Dostawa towarów w centrach logistycznych

 • Przyjmowanie towaru w centrum logistycznym

  Dostawa towarów

  Do działu przyjmowania towaru w centrach logistycznych codziennie wpływają duże ilości dóbr.

Centra logistyczne przyjmują każdego dnia duże ilości różnych produktów. Aby instalacje i maszyny mogły w trybie pracy ciągłej oraz przy dużej przepustowości precyzyjnie przetwarzać napływające towary, niezbędna jest inteligentna technika napędowa.

Zalety

 • Duża oszczędność energii

  sięgająca 50%, możliwa dzięki zastosowaniu napędów mechatronicznych, które pracują w sposób szczególnie wydajny.
 • Łatwe uruchamianie

  dzięki perfekcyjnej integracji indywidualnie zaprojektowanych komponentów napędowych z naszego systemu modułowego.
 • Zredukowane nakłady konserwacyjne

  dzięki wytrzymałym oraz wyjątkowo trwałym napędom.
 • Oszczędność miejsca

  poprzez zastosowanie motoreduktorów i elektroniki napędowej o kompaktowej budowie.
 • Precyzyjna automatyzacja

  dzięki perfekcyjnie zintegrowanym komponentom techniki napędowej i sterowania.

Nasze rozwiązania zapewniają niezawodny i precyzyjny dopływ towarów

Linia transportowa

Bezpieczny transport pojemników oraz palet z wykorzystaniem wielu linii transportowych

W dziale przyjmowania towaru w centrach dystrybucyjnych wiele linii transportowych jest odpowiedzialnych za bezpieczny oraz terminowy transport dostarczonych produktów. Przy pomocy wydajnej techniki napędowej o dużych momentach obrotowych możliwa jest niezawodna realizacja wszystkich zadań w tym zakresie, a zarazem znaczna oszczędność energii.

Nasza oferta - Państwa zastosowanie

Mechatroniczna jednostka napędowa MOVIGEAR® SNI-B

Przekładnia, silnik oraz elektronika w jednym kompaktowym urządzeniu w wysokiej klasie energooszczędności IE4. Dzięki technologii SNI (instalacja Single Line Network) możliwa jest redukcja nakładów związanych z instalacją oraz oszczędność energii sięgająca 50%.

Silnik sterowany elektronicznie DRC..

Chcieliby Państwo zapewnić sobie elastyczność i bezpośrednio zamontować przekładnię? W takim przypadku silnik synchroniczny z magnesem trwałym w klasie energooszczędności IE4 oraz ze zintegrowaną elektroniką napędową jest optymalnym wyborem.

Przekładnie standardowe

Nasz system modułowy obejmuje kompleksową ofertę przekładni standardowych - optymalnie dostosowanych do bezpośredniego montażu przy sterowanych elektronicznie silnikach DRC..

Standardowe motoreduktory

Nasz system modułowy oferuje szeroką paletę rozwiązań w zakresie standardowych motoreduktorów, idealnie nadających się do każdej aplikacji oraz wszelkich wymogów. Nasze silniki trójfazowe są również dostępne w klasie energooszczędności IE2 oraz IE3.

Falownik MOVIFIT® FC w technice decentralnej

W zależności od poziomu funkcji falownik MOVIFIT® FC w technice decentralnej może być stosowany do prostych oraz bardziej wymagających zadań.

Napęd MOVIMOT® w technice decentralnej

Motoreduktor ze zintegrowanym falownikiem został zaprojektowany z myślą o instalacji decentralnej o niewielkich rozmiarach zabudowy.

Rozwiązania aplikacyjne MAXOLUTION®- pakiet „Linia transportowa”

Dzięki predefiniowanym wariantom rozwiązań wchodzącym w skład pakietu aplikacyjnego „Linia transportowa” Państwa prace projektowe ulegną znacznemu uproszczeniu. A to dlatego, że już połączyliśmy pasujące do siebie komponenty napędowe - w pakiecie z gwarancją działania.

Stół obrotowy / Transfer narożny

Zmiana kierunku przemieszczania i precyzyjne pozycjonowanie towaru

Przenośniki narożne oraz stoły obrotowe znajdują zastosowanie w sytuacjach, gdy towar wymaga przemieszczenia pod kątem. W przypadku zastosowań tego rodzaju nasza technika napędowa zapewnia kompaktowy design oraz wysoką wydajność w zakresie przepływu materiałów i efektywności. Nasza oferta obejmuje również predefiniowane pakiety aplikacyjne, które umożliwią przyspieszenie oraz znaczne uproszczenie prac projektowych.

Nasza oferta - Państwa zastosowanie

Standardowe motoreduktory

Nasz system modułowy oferuje szeroką paletę rozwiązań w zakresie standardowych motoreduktorów, idealnie nadających się do każdej aplikacji oraz wszelkich wymogów.

Falownik MOVITRAC® MC07B w technice szafowej

Nasz falownik MOVITRAC® MC07B w technice szafowej jest optymalnym i ekonomicznym rozwiązaniem w zakresie regulacji prędkości obrotowej w standardowych zastosowaniach oraz przy prostych zadaniach pozycjonowania.

Mechatroniczna jednostka napędowa MOVIGEAR®

Przekładnia, silnik oraz elektronika w jednym kompaktowym urządzeniu o wysokiej sprawności. Dzięki tego typu jednostce napędowej możliwa jest redukcja nakładów związanych z instalacją oraz oszczędność energii sięgająca nawet 50%.

Falownik MOVIFIT® FC w technice decentralnej

W zależności od poziomu funkcji falownik MOVIFIT® FC w technice decentralnej może być stosowany do prostych oraz bardziej wymagających zadań.

Sterownik Motion Control MOVI-PLC®

Oprogramowanie sterownika MOVI-PLC® dysponuje predefiniowanymi a zarazem wydajnymi modułami programowymi, które znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach. W ich skład wchodzi moduł „Transfer narożny” oraz „Stół obrotowy”.

Rozwiązania aplikacyjne MAXOLUTION®- pakiet „Transfer narożny”

Dzięki predefiniowanym wariantom rozwiązań wchodzącym w skład pakietu aplikacyjnego „Transfer narożny” Państwa projekt ulegnie znacznemu uproszczeniu. A to dlatego, że już połączyliśmy pasujące do siebie komponenty napędowe - w pakiecie z gwarancją działania.

Transport pionowy

Perfekcyjne połączenie różnych płaszczyzn procesowych

Aby w razie potrzeby możliwy był transport towaru na inną płaszczyznę procesową, najczęstszym rozwiązaniem jest stosowanie transportu pionowego. Nasza oferta dla tego typu aplikacji obejmuje zarówno motoreduktory, elektronikę napędową oraz technikę sterowania, jak również wstępnie zaprogramowane moduły oprogramowania. Jeżeli są Państwo zainteresowani uproszczeniem prac projektowych, zachęcamy do skorzystania z naszego pakietu rozwiązań dla transportu pionowego.

Nasza oferta - Państwa zastosowanie

Standardowe motoreduktory

Nasz system modułowy oferuje szeroką paletę rozwiązań w zakresie standardowych motoreduktorów, idealnie nadających się do każdej aplikacji oraz wszelkich wymogów.

Falownik MOVITRAC® MC07B w technice szafowej

Falownik MOVITRAC® MC07B w technice szafowej jest optymalnym i ekonomicznym rozwiązaniem do regulacji prędkości obrotowej w zastosowaniach standardowych oraz przy prostych zadaniach w zakresie pozycjonowania.

Układ napędowy z motoreduktorem MOVIGEAR® w technice decentralnej

Przekładnia, silnik oraz elektronika w jednym kompaktowym urządzeniu o wysokiej sprawności. Dzięki tego typu jednostce napędowej możliwa jest redukcja nakładów związanych z instalacją oraz oszczędność energii sięgająca nawet 50%.

Falownik MOVIFIT® FC w technice decentralnej

W zależności od poziomu funkcji falownik MOVIFIT® FC w technice decentralnej może być stosowany do prostych oraz bardziej wymagających zadań.

Falownik MOVIFIT® SDC w technice decentralnej

Instalowany w pobliżu napędu falownik MOVIFIT®SDC wykorzystuje standardowe, jednoosiowe moduły aplikacyjne. Z ich pomocą steruje prostymi zadaniami w zakresie napędu oraz pozycjonowania.

Falownik MOVIPRO®ADC w technice decentralnej

Dowolnie programowalny wg IEC 61131-3 oraz PLCopen - nasz falownik MOVIPRO® ADC w technice decentralnej może w zależności od specyfiki instalacji realizować również bardziej złożone zadania.

Sterownik Motion Control MOVI-PLC®

Oprogramowanie sterownika MOVI-PLC® dysponuje predefiniowanymi i zarazem wydajnymi modułami programowymi, które znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach. Należy do nich również moduł „Transport pionowy”.

Rozwiązania aplikacyjne MAXOLUTION®- pakiet „Transport pionowy”

Dzięki zastosowaniu predefiniowanego pakietu aplikacyjnego „Transport pionowy” mogą Państwo w znaczący sposób uprościć prace planistyczne i inżynieryjne. A to dlatego, że już połączyliśmy pasujące do siebie komponenty napędowe - w pakiecie z gwarancją działania.

Maszyna pakująca / rozpakowująca

Szybki ruch z gwarancją dbałości i ochrony

Podczas rozpakowywania produktów w dziale przyjmowania towaru w cenie jest ruch wieloosiowy, częściowo wykorzystujący duże przyspieszenia. Aby proces tego typu przebiegał w sposób dbały i chronił przenoszone towary, w naszej ofercie znajdą Państwo odpowiednie napędy serwo o wysokiej dynamice. W połączeniu z właściwym sterowaniem oraz oprogramowaniem napędy zadbają o precyzyjne prowadzanie ruchu oraz dokładne pozycjonowanie.

Nasza oferta - Państwa zastosowanie

Motoreduktory serwo

Wysoka dynamika, kompaktowa konstrukcja, niewielki masowy moment bezwładności oraz zdolność przeciążeniowa to najważniejsze zalety naszych motoreduktorów serwo. Dzięki nim mogą Państwo w sposób komfortowy oraz ekonomiczny realizować wymagające sekwencje ruchów.

Wieloosiowe serwofalowniki MOVIAXIS®

W zakresie automatyzacji wieloosiowych ruchów o wysokiej dynamice optymalnym, wydajnym oraz niezawodnym rozwiązaniem jest wieloosiowy serwofalownik MOVIAXIS® wyposażony w moduł nadrzędny.

Sterownik Motion Control MOVI-PLC®

Oprogramowanie sterownika MOVI-PLC® dysponuje predefiniowanymi i zarazem wydajnymi modułami programowymi, które znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach. Należy do nich również modułowa koncepcja oprogramowania MultiMotion „Maszyna pakująca / rozpakowująca”.

Rozwiązania aplikacyjne MAXOLUTION®- pakiet „Maszyna pakująca / rozpakowująca”

Dzięki zastosowaniu predefiniowanego pakietu aplikacyjnego „Maszyna pakująca / rozpakowująca” mogą Państwo w znaczący sposób uprościć prace planistyczne. A to dlatego, że już połączyliśmy pasujące do siebie komponenty napędowe - w pakiecie z gwarancją działania.

Suwnica pomostowa

Bezpieczny transport ciężkich ładunków

Niezależnie od tego czy w Państwa instalacji zastosowano duże, małe, ręczne lub zautomatyzowane suwnice pomostowe, podwieszane bądź konsolowe - dzięki naszym rozwiązaniom napędowym możliwe jest przemieszczanie i pozycjonowanie nawet ciężkich ładunków w sposób bezpieczny oraz bez wychylania ładunku na strony - również podczas przyspieszania i zwalniania.

Nasza oferta - Państwa zastosowanie

Standardowe motoreduktory

Nasz system modułowy oferuje szeroką paletę rozwiązań w zakresie standardowych motoreduktorów, idealnie nadających się do każdej aplikacji oraz wszelkich wymogów.

Falownik MOVITRAC® MC07B w technice szafowej

Nasz falownik MOVITRAC® MC07B w technice szafowej jest optymalnym i ekonomicznym rozwiązaniem w zakresie regulacji prędkości obrotowej w standardowych zastosowaniach oraz przy prostych zadaniach pozycjonowania.

Rozwiązania aplikacyjne MAXOLUTION®- pakiet „Suwnica pomostowa”

Dzięki predefiniowanym wariantom rozwiązań wchodzącym w skład pakietu aplikacyjnego „Suwnica pomostowa” Państwa prace projektowe ulegną znacznemu uproszczeniu. A to dlatego, że już połączyliśmy pasujące do siebie komponenty napędowe - w pakiecie z gwarancją działania.

Przenośniki poprzeczne

Perfekcyjne i mobilne połączenie miejsc komisjonowania z magazynem

Przenośniki poprzeczne znajdują zastosowanie przy przyjmowaniu towaru w zakresie transportu materiałów w obszarze komisjonowania. Takie mobilne rozwiązania transportowe wyposażone w naszą technikę napędową oraz automatyzacyjną nie zajmują dużo miejsca i są w wysokim stopniu niezawodne. Dzięki decentralnemu sterowaniu napędami oraz pozycjonowaniem MOVIPRO® możliwe jest wykonanie przenośników poprzecznych w sposób zdecydowanie bardziej kompaktowy niż ma to miejsce w przypadku konwencjonalnej technologii szaf sterowniczych. Przesył energii realizowany jest bezstykowo oraz w sposób odporny na zużycie.

Nasza oferta - Państwa zastosowanie

Falownik MOVIPRO®ADC w technice decentralnej

Dowolnie programowalny wg IEC 61131-3 oraz PLCopen - nasz falownik MOVIPRO® ADC w technice decentralnej może w zależności od specyfiki instalacji realizować również bardziej złożone zadania.

Rozwiązania aplikacyjne MAXOLUTION®- pakiet „Przenośnik poprzeczny”

Dzięki zastosowaniu predefiniowanego pakietu aplikacyjnego „Przenośnik poprzeczny” mogą Państwo w znaczący sposób uprościć prace planistyczne. A to dlatego, że już połączyliśmy pasujące do siebie komponenty napędowe - w pakiecie z gwarancją działania.

Kontakt
Skontaktuj się z nami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Chciałbyś skonsultować z nami swój projekt? Wyślij do nas wiadomość z ewentualnymi pytaniami.

Wyślij zapytanie
Kontakt

Proszę wprowadzić swój kod pocztowy, aby skontaktować się z odpowiednią osobą kontaktową.

Ostatnio odwiedzone