Motoreduktor

Nasz system modułowy przekładni jest dostosowany do Państwa wszechstronnych obszarów zastosowania. Nasza oferta obejmuje idealne napędy z motoreduktorami standardowymi, regulowanymi, ze stali nierdzewnej lub serwomotoreduktorami w wersji przeciwwybuchowej.

Czym jest motoreduktor?

Motoreduktor, motoreduktory
Motoreduktor
Motoreduktor

Motoreduktor to jednolita i kompaktowa jednostka składająca się z przekładni i silnika. W przypadku elektrycznej techniki napędowej produkowanej przez SEW-EURODRIVE ten ostatni zawsze jest silnikiem elektrycznym. Pomysł połączenia silnika i przekładni został w 1928 roku opatentowany przez konstruktora i przedsiębiorcę z Bruchsal - Alberta Obermosera.

Od tego czasu motoreduktory były stale udoskonalane. Wynajdowano nowe rodzaje motoreduktorów. Technologia prądu stałego po stronie silnika straciła na swoim znaczeniu, dlatego też aktualnie przekładnie łączone są z silnikami trójfazowymi lub serwomotorami.

Jak działa motoreduktor?

Najważniejszą funkcję w motoreduktorze pełni przekładnia wraz ze swoimi stopniami - parami kół zębatych. Przenoszą one siłę silnika ze strony napędowej na stronę wyjściową. Przekładnia funkcjonuje więc jako przetwornik momentu obrotowego i prędkości obrotowej.

W większości przypadków zastosowania przekładnia zmniejsza prędkość obrotową silnika i przenosi równocześnie znacznie wyższe momenty obrotowe, które zostały wytworzone przez sam silnik. Od konstrukcji przekładni zależy, czy motoreduktor jest przeznaczony do lekkich, średnich lub dużych obciążeń oraz krótkich albo długich czasów włączenia.

W zależności od tego, czy przekładnia przetwarza dostarczoną przez silnik prędkość obrotową (zwaną wejściową prędkością obrotową) na niższą lub wyższą prędkość, mamy do czynienia z przełożeniem redukującym lub przełożeniem podwyższającym. Jako miara służy stosunek prędkości obrotowej i pomiędzy prędkością wejściową oraz wyjściową prędkością obrotową przekładni.

Kolejnym istotnym parametrem motoreduktora jest maksymalny moment obrotowy po stronie wyjściowej. Jest on wyrażany w niutonometrach (Nm) i jest miarą siły motoreduktora oraz obciążenia, jakie motoreduktor może przenieść.

Jakie są typy motoreduktorów?

Kierunek strumienia przenoszonej energii ma decydujący wpływ na typ motoreduktora. W tym zakresie rozróżnia się trzy podstawowe typy: przekładnie płaskie, przekładnie kątowe oraz przekładnie planetarne.

W jakich okolicznościach stosowane są motoreduktory?

Motoreduktory znajdują zastosowanie w wielu różnorodnych aplikacjach. Gdyby nie motoreduktory, na całym świecie całe gałęzie przemysłu nie miałyby prawa bytu. Motoreduktory napędzają w produkcji przemysłowej linie transportowe, podnoszą i upuszczają ciężary oraz są odpowiedzialne za przemieszczanie różnorodnych towarów z punktu A do B w rożnego rodzaju maszynach.

Oto przykłady niektórych niektórych zastosowań:

W przemyśle samochodowym motoreduktory wykorzystywane są w całym procesie produkcyjnym - od prasownic po montaż końcowy. A w przemyśle napojowym odpowiedzialne są za transport butelek, pojemników oraz skrzynek, ale znajdują zastosowanie również w obszarze napełniania lub sortowania pustych pojemników. Cała intralogistyka w zakładach produkcyjnych oparta jest o motoreduktory, niezależnie od tego czy chodzi o magazynowanie, sortowanie czy wydawanie towarów.

Również lotniska nie mogą obejść się bez motoreduktorów. Bez nich pasażerowie bezskutecznie oczekiwaliby na swoje walizki w strefie odbioru bagażu.

Bez serwomotoreduktorów ciężko byłoby wyobrazić sobie manipulatory czy roboty, w przypadku których istotną rolę odgrywa dynamika oraz dokładność synchronizacji.

Poza tym bez motoreduktorów pewnie nie byłoby niejednej kolejki górskiej w przemyśle rozrywkowym, a to dziwne uczucie w żołądku podczas zjazdu byłoby dziś prawdopodobnie nieznane.

Getriebemotor-Typenschild 1

R37 DRE90L4:

 • R = Przekładnie walcowe serii R.. (dwustopniowe i trójstopniowe)
 • 37 = wielkość motoreduktora 37
 • DRE = asynchroniczny silnik trójfazowy serii DRE.. (Klasa energooszczędności IE2)
 • 90 = wielkość silnika 90
 • L = długość: długi
 • 4 = 4-biegunowy

2

Numer seryjny stanowi numer seryjny motoreduktora. Podając go można na przykład zamówić odpowiednie części zamienne.

3

odpowiada częstotliwości sieciowej, do której może zostać podłączony motoreduktor

4

Informacja o stosunku znamionowej prędkości obrotowej silnika do prędkości obrotowej wału wyjściowego przekładni w r/min (obroty na minutę), zależnie od występującej częstotliwości znamionowej (tu 50 Hz)

 • Prędkość obrotowa silnika 1430 na minutę
 • Wyjściowa prędkość obrotowa przekładni 141 na minutę

5

dopuszczalny zakres napięcia, w ramach którego motoreduktor może być eksploatowany:

 • mniejsza wartość: maksymalne napięcie, które może działać na przewód fazowy zamontowanego silnika (uzwojenie silnika) (tu 220-242 V)
 • większa wartość: maksymalne napięcie, które może przyjąć przewód zewnętrzny silnika
  (tu 380-420 V)
 • Wartości obowiązują dla podanej częstotliwości znamionowej (tu 50 Hz)

6

Moc znamionowa oraz tryb pracy:

 • Moc znamionowa w kW (tu 1,5 kW)
 • tu tryb pracy S1: odpowiada pracy ciągłej przy stałym obciążeniu

7

dopuszczalny zakres natężenia prądu elektrycznego, w ramach którego motoreduktor może być eksploatowany:

 • większa wartość (tu 6,00 A): maksymalne natężenie prądu, które może działać na przewód fazowy zamontowanego silnika (uzwojenie silnika) (odpowiada 230V napięcia maksymalnego)
 • mniejsza wartość (tu: 3,45 A): maksymalne natężenie prądu, które może przyjąć przewód zewnętrzny silnika (odpowiada 400 V napięcia maksymalnego)
 • Wartości obowiązują dla podanej częstotliwości znamionowej (tu 50 Hz)

8

Kąt przesunięcia fazowego przy prądach i napięciach sinusoidalnych (silników prądu przemiennego)

9

informuje o tym, jak bardzo energooszczędny jest motoreduktor. Ten motoreduktor w trybie pracy 50 Hz wykazuje sprawność na poziomie 84%, co odpowiada klasie IE2.

10

odpowiada częstotliwości sieciowej, do której może zostać podłączony motoreduktor (tu 60 Hz)

11

Informacja o stosunku znamionowej prędkości obrotowej silnika do prędkości obrotowej wału wyjściowego przekładni w r/min (obroty na minutę), zależnie od występującej częstotliwości znamionowej (tu 60 Hz)

 • Prędkość obrotowa silnika 1745 na minutę
 • Wyjściowa prędkość obrotowa przekładni 173 na minutę

12

dopuszczalny zakres napięcia, w ramach którego motoreduktor może być eksploatowany:

 • mniejsza wartość: maksymalne napięcie, które może działać na przewód fazowy zamontowanego silnika (uzwojenie silnika) (tu 254-277 V)
 • większa wartość: maksymalne napięcie, które może przyjąć przewód zewnętrzny silnika
  (tu 440-480 V)
 • Wartości obowiązują dla podanej częstotliwości znamionowej (tu 60 Hz)

13

Moc znamionowa oraz tryb pracy:

 • Moc znamionowa w kW (tu 1,5 kW)
 • tu tryb pracy S1: odpowiada pracy ciągłej przy stałym obciążeniu

14

dopuszczalny zakres natężenia prądu elektrycznego, w ramach którego motoreduktor może być eksploatowany:

 • większa wartość (tu 4,95 A): maksymalne natężenie prądu, które może działać na przewód fazowy zamontowanego silnika (uzwojenie silnika) (odpowiada 254-277 V napięcia maksymalnego)
 • mniejsza wartość (tu: 2,85 A): maksymalne natężenie prądu, które może przyjąć przewód zewnętrzny silnika (odpowiada 440 - 480 V napięcia maksymalnego)
 • Wartości obowiązują dla podanej częstotliwości znamionowej (tu 60 Hz)

15

Kąt przesunięcia fazowego przy prądach i napięciach sinusoidalnych (silników prądu przemiennego)

16

informuje o tym, jak bardzo energooszczędny jest motoreduktor. Ten motoreduktor w trybie pracy 60 Hz wykazuje sprawność na poziomie 85,5%, co odpowiada klasie IE2.

17

Klasa termiczna lub klasa izolacji informuje o temperaturze maksymalnej, która przy danej mocy znamionowej może mieć kontakt z izolacją. Lub też mówiąc inaczej: Materiał stosowany do wykonania systemu izolacji motoreduktora jest odporny do wysokości podanej temperatury.

Zgodnie z zaprezentowaną tu tabliczką znamionową motoreduktor spełnia wymagania klasy izolacji B i jest wykonany jako odporny na maks. 130 °C.

18

odpowiada dopuszczalnemu współczynnikowi przeciążenia silnika zgodnie z wytycznymi NEMA roz. 12.51 i informuje o tym, jak bardzo silnik może być obciążany powyżej podanej mocy znamionowej, bez powodowania uszkodzeń.

Ten motoreduktor odpowiada współczynnikowi serwisowemu na poziomie 1,0. Nie można zatem przekraczać podanej mocy znamionowej.

19

podaje stosunek przełożenia i odpowiada współczynnikowi, wraz z którym zmienia się np. prędkość obrotowa pomiędzy stroną wyjściową a stroną napędową przekładni.

i=10,11: Prędkość obrotowa dla przekładni na poziomie 1011 obrotów na minutę zostałaby zgodnie z tym przekształcona na 100 obrotów na minutę.

20

"Nm 101/83" informuje o maksymalnym wyjściowym momencie obrotowym: 101 Nm przy trybie 50 Hz oraz 83 Nm przy trybie 60 Hz.

21

informuje o umiejscowieniu w pomieszczeniu/instalacji, do którego/której motoreduktor zostały przypisany. Zależnie od położenia pracy wymagany jest inny poziom napełnienia smarem (ilość oleju) i ewentualnie zbiornik wyrównawczy oleju.

22

Zaprezentowana tu informacja "CLP HC-460-NSF-H1 Lebmi.Öl/0,30 l" oznacza:

 • CLP HC-460: w pełni syntetyczny smar płynny o lepkości na poziomie 460 mm2/s (40 °C)
 • NSF-H1: Klasyfikacja dla przemysłu spożywczego: stosowanie możliwe, gdy w przypadku szkody nie można wykluczyć kontaktu z żywnością
 • Ilość 0,30 litra

23

informacja o wadze motoreduktora (tu 29,108 kg)

24

Informacja "3~IEC60034" oznacza:

 • "3~": silnik trójfazowy
 • "IEC60034": Międzynarodowa norma IEC 60034 to podstawowy standard w zakresie wartości znamionowych i mocy

25

Wskaźniki stopnia ochrony IP 54 oznaczają:

 • 1. wskaźnik 5: kompletna osłona przed dotykiem, ochrona przed pyłem w pomieszczeniach
 • 2. wskaźnik 4: ochrona bryzgoszczelna

Legenda

 1. 1
  Oznaczenie typu
 2. 2
  Numer seryjny
 3. 3
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
 4. 4
  Prędkość obrotowa silnika/prędkość obrotowa przekładni (przy 50 Hz)
 5. 5
  Napięcie znamionowe (przy 50Hz)
 6. 6
  Moc / tryb pracy (przy 50 Hz)
 7. 7
  Prąd znamionowy (przy 50 Hz)
 8. 8
  Współczynnik mocy (przy 50 Hz)
 9. 9
  Sprawność (przy 50 Hz)
 10. 10
  Częstotliwość sieciowa 60 Hz
 11. 11
  Prędkość obrotowa silnika/prędkość obrotowa przekładni (przy 60 Hz)
 12. 12
  Napięcie znamionowe (przy 60Hz)
 13. 13
  Moc / tryb pracy (przy 60 Hz)
 14. 14
  Prąd znamionowy (przy 60 Hz)
 15. 15
  Współczynnik mocy (przy 60 Hz)
 16. 16
  Sprawność (przy 60 Hz)
 17. 17
  Klasa termiczna
 18. 18
  Współczynnik serwisowy S.F.
 19. 19
  Przełożenie
 20. 20
  Maksymalny moment obrotowy
 21. 21
  Położenie pracy (pozycja montażowa)
 22. 22
  Typ / ilość oleju
 23. 23
  Masa
 24. 24
  Liczba faz / standard
 25. 25
  Stopień ochrony

Motoreduktor 230 V czy motoreduktor 400 V?

Co oznacza informacja 230 V/400 V na tabliczce znamionowej?

Tabliczka znamionowa dla motoreduktora z kołem zębatym walcowym SEW-EURODRIVE w zakresie napięć 220-242 V / 380-420 V (50 Hz) bądź 254-277 V / 440-480 V (60 Hz)
Tabliczka znamionowa dla motoreduktora z kołem zębatym walcowym SEW-EURODRIVE
Tabliczka znamionowa dla motoreduktora z kołem zębatym walcowym SEW-EURODRIVE

Jeżeli ktoś poszukuje przez sieć motoreduktora dla specjalnego napięcia znamionowego, szybko stwierdzi, że mamy bardzo szeroką ofertę. Najczęściej poszukiwane są motoreduktory 230 V lub motoreduktory400 V.

Z reguły dla motoreduktorapodane są dwa napięcia, jak np. „230 V / 400 V”. Niższe napięcie 230 V informuje, że przewód fazowy zainstalowanego silnika (uzwojenie silnika) może zostać obciążony do maksymalnie230 V.400 Vodpowiada napięciu maksymalnemu, które maksymalnie może przyjąć przewód zewnętrzny. Obowiązuje przy tym zasada: W celu zastosowania w sieci 400 V konieczne jest połączenie w gwiazdę, dla niższego napięcia (230 V) konieczne jest połączenie w trójkąt.

Na tabliczce znamionowej, która musi być na każdymmotoreduktorze, w wymaganych danych znamionowych konieczne jest podanie dopuszczalnego zakresu napięć. Tabliczki znamionowe większości motoreduktorów wykazują przy tym nieznacznie szerszy zakres napięć: Dla urządzeń elektrycznych dopuszczalne są wahania napięć w ramach tolerancji wynikającej z norm na poziomie+/- 5 %.

Motoreduktory dostępne w ramach systemu modułowego SEW-EURODRIVE

Kombinacje dostosowania naszych motoreduktorów są tak różnorodne, jak kompleksowe są ich możliwości zastosowania. Opracowany przez SEW-EURODRIVE system modułowy daje naszym klientom możliwość wyboru jednego z miliona wariantów oraz doboru indywidualnego rozwiązania do jakichkolwiek wymagań systemowych. Celem opracowania naszego systemu modułowego było przy tym zestawienie możliwie najmniejszej ilości komponentów dających jednocześnie dużą różnorodność w zakresie produktów końcowych.

Motoreduktory oferowane przez SEW-EURODRIVE dostępne są w następujących kategoriach: motoreduktory standardowe, serwomotoreduktory, motoreduktory do elektrycznych kolejek podwieszanych, motoreduktory regulowane, motoreduktor z obudową ze stali szlachetnej oraz motoreduktory w wersji przeciwwybuchowej.

Motoreduktory standardowe:

Motoreduktory standardowe
Motoreduktory standardowe

Motoreduktory standardowe charakteryzują się dużą ilością typów, dzięki którym możliwe jest optymalne stopniowane rozmiarów urządzeń oraz różnorodne wersje wykonania. Czyni to z naszych motoreduktorów nieodzowne i wytrzymałe napędy, które znajdują zastosowanie szczególnie w obszarze produkcji oraz logistyki. W zależności od ilości stopni przekładni możliwe jest osiągnięcie momentów obrotowych sięgających nawet do 50000 Nm.

Serwomotoreduktory:

Motoreduktory

Siła, dynamika i precyzja - oto podstawowe właściwości naszych serwomotoreduktorów. Nasz system modułowy również w tym przypadku odgrywa kluczową rolę umożliwiając niezliczone możliwości kombinacji, udostępniając w tym segmencie najbardziej zróżnicowaną ofertę w zakresie połączeń przekładni z silnikami. Dzięki temu do każdego zastosowania istnieje możliwość realizacji idealnie dostosowanego motoreduktora.

Niezależnie od tego czy chcą Państwo połączyć jedną z naszych serwoprzekładni planetarnych serii PF.. lub serwoprzekładni walcowych BF.. z serwomotorem synchronicznym CMP, serwomotorem asynchronicznym typu DRL.. czy silnikiem trójfazowym DR..: każdorazowo idealne połączenie silnika i przekładni zapewni Państwu dokładne i oczekiwane cechy systemu napędowego zgodne z wymaganiami określonej aplikacji.

Nasze przekładnie standardowe dają również możliwość różnorodnych kombinacji z naszymi serwomotorami i tym samym pozwalają idealnie wyposażyć i zoptymalizować Państwa instalację pod kątem układu napędowego.

Motoreduktory regulowane:

Verstell-Getriebemotoren auf Betonkulisse

W zakresie aplikacji wymagających bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej napędu, zastosowanie znajdują nasze motoreduktory regulowane . Tego typu wymagania stawiają na przykład proste przenośniki taśmowe lub mieszalniki, których prędkość zawsze musi być dostosowywana do różnych procesów. Dostosowanie prędkości realizowane jest bezstopniowo - albo za pomocą pokrętła, albo stosując zdalne sterowanie.

Motoreduktory z obudową ze stali nierdzewnej:

Motoreduktory z obudową ze stali nierdzewnej

Gdy aplikacje eksploatowane są w obszarach higienicznych wymagających częstego czyszczenia, motoreduktor musi być odporny na chemikalia i wilgoć. Na potrzeby takiego zastosowania opracowaliśmy nasze motoreduktory z obudową ze stali nierdzewnej . Ich powierzchnia zoptymalizowana pod kątem procesów czyszczenia zachodzących w miejscu ich instalacji oraz wykonanie bez wentylatora przyczynia się do tego, że w zagłębieniach nie odkładają się żadne zanieczyszczenia. Urządzenia te nie zawodzą też pod kątem mocy. Niezależnie od wykonania - motoreduktor walcowy w obudowie ze stali szlachetnej RES.. lub w wersji motoreduktora walcowo-stożkowatego ze stali szlachetnej KES..: nasze urządzenia są szczególnie wytrzymałe, trwałe i nie wymagają częstych konserwacji, a jako przekładnia walcowo-stożkowa nie wymagają dużo miejsca.

Motoreduktory w wersji przeciwwybuchowej:

Motoreduktory w wersji przeciwwybuchowej

Duża część naszych motoreduktorów standardowych oraz serwomotoreduktorów dostępna jest w wersji przeciwwybuchowej uwzględniającej obowiązujące na całym świecie lokalne dyrektywy. Tym samym tworzą one grupę wysokowydajnych i niezawodnych napędów, które oferują odpowiedni poziom mocy również w środowisku zagrożonym wybuchem ze względu na mieszanki powietrza i gazów lub pyłów.

Getriebemotor 230 V oder Getriebemotor 400 V?

Przejdź do formularza kontaktowego

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Masz konkretne zapytanie i potrzebujesz fachowej porady? Wyślij do nas wiadomość z ewentualnymi pytaniami.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

Proszę wprowadzić swój kod pocztowy, aby skontaktować się z odpowiednią osobą kontaktową.

Service

Ostatnio odwiedzone