwarki. Dane pozyskiwane za pomocą technologii etracker GmbH bez odrębnej zgody Użytkownika nie będą wykorzystywane do identyfikacji jego danych osobowych jak również nie będą łączone z danymi osobowymi pseudonimizowanych profili użytkowników.

Wyżej opisane informacje są przez nas wykorzystywane w celu oceny atrakcyjności naszych stron internetowych oraz poprawienia ich zawartości i funkcjonalności.

Wykorzystywanie plików cookie

1. Pliki cookie SEW-EURODRIVE

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe informacje w formie pliku cookie mogą zostać zapisane na Państwa komputerze, które służą do automatycznego rozpoznania Państwa komputera podczas kolejnej wizyty na naszych stronach internetowych.

Pliki cookie pozwalają między innymi :

 • na dostosowanie Państwa preferencji dotyczących oglądalności stron internetowych i ich funkcjonalności do Państwa zapotrzebowań,
 • zapisanie Państwa hasła, w tym celu żeby Państwo nie mieli konieczności jego ponownego wpisywania podczas kolejnej wizyty.

Jeśli Państwo sobie nie życzą, żeby Państwa komputer był przez nas rozpoznawany mogą Państwo ustawić wyszukiwarkę internetową w Państwa komputerze w taki sposób, żeby usuwała pliki cookie z dysku twardego, blokowała je lub ostrzegała przed ich zapisaniem.

Może to jednak skutkować brakiem dostępności dla Państwa niektórych funkcji na naszych stronach internetowych.

2. Pliki cookie podmiotów trzecich

Oprócz własnych plików cookie (czyli tych umieszczonych bezpośrednio przez nas na stronach internetowych), istnieją także zewnętrzne pliki cookie umieszczane przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane na naszych stronach internetowych.

SEW-EURODRIVE nie ma wpływu na proces przetwarzania danych osobowych przez powyższe podmioty. Informacje dotyczące danych osobowych oraz ich przetwarzania należy uzyskać ze stron internetowych wyżej opisanych podmiotów zewnętrznych.

Stosowanie wtyczek społecznościowych jako części mediów społecznościowych

Facebook

Nasze strony internetowe wykorzystują wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Facebook.com, zarządzanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Facebook lub przyrostek „Facebook", „lubię to", lub „udostępnij". Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszych witrynach internetowych zawierających wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Facebook i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Facebook. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Facebooka. Po wciśnięciu określonego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Facebook przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką Facebook. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Facebook, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Facebook dotyczącymi ochrony danych. Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszych stron internetowych, powinien wylogować się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.

Twitter

Nasze strony internetowe wykorzystują wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Twitter, zarządzanej przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter"). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Twitter lub przyrostek „tweet". Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszych witrynach internetowych zawierających wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Twitter i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Twitter. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Twitter, Twitter może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Twitter. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Twitter przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Twitter, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Twitter dotyczącymi ochrony danych.

Google+

Nasze strony internetowe wykorzystują wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej plus.google.com, zarządzanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google"). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Google+ lub przyrostek „Google+" lub „Google plus”, lub „+1". Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszych witrynach internetowych zawierających wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z Google i wyraża zgodę na przekaz danych do Google. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w Google+, Google może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Google+. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do Google przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką Google. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Google+, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami Google dotyczącymi ochrony danych. Jeśli Użytkownik nie chce, aby Google gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszych stron internetowych, musi wylogować się z Google+ przed odwiedzeniem naszych stron internetowych. naszej strony.

YouTube

Nasze strony internetowe korzystają z platformy wideo YouTube zarządzanej przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo. Po załadowaniu strony na naszej witrynie internetowej zintegrowany odtwarzacz YouTube ustanawia połączenie z YouTube w celu zagwarantowania technicznej transmisji pliku audio lub wideo. Po ustanowieniu połączenia z YouTube, następuje transfer danych do YouTube. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez YouTube oraz praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami portalu YouTube dotyczącymi ochrony danych.

LinkedIn

Nasze strony internetowe wykorzystują wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej LinkedIn, zarządzanej przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA ( "LinkedIn"). Wtyczki oznaczone są logo LinkedIn albo przyciskiem ''Udostępnij na LinkedIn''. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszych witrynach internetowych zawierającej wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem LinkedIn i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu LinkedIn. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie LinkedIn. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu LinkedIn przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis LinkedIn, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu LinkedIn dotyczącymi ochrony danych.

Wycofanie zgody

W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych przez oświadczenie złożone na piśmie wobec administratora Państwa danych, tj. SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o., ul. Techniczna 5, 92-518 Łódź. Dane osobowe zostaną usunięte przez administratora Państwa danych po otrzymaniu przez niego odwołania zgody na ich przechowywanie i wykorzystywanie w przypadku jeśli operacje na danych osobowych opierają się wyłącznie na Państwa zgodzie na ich przetwarzanie. W przypadkach realizacji uprawnień bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub gdy jest to związane z realizacją umowy SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. będzie nadal uprawniona do przetwarzania Państwa danych osobowych.

Bezpieczeństwo

SEW-EURODRIVE podejmuje działania techniczne oraz organizacyjne, które mają na celu ochronę Państwa danych osobowych przed niezamierzonym lub nieprawnym usunięciem, modyfikacją, utratą, nieuprawnionym przekazaniem oraz dostępem osób trzecich.

Wykorzystywanie linków zewnętrznych

Nasze strony internetowe zawierają linki do stron internetowych innych podmiotów. SEW-EURODRIVE nie odpowiada za politykę ochrony danych osobowych oraz treści stron internetowych innych podmiotów.

Kontakt

W razie wszelkich pytań odnośnie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z administratorem Państwa danych, tj.

SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.

ul. Techniczna 5

92-518 Łódź

adres e-mail sew.webmaster@sew-eurodrive.pl