Platformy montażowe (skillet) – rozwiązania automatyzacji

 • czerwona karoseria samochodowa na platformie posuwowej z wózkiem podnośnym i czerwoną techniką napędową

Rozwiązania MAXOLUTION® utorowały drogę ustandaryzowanym, skalowalnym rozwiązaniom Skillet, począwszy od prostych rozwiązań po systemy z zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa.

Nasza oferta w zakresie systemów typu skillet

 • Rozwiązanie MAXOLUTION® w zakresie platform montażowych z ekranowaną siecią WLAN: Skillet Advanced
 • Rozwiązanie MAXOLUTION® w zakresie platform montażowych z bezpieczną komunikacją: Skillet Safety

Zalety

 • Wszystko z jednego źródła

  Kompletny system sterowania i napędu od sterowania stacjonarnego do sterowników i czujników zainstalowanych w platformach.
 • Niezawodne planowanie i minimalizacja ryzyka

  Dzięki certyfikowanemu zespołowi projektowemu, symulacji i emulacji przy pomocy MOVIVISION®, wsparciu procesów rozruchu, odbioru oraz bieżącej produkcji.
 • Doskonałe dopasowanie do wymagań produkcyjnych

  Systemy modularne są zintegrowane z systemami sąsiadującymi dzięki zastosowaniu elastycznych rozwiązań MOVIVISION® z zakresu oprogramowania.
 • Transparentność danych i wysoka dostępność systemu

  Dzięki inteligentnym rozwiązaniom Drive Radar® z zakresu oprogramowania, możliwe jest monitorowanie stanu i konserwacja prewencyjna.

Systemy platform Skillet Advanced

Funkcje systemu Advanced

Funkcje systemu Advanced

 • Sterownik MOVIPRO® PHC z ekranowaną komunikacją WLAN poprzez falowód szczelinowy do stacjonarnego sterowanika Segment Controller
 • Opcjonalnie z komunikacją za pomocą koncentrycznego kabla promieniującego
 • Zintegrowany falownik do osi podnoszenia, możliwe dadanie dodatkowych osi przez zastosowanie falowników decentralnych
 • Szybka diagnoza poprzez wyświetlacz zintegrowany wyświetlacz 7-mio segmentowy
 • Moduł Pamięci parametrów umożliwiający szybkie uruchomienie i wymianę urządzeń w sytuacji awaryjnej
 • Szczegółowa diagnoza pojazdów z poziomu MOVIVISION®
 • Opcjonalny pilot sterowania ręcznego
 • Rozpoznawania pozycji za pomocą systemu kodów 2D
 • Opcja: rozpoznawanie pozycji za pośrednictwem transponderów RFID

Schemat technologiczny

Schemat technologiczny platformy posuwowej Advanced

Technika bezpieczeństwa pracy

 • Opcjonalnie: przekaźnik bezpieczeństwa UCS do realizacji bezpiecznego ograniczenia pozycji (SLP) osi poziomej z układem dwóch enkoderów

Stacjonarne funkcje komunikacji

 • Sterownik System/Segment Controller do sterowania i diagnozy platform
 • Niezawodna ekranowana komunikacja WLAN w falowodzie szczelinowym
 • Opcjonalnie w trudnych warunkach otoczenia: komunikacja poprzez promieniujący kabel koncentryczny z systemem transponderów RFID do rozpoznawania pozycji
 • Szynoprzewódy lub bezobsługowy indukcyjny przesył energii
 • Wizualizacja i obsługa za pomocą systemu opartego na Windows - panele HMI lub PC

Funkcje oprogramowania

 • Koordynacja i monitoring wysokości podnoszenia przez oprogramowanie systemowe MOVIVISION® do parametryzacji i diagnostyki
 • Parametryzowany interfejs do połączenia z nadrzędnym sterownikiem PLC
 • Opcja: automatyczny test hamulca
 • Wirtualne platformy z systemem wykrywania luk
 • Szczegółowa diagnostyka
 • Monitorowanie stanu (Condition Monitoring)
 • Opcjonalnie: symulacja 3D z parametryzowanymi buforami w oparciu o docelowe oprogramowanie
 • Opcjonalnie: oprogramowanie Motion Profile Manager do szybkich modyfikacji profilu podnoszenia

Dane techniczne

 • Zintegrowany falownik napędu do mocy maks. 6 kW (tryb pracy przerywanej S3) do osi podnoszącej
 • Kompaktowa, płaska konstrukcja mobilnego sterownika napędu – dla platform montażowych specjalnie tylko 11 cm wysokości
 • Szybkie ładowanie MOVIPRO®i modemu – okres uruchamiania tylko ok. 12–15 s
 • Ciągła komunikacja WLAN w ekranowanym falowodzie szczelinowym
 • Opcjonalnie w trudnych warunkach otoczenia punktowa komunikacja światłowodowa

Systemy platform Skillet Safety

Funkcje systemu Safety

Funkcje platformy montażowej Safety

 • Sterownik MOVIPRO® PHC z bezpieczną komunikacją poprzez sieć WLAN w falowodzie szczelinowym
 • Zintegrowany falownik napędy podnoszenia
 • Rozpoznawanie bezpiecznej pozycji za pomocą systemu kodów 2D
 • Bezpieczna pozycja i bezpieczna prędkość (SLS/SLP) osi podnoszenia
 • Szybka diagnoza poprzez wbudowany wyświetlacz 7-mio segmentowy
 • Moduł pamięi parametrów umożliwiający szybkie uruchomienie i wymianę urządzeń w sytuacji awaryjnej
 • Szczegółowa diagnoza platform z pomocą MOVIVISION®
 • Przesyłanie parametrów sterowania i bezpieczeństwa poprzez sieć WLAN
 • Opcjonalnie pilot do sterowania ręcznego

Schemat technologiczny

Schemat technologiczny platformy posuwowej Safety

Technika bezpieczeństwa pracy

 • Sterownik bezpieczeństwa MOVISAFE HM31 – SIL 3/ PL e

Dostępne funkcje bezpieczeństwa PL d:

 • STO, SLS, SLP oraz bezpieczne sterowanie hamulcem (Safe Brake Control (SBC) osi podnoszenia
 • STO i SLP dla osi x
 • Awaryjne zatrzymanie urządzenia dzięki bezpiecznej komunikacji
 • Test hamulców

Stacjonarne funkcje urządzenia

 • Sterownik System/Segment Controller do sterowania i diagnozy pojazdów
 • Niezawodna ekranowana komunikacja WLAN w falowodzie szczelinowym
 • Wizualizacja i obsługa za pomocą systemu opartego na Windows takich jak panele HMI lub PC
 • Szynoprzewódy lub bezobsługowy indukcyjny przesył energii

Funkcje oprogramowania

 • Koordynacja i monitoring wysokości podnoszenia przez oprogramowanie systemowe MOVIVISION®®
 • Parametryzacja i diagnozowanie w aplikacji rozproszonej typu klient-serwer z zarządzaniem uprawnieniami dostępu
 • Parametryzowany interfejs do połączenia z nadrzędnym sterownikiem PLC
 • Automatyczny test hamulców
 • Wirtualne platformy z systemem rozpoznawania luk
 • Szczegółowa diagnostyka
 • Monitorowanie stanu
 • Opcjonalnie: symulacja 3D z parametryzowanymi buforowymi w oparciu o docelowe oprogramowanie urządzeń
 • Opcjonalnie: Oprogramowanie Motion Profile Manager) do szybkich modyfikacji profilu podnoszenia

Dane techniczne

 • Zintegrowany falownik napędu do mocy maks. 22 kW do osi podnoszenia
 • Dokładność pozycjonowania do +/- 2mm
 • Sterownik Segment Controller koordynuje do 50 platform, możliwa kaskada do maks. 10 sterowników
 • Sterownik bezpieczeństwa PFF-HM31 PLe
 • Kompaktowa budowa – Sterownik MOVIPRO®® PHCtylko ok. 109 mm
 • Szybkie uruchomienie MOVIPRO® i modemu – czas uruchomienia tylko ok. 12–15 s
 • Ciągła komunikacja WLAN w ekranowanym falowodzie szczelinowym

Dlaczego rozwiązania Skillet MAXOLUTION® są najlepsze w Twojej produkcji?

Platformy skillet z komunikacją poprzez sieć WLAN

Skillet Advanced

Opcja 1 do trudnych warunków otoczenia:

 • punktowa komunikacja za pomocą koncentrycznego kabla promieniujacego
 • transponder RFID do rozpoznawania pozycji

Opcja 2 do systemów bez zakłóceń – elastyczna i ekranowana komunikacja:

 • skillet z ciągłą komunikacją do indywidualnego pozycjonowania stołu podnoszonego
 • zaoszczędź czas dzięki szybko uruchamiającemu się modemowi
 • oś podnosząca i opcjonalne osie dodatkowe
 • opcjonalnie moduł bezpieczeństwa do bezpiecznego podnoszenia (SLS / SLP)

Platformy montażowe z bezpieczną komunikacją (WLAN)

Skillet Safety

 • elastyczne, precyzyjne i bezpieczne
 • wirtualne uruchamianie za pomocą symulacji i emulacji
 • prosta edycja i zmiana wysokości podnoszenia przez użytkownika
 • stałe monitorowanie– DriveRadar® / monitorowanie stanu i konserwacja prewencyjna
 • bezpieczna prędkość i pozycja ruchów
 • wiele dodatkowych funkcji z zakresu bezpieczeństwa w wersji SIL3 (PL d/e)
 • optymalizacja produkcji dzięki rozpoznawaniu luk wirtualnych pomiędzy platformami

Z chęcią Państwu doradzimy

 • Nasi specjaliści znają Państwa branżę oraz jej potrzeby
 • Pozostają niezmiennie do Państwa dyspozycji, w każdym miejscu na świecie
 • Dysponujemy odpowiednią wiedzą oraz narzędziami, aby zapewnić Państwu optymalne doradztwo
Kontakt

Proszę wprowadzić swój kod pocztowy, aby skontaktować się z odpowiednią osobą kontaktową.

Service
CMS_OPEN_VIDEO

Factory automation

Samojezdne wózki transportowe AGV dla Twojej inteligentnej fabryki przyszłości

Ostatnio odwiedzone