Masz konkretne zapytanie i potrzebujesz fachowej porady? Wyślij do nas wiadomość z ewentualnymi pytaniami.

null
Przekładnie Serwomotory Serwoprzekładnie Silniki trójfazowe, silniki asynchroniczne Silniki liniowe, ruch liniowy Technika sterowania

Czym jest falownik?

Falowniki to urządzenia elektroniczne, które umożliwiają regulację prędkości obrotowej w silnikach trójfazowych. Założenia: gdy maszyny elektryczne lub silniki trójfazowe eksploatowane są bezpośrednio w sieci napięcia przemiennego, dostępna jest wyłącznie stała prędkość obrotowa zależna od liczby biegunów oraz częstotliwości dostępnej w lokalnej sieci elektrycznej. Jeżeli aplikacja lub proces produkcyjny wymaga zmiennego napięcia, a więc możliwości regulowania prędkości, niezbędne jest zastosowanie falowników. Mogą one ze stałego napięcia zmiennego w ramach amplitudy (wysokość napięcia wyjściowego) oraz częstotliwości wytworzyć zmienne napięcie.

Jak funkcjonuje falownik?

Falownik jest w takich sytuacjach instalowany przed silnikiem, aby wytwarzać zgodne z zapotrzebowaniem oraz podlegające zmianom napięcie zmienne. Tym samym to nie sieć elektryczna odpowiedzialna jest za częstotliwość oraz napięcie prądu, z jakim pracuje silnik. Zadanie to przejmuje falownik, który reguluje częstotliwość i napięcie wyjściowe.

Co jest najważniejszą zaletą falowników?Dzięki nim możliwa jest bezstopniowa zmiana prędkości obrotowej od prawie zera do wymaganej znamionowej prędkości obrotowej, a tym samym osiągnięcie istotnie rozszerzonego zakresu prędkości obrotowej.</FORMAT> Moment obrotowy silnika nie ulega przy tym żadnym zmianom. W ten oto sposób operatorzy każdorazowo mają możliwość dostosowania układów napędowych do aktualnie wymaganych warunków. <FORMAT name="b">Poza tym falownik umożliwia bezpośrednią realizację zmiany kierunku obrotów. Proste polecenie sterujące wystarcza do tego, aby zmienić kolejność faz. Po jego wykonaniu zainstalowany za falownikiem silnik trójfazowy zaczyna obracać się w przeciwnym kierunku.

Jakie są rodzaje falowników?

Istnieją dwa różne typy falowników: sterowane prądem i sterowane napięciem. Ich funkcje różnią się w następujący sposób:

Przetwornice częstotliwości sterowane prądem utrzymują stosunek prądu do częstotliwości (I/f) na stałym poziomie przez cały czas i nadają się do zastosowań w zakresie wysokich megawatów.

Z kolei w niższym zakresie megawatów lub kilowatów przetwornice częstotliwości sterowane napięciem reprezentują najnowocześniejszą technologię. Utrzymują one stosunek napięcia do częstotliwości na stałym poziomie przez cały czas: Jeśli zatem silnik zaprojektowany dla napięcia 230 V i częstotliwości 50 Hz pracuje z częstotliwością 25 Hz, napięcie jest również zmniejszane o połowę do 115 V.

Mówiąc prościej, następujące przypadki są odpowiednie dla przetwornic częstotliwości sterowanych napięciem: Prostownik przekształca napięcie przemienne dostarczane z systemu zasilania na napięcie stałe. Następnie łącze DC przejmuje zadanie wygładzania i stabilizacji tego napięcia DC. Następnie działający falownik DC-AC po stronie silnika generuje napięcie AC o częstotliwości wyjściowej wymaganej przez aplikację. Wynikowy stosunek napięcia do częstotliwości wytwarza następnie wymaganą prędkość silnika. Zintegrowany sterownik, który łączy ze sobą wszystkie zespoły, określa lub oblicza wymaganą prędkość.

Gdzie stosowane są falowniki?

Falowniki znajdują zastosowanie w różnych gałęziach czy aplikacjach stosowanych w przemyśle. W napędach pomp czy wentylatorów, obrabiarkach, taśmach transportowych i montażowych, dźwigach oraz manipulatorach: W dzisiejszych czasach nie można już wyobrazić sobie produkcji przemysłowej bez zastosowania falowników. Ponieważ w tym obszarze dopasowana lub ciągle regulowana prędkość obrotowa umożliwia optymalizację procesów produkcyjnych zapewniając tę dodatkową zaletę, że napędy z regulacją prędkości obrotowej gwarantują energooszczędną eksploatację

Czym jest falownik?

Falowniki to urządzenia elektroniczne, które umożliwiają regulację prędkości obrotowej w silnikach trójfazowych. Założenia: gdy maszyny elektryczne lub silniki trójfazowe eksploatowane są bezpośrednio w sieci napięcia przemiennego, dostępna jest wyłącznie stała prędkość obrotowa zależna od liczby biegunów oraz częstotliwości dostępnej w lokalnej sieci elektrycznej. Jeżeli aplikacja lub proces produkcyjny wymaga zmiennego napięcia, a więc możliwości regulowania prędkości, niezbędne jest zastosowanie falowników. Mogą one ze stałego napięcia zmiennego w ramach amplitudy (wysokość napięcia wyjściowego) oraz częstotliwości wytworzyć zmienne napięcie.

Jak funkcjonuje falownik?

Falownik jest w takich sytuacjach instalowany przed silnikiem, aby wytwarzać zgodne z zapotrzebowaniem oraz podlegające zmianom napięcie zmienne. Tym samym to nie sieć elektryczna odpowiedzialna jest za częstotliwość oraz napięcie prądu, z jakim pracuje silnik. Zadanie to przejmuje falownik, który reguluje częstotliwość i napięcie wyjściowe.

Co jest najważniejszą zaletą falowników?Dzięki nim możliwa jest bezstopniowa zmiana prędkości obrotowej od prawie zera do wymaganej znamionowej prędkości obrotowej, a tym samym osiągnięcie istotnie rozszerzonego zakresu prędkości obrotowej.</FORMAT> Moment obrotowy silnika nie ulega przy tym żadnym zmianom. W ten oto sposób operatorzy każdorazowo mają możliwość dostosowania układów napędowych do aktualnie wymaganych warunków. <FORMAT name="b">Poza tym falownik umożliwia bezpośrednią realizację zmiany kierunku obrotów. Proste polecenie sterujące wystarcza do tego, aby zmienić kolejność faz. Po jego wykonaniu zainstalowany za falownikiem silnik trójfazowy zaczyna obracać się w przeciwnym kierunku.

Jakie są rodzaje falowników?

Rozróżnia się falowniki regulowane natężeniem oraz napięciem prądu. Te z kolei różnią się między sobą pod kątem funkcjonalności:

  • Falowniki regulowane natężeniem zachowują stosunek prądu do częstotliwości zawsze na stałej wartości i znajdują zastosowanie w aplikacjach używanych w wyższym zakresie mocy mierzonej w megawatach.
  • A w dolnym zakresie mocy mierzonej w megawatach lub kilowatach zgodnie z najnowszym stanem techniki używane są falowniki regulowane napięciem. Ich zadaniem jest utrzymanie stałego stosunku między napięciem a częstotliwością: a więc jeżeli silnik, który został zaprojektowany do eksploatacji z napięciem wynoszącym 230V oraz częstotliwością 50 Hz, ma pracować z częstotliwością 25 Hz, to napięcie również ulega zmniejszeniu o połowę do 115 V.

Mówiąc prostym językiem, w falowniku regulowanym napięciem dochodzi do następującej zmiany: prostownik przetwarza dostarczony przez sieć prąd o napięciu zmiennym w prąd o napięciu stałym. Obwód pośredni przejmuje następnie zadanie polegające na wygładzeniu i stabilizacji tego napięcia stałego. Ostatecznie aktywny po stronie silnika falownik generuje napięcie zmienne o częstotliwości wyjściowej wymaganej przez aplikację. Za pośrednictwem wynikającego z tego stosunku napięcia do częstotliwości określana jest wymagana prędkość obrotowa silnika. Wielkość zadaną lub obliczenie wymaganej prędkości obrotowej przejmuje zintegrowane sterowanie, które łączy ze sobą wszystkie podzespoły instalacji.

Gdzie stosowane są falowniki?

Falowniki znajdują zastosowanie w różnych gałęziach czy aplikacjach stosowanych w przemyśle. W napędach pomp czy wentylatorów, obrabiarkach, taśmach transportowych i montażowych, dźwigach oraz manipulatorach: W dzisiejszych czasach nie można już wyobrazić sobie produkcji przemysłowej bez zastosowania falowników. Ponieważ w tym obszarze dopasowana lub ciągle regulowana prędkość obrotowa umożliwia optymalizację procesów produkcyjnych zapewniając tę dodatkową zaletę, że napędy z regulacją prędkości obrotowej gwarantują energooszczędną eksploatację

Falowniki do wszelkiego rodzaju instalacji oraz maszyn

Nasze falowniki dostępne są w zależności od potrzeb i wymagań w różnych wersjach oraz z wieloma opcjonalnymi funkcjami. Poza tym decydującym aspektem jest to, czy falownik ma zostać umieszczony na ścianie, w centralnym i bezpiecznym miejscuw szafie sterowniczej czy może decentralnie w polu. Nadto w zależności od złożoności aplikacji stosowane są falowniki o prostej funkcjonalności lub tak zwane falowniki aplikacyjne charakteryzujące się szerokim zakresem funkcjonalności albo wieloosiowe serwofalowniki

SEW-EURODRIVE jest pierwszą firmą na świecie , która rozwinęła technologię decentralną i wprowadziła na rynek odpowiednie falowniki oraz napędy mechatroniczne. Dzięki nim zakłady produkcyjne w znacznym stopniu redukują nakłady instalacyjne i stwarzają możliwości, dzięki którym możliwe jest tworzenie modularnej architektury maszyn niezależnej od szaf sterowniczych. Nasze portfolio w obszarze falowników obejmuje również urządzenia służące do zwrotu energii do sieci, które można podłączyć z jednym lub większą ilością falowników. Poza tym oferujemy też proste startery silnika do integracji w motoreduktorze

Czym jest motoreduktor?

Nasza oferta obejmująca falowniki do prostych zadań, poprzez falowniki charakteryzujące się kompleksowymi funkcjonalnościami lub falowniki programowalne, po modularne serwofalowniki zapewnia obszerne spektrum elektroniki napędowej do instalacji w szafie sterowniczej lub skrzynce rozdzielczej:

Falowniki do montażu ściennego

Inną znacznie korzystniejszą cenowo możliwościącentralnej instalacji falownika jest montaż ścienny. Opcja ta wykorzystywana jest zawsze wtedy, gdy celem jest uniknięcie zakupu drogiej szafy sterowniczej. Nasze falowniki nadające się do tego rodzaju zabudowy wykonane są odpowiednio w wersji ze stopniem ochrony od IP 54 do IP 66 (do zastosowania w warunkach występowania pyłu i wilgoci).

Startery silnika do instalacji decentralnych

Czy na potrzeby Państwa aplikacji wystarczające są podstawowe funkcje falownika? A może chcą Państwo po prostu włączać lub wyłączać silnik lub zmieniać kierunek obrotów silnika? Również na potrzeby takich zastosowań znajdą Państwo odpowiedni produkt w portfolio SEW-EURODRIVE:

Falowniki do instalacji decentralnych

Aby możliwe było umieszczenie elektroniki napędu bezpośrednio przy silniku lub motoreduktorze, nasza oferta obejmuje kompleksowe spektrum falowników: od falowników z planimetrowanymi rampami na potrzeby prostych aplikacji do wytrzymałych zastosowań, przez falowniki o rozszerzonych funkcjach regulacyjnych po programowalne falowniki do zastosowań w kompleksowej architekturze maszyn. Jeżeli chcą Państwo realizować wieloosiowe ruchy i eksploatować decentralne instalacje ze sprzężonymi modułami maszyn, idealnym wyborem będą wieloosiowe serwofalowniki. Nasze portfolio decentralnych falowników obejmuje:

Formularz kontaktowy Kontakt na całym świecie