Rozporządzenie w sprawie ekoprojektów

 • Najważniejsze w rozporządzeniu ws. ekoprojektów jest to, aby ze ściśle określonych wytycznych osiągnąć jak największe korzyści.

Najważniejsze w rozporządzeniu ws. ekoprojektów jest to, aby dzięki ściśle określonym wytycznym osiągnąć jak największe korzyści. W Unii Europejskiej tematyka ta nie jest niczym nowym, a w obliczu zmian klimatycznych oraz ograniczonych zasobów jej znaczenia nie można ignorować. Powagę tego problemu podkreśla całkowicie nowe rozporządzenia (UE) 2019/1781, którego podstawą jest rozporządzenie 2009/125/WE. Od dnia 1 lipca 2021 roku będą one mieć znaczący wpływ na wyposażenie maszyn i urządzeń.

Projektowanie ekologiczne - wyjaśniamy szczegóły

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że wiążące się z ekoprojektami zmiany czy nowe konstrukcje kosztują dużo czasu i pieniędzy. Wiemy też, że wszystkie wysiłki w tym zakresie mają pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Poniżej zestawiliśmy dla Państwa najważniejsze informacje na temat założeń przyszłych ekoprojektów oraz roli SEW-EURODRIVE w tym procesie.

Nie chcemy jednak wchodzić w szczegóły rozporządzeń prawnych, a skupić się na tym, co należy zrobić oraz pokazać, jakie wynikają z tego długofalowe zalety dla konstruktorów maszyn i urządzeń, jak również dla samych użytkowników. Mając to na uwadze, wolimy skoncentrować się na doradztwie polegającym na dopasowaniu Państwa rozwiązań techniki napędowej do nowych wymagań oraz zapewnić wsparcie przy zastosowaniu naszych kompleksowych narzędzi konfiguracyjnych.

Co się u nas zmienia, a co pozostaje bez zmian

Najważniejszą nowością rozporządzenia ws. ekoprojektów jest to, że uwaga skupiona została nie tylko na standardowych silnikach asynchronicznych z wirnikiem klatkowym, ale również na falownikach. Poza tym wprowadzono wymagania dla dodatkowych klas silników, które dotychczas nie były objęte rozporządzeniem UE. Dotyczy to co do zasady silników o mocy poniżej 0,75 kW, silników z hamulcem oraz napędów w wersji przeciwwybuchowej, które na terenie Europy nie były wcześniej objęte regulacjami rozporządzenia. Właściwie dopiero szersze spojrzenie i objęcie regulacjami falowników pozwala nowemu rozporządzeniu ws. ekoprojektów na lepszą i wiarygodną ocenę wydajności konstrukcji całych osi napędowych. W przeszłości krytycy rozporządzenia słusznie wskazywali, że wydajność energetyczna rozpatrywana na płaszczyźnie komponentów nigdy nie będzie dobrą podstawą do tworzenia zoptymalizowanych układów. Dlatego też nowe opracowanie rozporządzenia od połowy 2021 roku skupi się na wydajności energetycznej falowników w aplikacjach regulowanych prędkością obrotową .

Wybór produktów objętych rozporządzeniemT
 • Silniki asynchroniczne
 • Falowniki
 • Decentralna technika napędowa
 • Serwotechnika

Projektowanie ekologiczne w Unii Europejskiej podlega ciągłemu procesowi doskonalenia. Dwa lata po wdrożeniu rozporządzenia w 2009 roku, wyznacznikiem silników w zakresie mocy między 0,75 a 375 kW stał się standard IE2. Dwanaście lat później obowiązującym standardem jest już IE4 - przynajmniej w przypadku silników o wyższej mocy (między 75 a 200 kW). Projektowanie ekologiczne w Europie przedstawia rozwój, w ramach którego energia elektryczna jest coraz efektywniej wykorzystywana. Coraz bardziej restrykcyjne normy świadczą również o tym, że wiele lepiej gospodarujemy ograniczone zasoby. Pracujmy nad tym dalej!

Również silniki eksploatowane w sieci z falownikiem będą musiały spełniać restrykcyjne wymagania, a falowniki zgodne z możliwie najwyższą klasą energetyczną. Mimo tych daleko idących zmian klienci i użytkownicy naszych układów napędowych nie mają powodów do zmartwień. Już od 2014 roku dostarczamy silniki i falowniki, które są zgodne z założeniami tego rozporządzenia UE.

Nowe rozporządzenie w sprawie ekoprojektów obowiązuje dla silników indukcyjnych:

 • bez szczotek węglowych, komutatorów, pierścieni ślizgowych lub elektrycznych przyłączy wirnikowych
 • zaprojektowane do pracy przy sinusoidalnym napięciu o częstotliwości
 • od 50 Hz, 60 Hz lub 50/60 Hz
 • 2-, 4-, 6- lub 8-polowe
 • o napięciu znamionowym UN od 50 V do 1000 V
 • o mocy wyjściowej PN od 0,12 kW do 1000 kW
 • zaprojektowane do pracy ciągłej
 • zaprojektowane do bezpośredniej pracy w publicznej sieci elektrycznej

Wymagania obowiązują od 01.07.2021

 • Wymagana klasa IE2: 0.12 ≤ PN < 0,75 kW; nowelizacja: silniki w wersji przeciwwybuchowej (Ex d, Ex de, Ex tb, Ex tc, Ex ec)
 • Wymagana klasa IE3: 0,75 ≤ PN ≤ 1000 kW; nowelizacja: silniki w wersji przeciwwybuchowej (Ex d, Ex de, Ex tb, Ex tc, Ex ec)

Zmiany w przyszłości

Obowiązek IE2 dla jednofazowych silników sieciowych od 0,12 kW oraz silniki w wersji Ex eb w zakresie mocy od 0,12 do 1000 kW - są to dwa wymagania, które będą obowiązywały w branży budowy maszyn od lipca 2023 roku. W zakresie trójfazowych silników sieciowych eksploatowanych w trybie pracy ciągłej w niewielkim odstępie czasowym obowiązywać będzie IE4 w zakres mocy między 75 a 200 kW; wyłączone są silniki z hamulcem oraz napędy w wersji przeciwwybuchowej.

Wszystkie najważniejsze informacje zestawiliśmy dla Państwa wygody w jednym prospekcie.

 • Silniki trójfazowe serii DT../DV.., DR63
 • Silnik trójfazowy seriiDRS../DR2S.. (IE1), DRE.. (IE2)
 • Silniki trójfazowe w wersji przeciwwybuchowej serii
 • Silniki z hamulcem serii DRS../BE (IE1), DRE../BE (IE2)
 • Silnik jednofazowy DRK.. (IE1)
 • Silniki trójfazowe serii DRN.. (IE3)

są tylko częściowo zgodne z bieżącymi rozporządzeniami w sprawie ekoprojektów i nie wchodzą w skład aktualnego portfolio SEW-EURODRIVE. Na potrzeby eksploatacji w trybie pracy ciągłej oferujemy serię DRN.. (IE3).

są dopuszczone do dnia 30.06.2021 roku w zakresie mocy PN <0,75 kW. Na potrzeby eksploatacji w trybie pracy ciągłej oferujemy serię DRN.. (IE3).

eDR63, EDRS.. (IE1), EDRE.. (IE2)

dopuszczone są do dnia 30.06.2021 roku. Od dnia 01.07.2021 roku dostępna będzie seria EDRN.. (IE3) jako następca produktu.

dopuszczone są do dnia 30.06.2021 roku. Na potrzeby eksploatacji w trybie pracy ciągłej oferujemy serię DRN.. (IE3).

dopuszczony jest do dnia 30.06.2023 roku. Jako alternatywę oferujemy jednofazowy falownik z silnikiem serii DRN.. (IE3).

dopuszczone są bez ograniczeń do dnia 30.06.2023 roku.

Również w zakresie falowników stosowanych w centralnych architekturach napędowych oferujemy całą gamę produktów w klasie IE2. W ich skład wchodzi seria MOVITRAC®, MOVI4R-U®, MOVIDRIVE®. Połączenie silnika w klasie IE3 z falownikiem IE2 będzie dopuszczalne do 2023 roku – również wtedy, gdy rozporządzenie dalej zaostrzy wymagania dotyczące zużycia energii.

Falowniki objęte rozporządzeniem:

 • z wejściem trójfazowym
 • tylko jedno wyjście napięcia przemiennego
 • z napięciem znamionowym 100 – 1000 V (AC)
 • do obsługi silników asynchronicznych z mocą znamionową w zakresie 0,12 – 1000 kW

Wyjątki:

 • falowniki do zastosowań technologii jądrowej
 • falowniki do napędów regeneracyjnych
 • falowniki do napędów z sinusoidalnym prądem wejściowym (THD < 10 %)
 • falowniki zintegrowane w produkt, które nie mogą zostać niezależnie przetestowanie

Wszystkie najważniejsze informacje zestawiliśmy dla Państwa wygody w jednym prospekcie.

 • MOVITRAC®
 • MOVIDRIVE®

Falowniki standardowe MOVITRAC® o kompaktowej konstrukcji oraz z pełnym wyposażeniem zawsze stanowią ekonomiczne oraz wydajne energetycznie rozwiązanie na potrzeby standardowych zadań.

Optymalna wydajność energetyczna zapewniona jest dzięki zastosowaniu: urządzeń zwrotu energii do sieci, magazynowaniu energii czy funkcji stand-by ograniczającej bieżące zapotrzebowanie. Tryb stand-by redukuje zapotrzebowanie na energię falownika podczas przerw w pracy nawet o 85%, nie przerywając przy tym komunikacji z nadrzędnym PLC.

Również w zakresie falowników stosowanych w decentralnych architekturach napędowych oferujemy całą gamę produktów w klasie IE2 lub wyższej. Zalicza się do nich produkty serii MOVIMOT®, MOVIFIT® oraz MOVIPRO®. Połączenie silnika w klasie IE3 z falownikiem IE2 będzie dopuszczalne do 2023 roku – również wtedy, gdy rozporządzenie dalej zaostrzy wymagania dotyczące zużycia energii.

Wszystkie falowniki SEW-EURODRIVE, których dotyczy rozporządzenie, spełniają wymogi klasy energooszczędności IE2.

Falowniki decentralne objęte rozporządzeniem:

 • MOVIMOT®
 • MOVIFIT®
 • MOVIPRO®
 • MOVI-C® falowniki decentralne

Wszystkie najważniejsze informacje zestawiliśmy dla Państwa wygody w jednym prospekcie.

 • Falownik MOVIMOT® flexible
 • MOVIFIT®
 • MOVIPRO®

Falownik decentralny MOVIMOT® flexible zapewnia wiele swobody przy optymalizacji produkcji według koncepcji lean automation. Za pomocą falownika decentralnego automatyka opuszcza centralną szafę rozdzielczą i zostaje zastosowana w polu, a więc dokładnie tam, gdzie jest potrzebna automatyzacja techniki napędowej.

Decentralny falownik MOVIFIT® compact do wydajnych rozwiązań techniki transportu bliskiego.

To kompaktowe urządzenie charakteryzuje się wysokim stopniem integracji i zainstalowane w polu może zastąpić szafę sterowniczą. Jest to o tyle korzystne, że sterowanie znajduje się w pobliżu układu napędowego.

Informacja dla użytkowników wysokodynamicznych osi serwo oraz napędów dla układów wieloosiowych: Urządzenia te nie są przedmiotem rozporządzenia ws. ekoprojektów (UE) 2019/1781 i tym samym nie są objęte nowymi wymaganiami.

W przypadku SEW-EURODRIVE są to klasyczne serwomotory asynchroniczne serii DRL.. oraz serwomotory synchroniczne serii CM.., CMP.. i CM3C.., a w dalszej kolejności osi liniowe i elektrocylindry, jak również MOVIGEAR®, osiągający dziś klasę IE5, oraz kompaktowy system wieloosiowy MOVIDRIVE® modular.

Wszystkie najważniejsze informacje zestawiliśmy dla Państwa wygody w jednym prospekcie.

Pobierz prospekt

Wygodny i czytelny przegląd najważniejszych informacji

Najważniejsze zmiany wprowadzane w ramach europejskiego rozporządzenia dot. ekoprojektów dotyczące produktów SEW-EURODRIVE przedstawione w wygodnej i czytelnej formie.

Pobierz prospekt

Ułatwiamy Państwu zastosowanie nowych regulacji

Już teraz portfolio produktowe SEW oferuje pasujące rozwiązania napędowe. Do aktualnych rozwiązań, na potrzeby których dotychczas wybierane były silniki w wersji DRS.., jako produkt zastępczy do niewielkich mocy od 0,12 kW lub jako silniki hamujące najlepiej nadają się nasze silniki serii DRN.. w klasie wydajności IE3. Przewyższają one wymaganą w Europie klasę IE2 w zakresie mocy do 0,75 kW. Produktem zastępczym dla napędów w wersji przeciwwybuchowej wyposażonych w silniki EDRS.. lub EDRE.. są nasze silniki EDRN.. spełniające klasę wydajności IE3 zapewniając równocześnie zgodność z dyrektywą ATEX 2014/34/UE.

Na potrzeby eksploatacji z falownikiem w zakresie od 0,12 kW do 1000 kW najlepiej nadają się nasze energooszczędne silniki DRN.. wraz z falownikami MOVIMOT® spełniające wymagane wytyczne dotyczące wydajności. Również falowniki do montażu w szafach sterowniczych serii MOVITRAC®, MOVIDRIVE® oraz falowniki z modułowego systemu automatyki MOVI-C® przewyższają wymagania dotyczące zużycia energii oraz wydajności wynikające z rozporządzenia UE i reprezentują klasę energooszczędności IE2.

Od dnia 1 lipca 2021 roku również 8-polowe trójfazowe silniki asynchroniczne znajdą się na liście produktów objętych regulacjami na terenie Europy. 8-polowe silniki DRN.. o mocy między 0,12 a 2,2 kW spełniają obowiązujące w Europie wymagania i równocześnie zapewniają optymalizację montowanych do nich przekładni pod kątem wielkości, przełożenia redukującego oraz wykonania w porównaniu do wariantu z 4-polowymi silnikami trójfazowymi. Od 1 lipca 2023 roku jednofazowe silniki asynchroniczne o mocy od 0,12 kW będą musiały zachować zgodność z wymogami klasy IE2, a trójfazowe silniki asynchroniczne o mocy między 75 a 200 kW założenia klasy IE4. Silniki z hamulcem i silniki w wersji przeciwwybuchowej są wyłączone i muszą spełniać wymagania klasy IE3.

Regulacje nowego rozporządzenia dają możliwość zastąpienia zastosowanych w maszynach i urządzeniach silników przez identyczne silniki. Wspomniana regulacja dotycząca produktów zastępczych jest nowa, dotyczy silników i obowiązuje do 1 lipca 2029 roku, obejmując silniki sprzedane do dnia 01.07.2021 roku względnie przed dniem 01.07.2023 roku, które podlegają zaostrzonym wymaganiom w zakresie ekoprojektów.

Pobierz grafikę

Zestawienie wszystkich regulacji

Przy tak dużej liczbie przepisów łatwo jest stracić rozeznanie, dlatego nasza grafika przedstawia w jasny i zrozumiały sposób międzynarodowe wymagania w zakresie wydajności.

Pobierz grafikę

W ten sposób ułatwisz sobie życie

Aby uprościć wprowadzenie zmian, nasze produkty oraz narzędzia podlegają nieustannemu rozwojowi. Dzięki temu jak zawsze mogą Państwo skorzystać z naszego konfiguratora produktu online i wybrać określony napęd, który uwzględnia nowe wymagania i wyjątki.

Pierwszym źródłem informacji na temat międzynarodowych przepisów w zakresie efektywności energetycznej jest nasz IE-Guide dostępny z poziomu portalu Online Support. Tam znajdą Państwo również pomoc w zakresie przejścia na nowe rozwiązania, jak również kalkulator oszczędności energii.

W ten sposób ułatwiamy Państwu przestawienie się na produkty zgodne z rozporządzeniem UE. W razie ewentualnych pytań bądź wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają nasi eksperci, którzy z chęcią udzielą Państwu wszelkich dodatkowych informacji.

Pobierz prospekt porównawczy

Potrzebujesz pomocy?

W niniejszym dokumencie PDF zestawiliśmy dla Państwa porównanie danych technicznych oraz wymiarów naszych silników trójfazowych.

Pobierz prospekt porównawczy

Dodatkowe informacje

Kontakt z SEW-EURODRIVE

Jesteśmy zawsze do dyspozycji.

Masz więcej pytań dotyczących naszych energooszczędnych rozwiązań lub potrzebujesz fachowej porady? Wyślij do nas wiadomość.

Skontaktuj się z nami