Platformy montażowe (skillet) – rozwiązania automatyzacji

 • czerwona karoseria samochodowa na platformie posuwowej z wózkiem podnośnym i czerwoną techniką napędową

Rozwiązania MAXOLUTION® utorowały drogę ustandaryzowanym, skalowalnym rozwiązaniom Skillet, począwszy od prostych rozwiązań po systemy z zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa.

Nasza oferta w zakresie systemów typu skillet

 • Rozwiązanie MAXOLUTION® w zakresie platform montażowych z ekranowaną siecią WLAN: Skillet Advanced
 • Rozwiązanie MAXOLUTION® w zakresie platform montażowych z bezpieczną komunikacją: Skillet Safety

Zalety

 • Wszystko z jednego źródła

  Kompletny system sterowania i napędu od sterowania stacjonarnego do sterowników i czujników zainstalowanych w platformach.
 • Niezawodne planowanie i minimalizacja ryzyka

  Dzięki certyfikowanemu zespołowi projektowemu, symulacji i emulacji przy pomocy MOVIVISION®, wsparciu procesów rozruchu, odbioru oraz bieżącej produkcji.
 • Doskonałe dopasowanie do wymagań produkcyjnych

  Systemy modularne są zintegrowane z systemami sąsiadującymi dzięki zastosowaniu elastycznych rozwiązań MOVIVISION® z zakresu oprogramowania.
 • Transparentność danych i wysoka dostępność systemu

  Dzięki inteligentnym rozwiązaniom Drive Radar® z zakresu oprogramowania, możliwe jest monitorowanie stanu i konserwacja prewencyjna.

Systemy platform Skillet Advanced

Funkcje systemu Advanced

Funkcje systemu Advanced

 • Sterownik MOVIPRO® PHC z ekranowaną komunikacją WLAN poprzez falowód szczelinowy do stacjonarnego sterowanika Segment Controller
 • Opcjonalnie z komunikacją za pomocą koncentrycznego kabla promieniującego
 • Zintegrowany falownik do osi podnoszenia, możliwe dadanie dodatkowych osi przez zastosowanie falowników decentralnych
 • Szybka diagnoza poprzez wyświetlacz zintegrowany wyświetlacz 7-mio segmentowy
 • Moduł Pamięci parametrów umożliwiający szybkie uruchomienie i wymianę urządzeń w sytuacji awaryjnej
 • Szczegółowa diagnoza pojazdów z poziomu MOVIVISION®
 • Opcjonalny pilot sterowania ręcznego
 • Rozpoznawania pozycji za pomocą systemu kodów 2D
 • Opcja: rozpoznawanie pozycji za pośrednictwem transponderów RFID

Schemat technologiczny

Schemat technologiczny platformy posuwowej Advanced

Technika bezpieczeństwa pracy

 • Opcjonalnie: przekaźnik bezpieczeństwa UCS do realizacji bezpiecznego ograniczenia pozycji (SLP) osi poziomej z układem dwóch enkoderów

Stacjonarne funkcje komunikacji

 • Sterownik System/Segment Controller do sterowania i diagnozy platform
 • Niezawodna ekranowana komunikacja WLAN w falowodzie szczelinowym
 • Opcjonalnie w trudnych warunkach otoczenia: komunikacja poprzez promieniujący kabel koncentryczny z systemem transponderów RFID do rozpoznawania pozycji
 • Szynoprzewódy lub bezobsługowy indukcyjny przesył energii
 • Wizualizacja i obsługa za pomocą systemu opartego na Windows - panele HMI lub PC

Funkcje oprogramowania

 • Koordynacja i monitoring wysokości podnoszenia przez oprogramowanie systemowe MOVIVISION® do parametryzacji i diagnostyki
 • Parametryzowany interfejs do połączenia z nadrzędnym sterownikiem PLC
 • Opcja: automatyczny test hamulca
 • Wirtualne platformy z systemem wykrywania luk
 • Szczegółowa diagnostyka
 • Monitorowanie stanu (Condition Monitoring)
 • Opcjonalnie: symulacja 3D z parametryzowanymi buforami w oparciu o docelowe oprogramowanie
 • Opcjonalnie: oprogramowanie Motion Profile Manager do szybkich modyfikacji profilu podnoszenia

Dane techniczne

 • Zintegrowany falownik napędu do mocy maks. 6 kW (tryb pracy przerywanej S3) do osi podnoszącej
 • Kompaktowa, płaska konstrukcja mobilnego sterownika napędu – dla platform montażowych specjalnie tylko 11 cm wysokości
 • Szybkie ładowanie MOVIPRO®i modemu – okres uruchamiania tylko ok. 12–15 s
 • Ciągła komunikacja WLAN w ekranowanym falowodzie szczelinowym
 • Opcjonalnie w trudnych warunkach otoczenia punktowa komunikacja światłowodowa

Systemy platform Skillet Safety

Funkcje systemu Safety

Funkcje platformy montażowej Safety

 • Sterownik MOVIPRO® PHC z bezpieczną komunikacją poprzez sieć WLAN w falowodzie szczelinowym
 • Zintegrowany falownik napędy podnoszenia
 • Rozpoznawanie bezpiecznej pozycji za pomocą systemu kodów 2D
 • Bezpieczna pozycja i bezpieczna prędkość (SLS/SLP) osi podnoszenia
 • Szybka diagnoza poprzez wbudowany wyświetlacz 7-mio segmentowy
 • Moduł pamięi parametrów umożliwiający szybkie uruchomienie i wymianę urządzeń w sytuacji awaryjnej
 • Szczegółowa diagnoza platform z pomocą MOVIVISION®
 • Przesyłanie parametrów sterowania i bezpieczeństwa poprzez sieć WLAN
 • Opcjonalnie pilot do sterowania ręcznego

Schemat technologiczny

Schemat technologiczny platformy posuwowej Safety

Technika bezpieczeństwa pracy

 • Sterownik bezpieczeństwa MOVISAFE HM31 – SIL 3/ PL e

Dostępne funkcje bezpieczeństwa PL d:

 • STO, SLS, SLP oraz bezpieczne sterowanie hamulcem (Safe Brake Control (SBC) osi podnoszenia
 • STO i SLP dla osi x
 • Awaryjne zatrzymanie urządzenia dzięki bezpiecznej komunikacji
 • Test hamulców

Stacjonarne funkcje urządzenia

 • Sterownik System/Segment Controller do sterowania i diagnozy pojazdów
 • Niezawodna ekranowana komunikacja WLAN w falowodzie szczelinowym
 • Wizualizacja i obsługa za pomocą systemu opartego na Windows takich jak panele HMI lub PC
 • Szynoprzewódy lub bezobsługowy indukcyjny przesył energii

Funkcje oprogramowania

 • Koordynacja i monitoring wysokości podnoszenia przez oprogramowanie systemowe MOVIVISION®®
 • Parametryzacja i diagnozowanie w aplikacji rozproszonej typu klient-serwer z zarządzaniem uprawnieniami dostępu
 • Parametryzowany interfejs do połączenia z nadrzędnym sterownikiem PLC
 • Automatyczny test hamulców
 • Wirtualne platformy z systemem rozpoznawania luk
 • Szczegółowa diagnostyka
 • Monitorowanie stanu
 • Opcjonalnie: symulacja 3D z parametryzowanymi buforowymi w oparciu o docelowe oprogramowanie urządzeń
 • Opcjonalnie: Oprogramowanie Motion Profile Manager) do szybkich modyfikacji profilu podnoszenia

Dane techniczne

 • Zintegrowany falownik napędu do mocy maks. 22 kW do osi podnoszenia
 • Dokładność pozycjonowania do +/- 2mm
 • Sterownik Segment Controller koordynuje do 50 platform, możliwa kaskada do maks. 10 sterowników
 • Sterownik bezpieczeństwa PFF-HM31 PLe
 • Kompaktowa budowa – Sterownik MOVIPRO®® PHCtylko ok. 109 mm
 • Szybkie uruchomienie MOVIPRO® i modemu – czas uruchomienia tylko ok. 12–15 s
 • Ciągła komunikacja WLAN w ekranowanym falowodzie szczelinowym

Dlaczego rozwiązania Skillet MAXOLUTION® są najlepsze w Twojej produkcji?

Platformy skillet z komunikacją poprzez sieć WLAN

Skillet Advanced

Opcja 1 do trudnych warunków otoczenia:

 • punktowa komunikacja za pomocą koncentrycznego kabla promieniujacego
 • transponder RFID do rozpoznawania pozycji

Opcja 2 do systemów bez zakłóceń – elastyczna i ekranowana komunikacja:

 • skillet z ciągłą komunikacją do indywidualnego pozycjonowania stołu podnoszonego
 • zaoszczędź czas dzięki szybko uruchamiającemu się modemowi
 • oś podnosząca i opcjonalne osie dodatkowe
 • opcjonalnie moduł bezpieczeństwa do bezpiecznego podnoszenia (SLS / SLP)

Platformy montażowe z bezpieczną komunikacją (WLAN)

Skillet Safety

 • elastyczne, precyzyjne i bezpieczne
 • wirtualne uruchamianie za pomocą symulacji i emulacji
 • prosta edycja i zmiana wysokości podnoszenia przez użytkownika
 • stałe monitorowanie– DriveRadar® / monitorowanie stanu i konserwacja prewencyjna
 • bezpieczna prędkość i pozycja ruchów
 • wiele dodatkowych funkcji z zakresu bezpieczeństwa w wersji SIL3 (PL d/e)
 • optymalizacja produkcji dzięki rozpoznawaniu luk wirtualnych pomiędzy platformami

Z chęcią Państwu doradzimy

 • Nasi specjaliści znają Państwa branżę oraz jej potrzeby
 • Pozostają niezmiennie do Państwa dyspozycji, w każdym miejscu na świecie
 • Dysponujemy odpowiednią wiedzą oraz narzędziami, aby zapewnić Państwu optymalne doradztwo
Kontakt

Proszę wprowadzić swój kod pocztowy, aby skontaktować się z odpowiednią osobą kontaktową.

Service
Samojezdne wózki transportowe AGV dla Twojej inteligentnej fabryki przyszłości
Factory automation

Ładuję materiał wideo...

Samojezdne wózki transportowe AGV dla Twojej inteligentnej fabryki przyszłości

Factory automation

Samojezdne wózki transportowe AGV dla Twojej inteligentnej fabryki przyszłości

Ostatnio odwiedzone