Industry 4.0 / Inteligentna fabryka

Industry 4.0 obejmuje wszystkie możliwości cyfrowego połączenia procesów produkcyjnych - od montażu, konserwacji i napraw, po wprowadzenie na rynek. Inteligentna fabryka to taka, w której poszczególne moduły podejmują autonomiczne decyzje na podstawie cyfrowych danych.

Lean Smart Factory - koncepcja rozwiązań przyszłości

Industry 4.0 to ewolucja procesów produkcyjnych i logistycznych, która nie musi pozostawać jedynie odległą wizją. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie koncepcji łańcucha wartości (One Piece Flow oraz Small Factory Unit), które zdobyliśmy w ramach modernizacji naszych zakładów.

Równocześnie wspieramy naszych klientów w kształtowaniu rozwojowych fabryk przyszłości. Oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania oraz usługi z obszaru Smart Factory.

Montaż i produkcja w inteligentnej fabryce

Elastyczność 4.0 oznacza, że pierwotnie sztywne procesy produkcyjne zostały podzielone na fraktale, a następnie połączone w poszczególne moduły. Rezultat to inteligentna fabryka, która może się zmieniać w zależności od Twoich potrzeb.

Jak zrewolucjonizować obszar montażu i produkcji?

Od Industry 1.0 do Industry 4.0

Pierwsza rewolucja przemysłowa (Industry 1.0) jest ściśle związana z wynalezieniem maszyny parowej około 1800 roku. Dzięki tej technologii po raz pierwszy udało się wprawić przedmioty w ruch za pomocą fizycznie wytworzonej energii w postaci pary wodnej. Wcześniej do tego celu wykorzystywano siłę mięśni ludzi i zwierząt lub energię wodną.

100 lat później, pod koniec XIX wieku, elektryczność przejęła to zadanie w obszarze przemysłowym. Tym samym Industry 2.0 wyznacza początek produkcji masowej realizowanej za pomocą energii elektrycznej. Praca na akord oraz praca taśmowa zostały włączone do obszaru produkcji.

"Uważam, że na rynku światowym jest miejsce może na pięć komputerów". Gdy w 1943 szef firmy IBM, Thomas Watson, wygłosił swoje słynne oświadczenie, nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo się mylił. Od lat 70. XIX wieku mamy do czynienia z trzecią rewolucją przemysłową Industry 3.0, która zapoczątkowała epokę automatyzacji wspieranej siłą obliczeniową komputerów, zapewniającą duże zyski z obszarze produkcji.

Czym zatem jest Industry 4.0?

Graficzny przegląd tematów związanych z Industry 4.0 – Smart factory / Internet of services / Internet of things / Internet of people

Pojęcie Industry 4.0 obejmuje wszystkie nowe możliwości związane z procesami produkcyjnymi realizowanymi dzięki cyfrowym systemom, które połaczone są w sieć, w tym montaż, konserwację, naprawę oraz wprowadzenie na rynek i usuwanie zużytych maszyn.

Dotyczy to maszyn oraz komponentów, które nie tylko są połączone w sieci i centralnie sterowane (Industry 3.0), ale poza tym decentralnie podejmują samodzielne decyzje w oparciu o cyfrowe informacje i wprowadzają je do systemu produkcyjnego. W perspektywie czasu zakłada się powstanie uczących się systemów.

W kontekście Industry 4.0 lub digitalizacji używamy trzech ważnych pojęć:

Internet usług

Graficzne przedstawienie "Internet of services" / Business web

Od czasu, kiedy w latach 90. XX wieku Internet został udostępniony do celów komercyjnych, zakres informacji oraz oferowanych usług stał się prawie nieograniczony. Obok treści tekstowych udział danych wideo oraz oprogramowania coraz bardziej wzrasta.

Podczas gdy większość z nas korzysta prywatnie z takich usług internetowych jak bankowość internetowa czy media społecznościowe, Internet usług (IoS) skierowany jest głównie do instytucji publicznych i przedsiębiorstw. Równocześnie jest powiązany z takimi usługami jak cloud computing czy big data.

Wizja jest następująca - do jakiego stopnia rozwinąć i rozbudować Internet usług, aby możliwe było jego zastosowanie w sposób bardziej zaplanowany? Służą temu w szczególności software oraz usługi bazujące na Internecie.

Tego rodzaju wykorzystanie wymaga znacznie ulepszonej i trwałej dostępności oraz zakłada wysoki poziom bezpieczeństwa infrastruktury potrzebnej do realizacji usług.

Internet przedmiotów

Graficzne przedstawienie "Internet of things" / Cyber physical systems

Internet przedmiotów (IoT) służy do połączenia z Internetem przedmiotów, z których korzystamy z życiu codziennym, aby mogły się ze sobą komunikować. Celem jest osiągnięcie takiego stanu, w którym te przedmioty będą mogły samodzielnie realizować określone zadania i tym samym odciążyć ludzi.

Do zadań tych może należeć dostarczanie danych i informacji, jednak możliwe jest również automatyczne wykonywanie zdefiniowanych czynności lub współpraca z innymi połączonymi przedmiotami. Jednym z przykładów jest lodówka, która zgłasza, że niektóre produkty się kończą i należy dodać je do listy zakupów. Idąc krok dalej można sobie wyobrazić lodówkę, która samodzielnie składa odpowiednie zamówienie w najbliższym supermarkecie.

Wszyscy znamy też opaski na przedramię, które podczas treningu zbierają takie dane jak puls oraz liczba kroków i przesyłają je do smartfona, na którym wyświetlane są w formie przejrzystych wykresów i grafik.

Podczas gdy użytkownicy prywatni w przyszłości w większym stopniu będą korzystali z inteligentnych rozwiązań domowych, które określa się jako inteligentny dom, w zakresie zastosowań przemysłowych chodzi o stworzenie tak zwanej „Smart Factory”. W tym zakresie Internet przedmiotów zapewnia wymianę informacji pomiędzy maszynami i inteligentnymi urządzeniami, na podstawie których realizują one określone czynności.

Cyber physical system

cztery różne mobilne systemy asystenckie firmy SEW-EURODRIVE na jasnoszarym tle

System cybernetyczno-fizyczny (z ang. cyber physical system CPS) to system składający się z mobilnych oraz stacjonarnych obiektów, urządzeń, maszyn lub komponentów logistycznych, które są wyposażone w technologie komunikacyjne.

Dzięki temu mogą komunikować się za pośrednictwem Internetu. Mają również możliwość łączenia się w sieć i przy współdziałaniu z człowiekiem podejmować autonomiczne decyzje.

Pełnią główną rolę w odniesieniu do Industry 4.0. oraz inteligentnych fabryk. Bazę technologiczną stanowią czujniki, elementy wykonawcze i sieciowe rozwiązania programistyczne.

Z chęcią Państwu doradzimy

  • Nasi specjaliści znają Państwa branżę oraz jej potrzeby
  • Pozostają niezmiennie do Państwa dyspozycji, w każdym miejscu na świecie
  • Dysponujemy odpowiednią wiedzą oraz narzędziami, aby zapewnić Państwu optymalne doradztwo
Kontakt

Proszę wprowadzić swój kod pocztowy, aby skontaktować się z odpowiednią osobą kontaktową.

Service
Samojezdne wózki transportowe AGV dla Twojej inteligentnej fabryki przyszłości
Factory automation

Ładuję materiał wideo...

Samojezdne wózki transportowe AGV dla Twojej inteligentnej fabryki przyszłości

Factory automation

Samojezdne wózki transportowe AGV dla Twojej inteligentnej fabryki przyszłości

Ostatnio odwiedzone